thể tích hình tròn

Các tấp tểnh nghĩa:

Trong hình học tập bằng, một hình tròn trụ là 1 trong những vùng bên trên mặt mũi bằng ở "bên trong" lối tròn trặn.

Bạn đang xem: thể tích hình tròn

Tâm, nửa đường kính và chu vi của hình tròn trụ đó là tâm và nửa đường kính của lối tròn trặn xung quanh nó.

Một hình tròn trụ được gọi là đóng hoặc mở tùy từng việc nó chứa chấp hay là không chứa chấp lối tròn trặn biên.

Chu vi và diện tích S hình tròn:

Chu vi c của hình tròn trụ (đóng hoặc mở) vì thế chu vi của lối tròn trặn xung quanh nó; tức là vì thế pi nhân với nhì phiên nửa đường kính r (đường kính d)

[​IMG]

Diện tích hình tròn trụ (đóng hoặc mở) vì thế pi nhân với bình phương nửa đường kính của lối tròn trặn bao quanh:

[​IMG]

hay

[​IMG]

Để hiểu tại vì sao Pi xuất hiện nhập biểu thức chu vi hình tròn trụ C = 2 π r và diện tích S hình tròn trụ A = π r2, với r là nửa đường kính, xét câu hỏi sau.

Xem thêm: NetTruyen và Thế Giới Tu Tiên: Hành Trình Trở Thành Người Tu Luyện Vĩ Đại

Chúng tao rời hình tròn trụ trở thành những miếng như tiếp sau đây, rồi xếp bọn chúng lại trở thành hình nhìn tương tự hình chữ nhật.

[​IMG]

Khi những miếng rời trở thành nhỏ rộng lớn, hình ghép được mặt mũi tay trái ngược sở hữu cạnh ngang xoạc trực tiếp rộng lớn và cạnh đứng dựng lên, ngày càng tương đương một hình chữ nhật.

[​IMG]
[​IMG]

Khi số miếng rời là rất rộng lớn, hình ghép được tiếp tục phát triển thành hình chữ nhật.

[​IMG]

Chiều cao của hình chữ nhật vì thế nửa đường kính hình tròn trụ thuở đầu, r. Chiều ngang của hình chữ nhật tạo nên vì thế việc ghép lại những cung tí xíu của hình tròn trụ, tổng số chiều ngang bên trên và chiều ngang bên dưới đích thị vì thế chu vi của hình tròn trụ, C; suy đi ra chiều ngang hình chữ nhật vì thế C/2. Thêm nữa, diện tích S hình chữ nhật vì thế diện tích S hình tròn trụ, A, tao có:

A
= r.C/2

Như vậy, nếu như khái niệm số pi là π=C/(2 r) thì A = π r2.

Một sản phẩm cần thiết không giống tương quan cho tới diện tích S và chu vi của hình tròn trụ là: trong toàn bộ những hình kín bên trên mặt mũi bằng 2 chiều Euclid sở hữu nằm trong diện tích S thì hình tròn trụ sở hữu chu vi nhỏ nhất.

Xem thêm: đổi g sang ml