thủ tục rút tiền bảo hiểm xã hội

Thủ tục rút bảo đảm xã hội một đợt online năm 2023

Thủ tục rút BHXH một đợt online năm 2023

Bạn đang xem: thủ tục rút tiền bảo hiểm xã hội

Về yếu tố này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trả lời như sau:

Điều khiếu nại, giấy tờ thủ tục rút BHXH một đợt online năm 2023 được quy quyết định bên trên Quyết quyết định 3612/QĐ-BHXH ngày 09/12/2022 như sau:

1. Điều khiếu nại rút BHXH một đợt online

Điều khiếu nại rút BHXH một đợt online bao gồm:

- Đủ ĐK bảo đảm xã hội một lần;

Xem thêm: BHXH một đợt năm 2023: Cập nhật tiên tiến nhất ĐK, nấc hưởng

- Đã được cấp cho tuột BHXH theo đuổi quy quyết định bên trên Quyết quyết định 1188/QĐ-BHXH và Quyết quyết định 505/QĐ-BHXH;

- Có thông tin tài khoản bên trên Cổng Dịch Vụ Thương Mại công Quốc gia và chữ ký số tích thích hợp nhập phần mềm bên trên trang bị địa hình, đem đòi hỏi triển khai giấy tờ thủ tục hành chủ yếu bên trên Cổng Dịch Vụ Thương Mại công.

2. Thủ tục rút BHXH một đợt online năm 2023

* Cách 1: Kê khai và nộp hồ nước sơ

- Người làm việc kê khai rất đầy đủ, đúng đắn vấn đề theo đuổi Mẫu số 14A-HSB được hỗ trợ bên trên Cổng cty công, triển khai ký số nhập Mẫu số 14A-HSB, đăng lên những làm hồ sơ năng lượng điện tử hoặc dẫn mối cung cấp tư liệu kể từ Kho vận hành tài liệu năng lượng điện tử của cá thể và nộp làm hồ sơ bên trên Cổng Dịch Vụ Thương Mại công.

- Người làm việc ko nên khai, nộp lại tài liệu, làm hồ sơ, sách vở tiếp tục đem nhập hạ tầng tài liệu bởi cơ sở BHXH đang được vận hành hoặc và được cơ sở đem thẩm quyền số hóa, lưu lưu giữ, liên kết, share vấn đề với Cổng cty công, Hệ thống vấn đề một cửa ngõ năng lượng điện tử.

* Cách 2: Tiếp nhận hồ nước sơ

- Cán cỗ thành phần Một cửa ngõ truy vấn ứng dụng Tiếp nhận và vận hành làm hồ sơ nhận làm hồ sơ fake tới từ Cổng Dịch Vụ Thương Mại công và đánh giá nội dung kê khai bên trên Mẫu số 14A-HSB, bộ phận làm hồ sơ, tính đúng đắn của làm hồ sơ, vấn đề bên trên làm hồ sơ nhằm thực hiện:

+ Trường thích hợp làm hồ sơ ko trúng, ko đầy đủ bộ phận thì gửi thông tin Mẫu số 03/TB-GDĐT phát hành tất nhiên Quyết quyết định 838/QĐ-BHXH cho tất cả những người làm việc bên trên Cổng Dịch Vụ Thương Mại công nhằm hoàn hảo làm hồ sơ theo đuổi quy quyết định.

+ Trường thích hợp làm hồ sơ hợp thức thì thông tin giải quyết và xử lý làm hồ sơ thanh toán năng lượng điện tử và trả thành phẩm so với làm hồ sơ thanh toán năng lượng điện tử (Mẫu số 03/TB-GDĐT phát hành tất nhiên Quyết quyết định 838/QĐ-BHXH) cho tất cả những người làm việc và phản hồi tình trạng xử lý cho tới Cổng cty công Quốc gia.

+ Chuyển toàn cỗ làm hồ sơ tiếp tục tiêu thụ cho tới Sở phận/Phòng Chế chừng BHXH nhằm giải quyết và xử lý.

- Nhận tuột BHXH bạn dạng giấy má bởi người làm việc gửi cho tới Lúc và được giải quyết và xử lý tận hưởng BHXH một đợt, triển khai tàng trữ hoặc fake chống Quản lý làm hồ sơ tàng trữ theo đuổi quy quyết định nằm trong làm hồ sơ và được giải quyết và xử lý tận hưởng kể từ Sở phận/Phòng Chế chừng BHXH.

* Cách 3: Giải quyết và lập list chi trả

Cán cỗ Sở phận/Phòng Chế chừng BHXH thực hiện:

- Tiếp nhận làm hồ sơ kể từ ứng dụng Tiếp nhận và vận hành làm hồ sơ, triển khai đánh giá, so sánh vấn đề theo đuổi quy quyết định bên trên tiết 1.1.1 điều 1.1 khoản 1 Điều 7 Chương III Quyết quyết định 166/QĐ-BHXH.

- Truy cập Hệ thống vận hành quyết sách (TCS) nhằm xét duyệt và trình chỉ huy phê duyệt Quyết quyết định về sự việc tận hưởng BHXH một đợt (Mẫu số 07B-HSB), Bản quy trình đóng góp BHXH (Mẫu số 04-HSB).

Xem thêm: thuyết minh về một loài cây

Sau Lúc được chỉ huy phê duyệt, fake tạo ra về thành phần Một cửa ngõ bạn dạng giấy má (nếu cá thể kiến nghị trả thành phẩm là bạn dạng giấy) và bạn dạng năng lượng điện tử hoặc chỉ bạn dạng năng lượng điện tử (nếu cá thể kiến nghị chỉ trả bạn dạng năng lượng điện tử) Quyết quyết định về sự việc tận hưởng BHXH một đợt, Bản quy trình đóng góp BHXH.

- Lập list chi trả BHXH một đợt theo đuổi quy quyết định bên trên khoản 4 Điều 1 Quyết quyết định 3503/QĐ-BHXH.

- Thời hạn giải quyết: Tối nhiều 05 ngày thao tác, Tính từ lúc ngày nhận đầy đủ làm hồ sơ hợp thức theo đuổi quy quyết định.

* Cách 4: Chi trả

Cán cỗ Sở phận/Phòng Kế hoạch tài chủ yếu tiêu thụ list C97-HD kể từ Sở phận/Phòng Chế chừng BHXH và triển khai chi trả theo đuổi quy quyết định bên trên khoản 6 Điều 1 Quyết quyết định 3503/QĐ-BHXH.

Chỉ triển khai trả chi phí giải quyết và xử lý tận hưởng BHXH một đợt (bằng chi phí mặt mũi hoặc qua quýt thông tin tài khoản cá nhân) sau thời điểm người kiến nghị giải quyết và xử lý chính sách đã nhận được được Quyết quyết định tận hưởng trợ cấp cho BHXH một đợt, tuột BHXH còn thời hạn nhập cuộc BHTN ko tận hưởng (nếu có) và tiếp tục nộp lại tuột BHXH bạn dạng giấy má.

Thực hiện nay đánh giá, so sánh Lúc chi trả BHXH một đợt như sau:

- Trường thích hợp người tận hưởng ĐK nhận chính sách BHXH một đợt thẳng bởi vì chi phí mặt mũi bên trên cơ sở BHXH: bên trên hạ tầng CMND/CCCD/Hộ chiếu và được thành phần Một cửa ngõ so sánh, xác thực nhân thân thích. Sở phận/Phòng Kế hoạch tài chủ yếu triển khai đánh giá so sánh chữ ký của những người tận hưởng bên trên Đơn kiến nghị tận hưởng trợ cấp cho BHXH một đợt (Mẫu số 14A-HSB) với chữ ký bên trên list chi trả trợ cấp cho BHXH một đợt (Mẫu số C97-HD).

- Đối với tình huống trả qua quýt thông tin tài khoản cá nhân: Trả theo đuổi thông tin tài khoản của cá thể người làm việc, trước lúc fake chi phí nhập thông tin tài khoản, cán cỗ Sở phận/Phòng Kế hoạch tài chủ yếu contact với những người tận hưởng theo đuổi số điện thoại cảm ứng thông minh nhằm ra soát vấn đề và thông tin việc fake chi phí chính sách BHXH một đợt nhằm xác nhận.

* Cách 5: Trả thành phẩm giải quyết

Bộ phận Một cửa ngõ thực hiện:

- Tiếp nhận: Hồ sơ và được giải quyết và xử lý kể từ Sở phận/Phòng Chế chừng BHXH nhằm trả cho tất cả những người nộp gồm:

+ Quyết quyết định về sự việc tận hưởng BHXH một đợt (Mẫu số 07B-HSB), Bản quy trình đóng góp BHXH (Mẫu số 04-HSB);

+ Sổ BHXH bạn dạng năng lượng điện tử hoặc tuột BHXH bạn dạng giấy má theo đuổi công thức tiếp tục ĐK so với tình huống tận hưởng BHXH một đợt còn thời hạn đóng góp BHTN ko tận hưởng kể từ Sở phận/Phòng vận hành thu, tuột thẻ.

- Trả kết quả

Sau Lúc đem thành phẩm giải quyết và xử lý giấy tờ thủ tục hành chủ yếu, cán cỗ bên trên thành phần Một cửa ngõ điện thoại cảm ứng thông minh thẳng và thông tin cho tất cả những người tận hưởng nhận thành phẩm theo như hình thức tiếp tục ĐK và chỉ dẫn người tận hưởng nộp lại tuột BHXH bạn dạng giấy má. Trường thích hợp nhận thành phẩm bên trên thành phần một cửa ngõ cơ sở BHXH thì lúc tới nhận thành phẩm đem theo đuổi CMND/CCCD/Hộ chiếu nhằm so sánh và tuột BHXH bạn dạng giấy má nhằm nộp lại cho tới cơ sở BHXH.

+ Trường thích hợp người tận hưởng ĐK nhận thành phẩm thẳng bên trên cơ sở BHXH

Cán cỗ trả thành phẩm triển khai so sánh CMND/CCCD/Hộ chiếu/Thông tin yêu thông tin tài khoản cá thể (nếu nhận qua quýt thông tin tài khoản cá nhân) theo đuổi những vấn đề của những người tận hưởng bên trên hồ nước sơ; scan CMND/CCCD/Hộ chiếu, ký số bạn dạng scan nhằm lưu làm hồ sơ, kiến nghị người tận hưởng ký nhận bên trên tuột theo đuổi dõi trả thành phẩm.

Xem thêm: phát biểu nào sau đây không đúng về nền kinh tế trung quốc hiện nay

Sau bại liệt vấn đề cho tới Sở phận/Phòng Kế hoạch tài chủ yếu nhằm triển khai trả bởi vì chi phí mặt mũi hoặc fake chi phí nhập thông tin tài khoản người tận hưởng (trường thích hợp trả bởi vì chi phí mặt mũi, hướng dẫn cho tất cả những người tận hưởng nhận trực tiếp; tình huống chuyển sang thông tin tài khoản cá thể, vấn đề kịp lúc về sự việc tiếp tục trả thành phẩm cho tất cả những người tận hưởng nhằm Sở phận/Phòng Kế hoạch tài chủ yếu triển khai việc fake tiền).

+ Trường thích hợp người tận hưởng chỉ ĐK nhận thành phẩm bạn dạng năng lượng điện tử: Bản năng lượng điện tử được gửi nhập kho vận hành tài liệu năng lượng điện tử của cá thể bên trên Cổng Dịch Vụ Thương Mại công.

Nội dung nêu bên trên là phần trả lời, tư vấn của Cửa Hàng chúng tôi giành cho quý khách của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách hàng còn vướng giắt, sung sướng lòng gửi về E-Mail [email protected].