thể tích khối lập phương cạnh 2a

Câu hỏi:

02/02/2020 43,122

Đáp án A

Bạn đang xem: thể tích khối lập phương cạnh 2a

Phương pháp:

Thể tích khối lập phương cạnh a là V = a3

Cách giải:

Thể tích khối lập phương canh 2a là V = 2a3 = 8a3

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho lăng trụ lục giác đều sở hữu cạnh lòng bởi vì a và khoảng cách thân thiết nhì lòng của lăng trụ bởi vì 4a. Tính thể tích V của lăng trụ đang được cho?

A. V = 33a3

B. V = 63a3

C. V = 23a3

D. V = 93a3

Câu 2:

Một chưng dân cày cần thiết kiến thiết một hố ga ko có nắp đậy hình trạng vỏ hộp chữ nhật hoàn toàn có thể tích 3200cm3, tỉ số thân thiết độ cao của hố và chiều rộng lớn của lòng bởi vì 2. Hãy xác lập diện tích S của lòng hố ga nhằm khi xây tiết kiệm chi phí nguyên vẹn vật tư nhất?

A. 120 cm2

B. 1200 cm2

C. 160 cm2

D. 1600 cm2

Câu 3:

Cho hình chóp S.ABCD với lòng là hình bình hành và SA = SB = SC = 11, SAB^ = 30°, SBC^ = 60° và SCA^ = =45°. Tính khoảng cách d thân thiết hai tuyến phố trực tiếp ABSD?

A. d = 411

B. d = 222

Xem thêm: vì sao cục diện hai chính quyền song song không thể tồn tại lâu dài ở nga sau cách mạng tháng 2

C. d = 222

D. d = 22

Câu 4:

Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' cạnh a. Tính khoảng cách thân thiết hai tuyến phố trực tiếp AB' và CD'

A. 2a2

B. a

C. 2a

D. 2a

Câu 5:

Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' với O' là tâm hình vuông vắn A'B'C'D'. hiểu rằng tứ diện O'BCD hoàn toàn có thể tích bởi vì 6a3. Tính thể tích V của khối lập phương ABCD.A'B'C'D'.

A. V = 12a3

B. V = 63a3

C. V = 23a3

D. V = 93a3

Câu 6:

Cho một khối nhiều diện lồi với 10 đỉnh, 7 mặt mày. Hỏi khối nhiều diện này còn có bao nhiêu cạnh?

A. trăng tròn.

B. 18.

C. 15.

Xem thêm: phát minh tiêu biểu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai là

D. 12.