theo thuyết tiến hóa hiện đại nhân tố nào sau đây không phải là nhân tố tiến hóa

Câu hỏi:

13/03/2020 12,912

A. Giao phối tình cờ.                        

Bạn đang xem: theo thuyết tiến hóa hiện đại nhân tố nào sau đây không phải là nhân tố tiến hóa

Đáp án chủ yếu xác

C. Đột trở thành.                    

Đáp án A

Theo thuyết tiến bộ hoá văn minh, yếu tố ko cần là yếu tố tiến bộ hoá là “Giao phối ngẫu nhiên” vì thế giao hợp tình cờ ko thực hiện thay cho thay đổi tần số alen và bộ phận loại ren của quần thể.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đột trở thành cấu tạo NST bao hàm những dạng cơ phiên bản sau :

A. thất lạc, thêm thắt, thay cho thế, hòn đảo địa điểm một cặp nuclêôtit.

B. thất lạc hoặc thất lạc một số trong những cặp NST.

C. thêm thắt hoặc thay cho thế một số trong những cặp NST.

D. thất lạc đoạn, hòn đảo đoạn, trả đoạn, lặp đoạn.

Câu 2:

Dạng đột trở thành cấu tạo NST được áp dụng nhằm vô hiệu hóa ren rất có hại là

A. trả đoạn rộng lớn NST.                        

B. thất lạc đoạn nhỏ NST.

C. hòn đảo đoạn NST.                    

D. lặp đoạn NST.

Câu 3:

Cà chua với cỗ NST 2n = 24. Tế bào này sau đấy là thể nhiều bội lẻ của cà chua?

A. Tế bào với 36 NST.                                                            

B. Tế bào có 48 NST.

Xem thêm: i think it's impossible to abolish

C. Tế bào có 23 NST.              

D. Tế bào có 25 NST.

Câu 4:

Quá trình bay tương đối nước ở lá tiến hành qua chuyện những con phố nào?

A. Chỉ bởi vì con phố qua chuyện khí khổng.  

B. Chỉ bởi vì con phố qua chuyện mặt phẳng lá.

C. Chỉ qua chuyện những mép lá.

D. Bằng 2 con phố qua chuyện khí khổng và con phố qua chuyện mặt phẳng lá.

Câu 5:

Theo thuyết tiến bộ hóa văn minh, tinh lọc ngẫu nhiên và những nguyên tố tình cờ đều sở hữu cộng đồng tầm quan trọng này sau đây?

A. Loại quăng quật trọn vẹn alen lặn thoát khỏi quần thể.

B. Làm thay cho thay đổi tần số alen của quần thể theo dõi một khunh hướng chắc chắn.

C. Cung cấp cho những alen đột trở thành mang lại quy trình tiến bộ hóa.

D. Làm thay cho thay đổi cấu tạo DT của quần thể.

Câu 6:

Hoocmôn này tiếp sau đây tự tuyến tụy tiết rời khỏi, có công dụng trả glicôgen ở gan liền trở nên glucôzơ tiến hành máu?

A. Insulin    

B. Tirôxin   

C. Glucagôn         

Xem thêm: để chuyển hóa ankin thành anken ta thực hiện phản ứng cộng h2 trong điều kiện có xúc tác

D. Ơstrôgen