thuật ngữ bộ dùng trong hệ cơ sở dữ liệu quan hệ là để chỉ đối tượng

hint-header

Cập nhật ngày: 24-10-2022

Bạn đang xem: thuật ngữ bộ dùng trong hệ cơ sở dữ liệu quan hệ là để chỉ đối tượng


Chia sẻ bởi: Minh Lộc


Thuật ngữ “bộ” sử dụng nhập hệ CSDL mối quan hệ là nhằm chỉ đối tượng:

Kiểu tài liệu của một tính chất

Chủ đề liên quan

Thuật ngữ “quan hệ” sử dụng nhập hệ CSDL mối quan hệ là nhằm chỉ đối tượng:

A

Kiểu tài liệu của một tính chất

Thao tác bên trên tài liệu rất có thể là:

Các định nghĩa dùng để làm tế bào mô tả những nguyên tố này sẽ khởi tạo trở nên quy mô tài liệu quan liêu hệ?

C

Các thao tác, phép tắc toán bên trên tài liệu

Mô hình thông dụng nhằm kiến tạo CSDL mối quan hệ là:

Để tạo nên cột Thành chi phí = Số lượng x Đơn giá chỉ (Số lượng và đơn giá chỉ là 2 ngôi trường vẫn có trước nhập bảng), tao gõ biểu thức sau:

A

Thanhtien = Soluong* Dongia

B

Thanhtien : [Soluong]* [Dongia]

C

Thanhtien : Soluong* Dongia

D

Thanhtien = [Soluong* Dongia]

Quan sát lưới design sau và cho thấy thêm ĐK thanh lọc tài liệu của kiểu mẫu hỏi?

A

Lọc rời khỏi những học viên chất lượng Toán hoặc chất lượng Văn

B

Lọc rời khỏi những học viên chất lượng Toán và chất lượng Văn

C

Lọc rời khỏi những học viên chất lượng

D

Lọc rời khỏi học viên ko chất lượng Toán và Văn

Trong chính sách design của biểu kiểu mẫu, tao rất có thể :

A

Sửa thay đổi cấu tạo của biểu kiểu mẫu

D

Xem, sửa, xóa và nhập dữ liệu

Bảng DIEM sở hữu những ngôi trường MOT_TIET, HOC_KY. Để mò mẫm những học viên sở hữu điểm một tiết bên trên 7 và điểm ganh đua học tập kỳ bên trên 5 , nhập dòng sản phẩm Criteria của ngôi trường HOC_KY, biểu thức ĐK này sau đó là đúng:

A

MOT_TIET > 7 AND HOC_KY >5

B

[MOT_TIET] > 7 AND [HOC_KY]>5

C

[MOT_TIET] > 7 OR [HOC_KY]>5

D

[MOT_TIET] > "7" AND [HOC_KY]>"5"

Kết trái khoáy triển khai kiểu mẫu căn vặn rất có thể nhập cuộc nhập việc tạo ra ra:

A

Bảng, biểu kiểu mẫu, kiểu mẫu căn vặn hoặc báo cáo

B

Bảng, biểu kiểu mẫu không giống, kiểu mẫu căn vặn không giống hoặc những trang khác

C

Bảng, biểu kiểu mẫu, kiểu mẫu căn vặn không giống hoặc báo cáo

D

Bảng, biểu kiểu mẫu, kiểu mẫu căn vặn khác

Nếu những câu hỏi phức tạp, tương quan cho tới nhiều bảng, tao sủ dụng:

Khi links bị sai, tao rất có thể sửa lại bằng phương pháp lựa chọn lối links cần thiết sửa, sau đó:

A

Nháy lưu ban nhập lối links lựa chọn lại ngôi trường cần thiết liên kết

C

Tools RelationShip Change Field

D

Chọn lối links thân thiện nhị bảng cơ và nhấn phím Delete

Điều khiếu nại cần thiết nhằm tạo nên links là:

Xem thêm: tiếng anh 7 unit 12 a closer look 1

A

Phải sở hữu tối thiểu nhị bảng

B

Phải sở hữu tối thiểu một bảng và một kiểu mẫu hỏi

C

Phải sở hữu tối thiểu một bảng nhưng mà một biểu kiểu mẫu

D

Tổng số bảng và kiểu mẫu căn vặn tối thiểu là 2

Trong Access, khi tạo ra links trong số những bảng, thì :

A

Phải sở hữu tối thiểu một ngôi trường là khóa chủ yếu

B

Cả nhị ngôi trường cần là khóa chính

C

Hai ngôi trường ko nhất thiết cần là khóa chủ yếu

D

Một ngôi trường là khóa chủ yếu, một ngôi trường không

Để thao tác nhập chính sách biểu kiểu mẫu, tao ko triển khai thao tác này sau đây?

A

Nháy lưu ban con chuột lên thương hiệu biểu kiểu mẫu

B

Chọn biểu kiểu mẫu rồi nháy nút

C

Nháy nút , nếu như đang được ở chính sách design

D

Nháy nút , nếu như đang được ở chính sách thiết kế

Thao tác này tại đây rất có thể triển khai được nhập chính sách biểu mẫu?

B

Định dạng font text cho những ngôi trường dữ liệu

D

Thay thay đổi vị trí những ngôi trường dữ liệu

Việc thứ nhất muốn tạo lập một CSDL mối quan hệ là:

A

Tạo rời khỏi một hoặc nhiều biểu kiểu mẫu

B

Tạo rời khỏi một hoặc nhiều báo cáo

C

Tạo rời khỏi một hoặc nhiều kiểu mẫu căn vặn

D

Tạo rời khỏi một hoặc nhiều bảng

Thao tác này tại đây không nằm trong loại tạo ra lập CSDL quan liêu hệ?

C

Ðặt thương hiệu bảng và lưu cấu tạo bảng

Thao tác này tại đây không cần là thao tác update dữ liệu?

B

Sửa những tài liệu ko phù hợp

D

Sao chép CSDL trở nên bạn dạng sao dự phòng

Chỉnh sửa tài liệu là:

B

Xoá độ quý hiếm của một vài ba tính chất của một bộ

C

Thay thay đổi những độ quý hiếm của một vài ba tính chất của một bộ

Xoá bạn dạng ghi là :

A

Xoá một hoặc một trong những mối quan hệ

B

Xoá một hoặc một trong những hạ tầng dữ liệu

C

Xem thêm: giá trị ph của dung dịch hcl 0 01m là

Xoá một hoặc một trong những cỗ của bảng

D

Xoá một hoặc một trong những tính chất của bảng