tập xác định hàm số mũBài viết lách Tìm luyện xác lập của hàm số nón, lũy quá, lôgarit với cách thức giải cụ thể canh ty học viên ôn luyện, biết phương pháp thực hiện bài bác luyện Tìm luyện xác lập của hàm số nón, lũy quá, lôgarit.

Bạn đang xem: tập xác định hàm số mũ

Tìm luyện xác lập của hàm số nón, lũy quá, lôgarit

Bài giảng: Các vấn đề thực tiễn - Ứng dụng hàm số nón và logarit - Cô Nguyễn Phương Anh (Giáo viên VietJack)

A. Phương pháp giải & Ví dụ

Quảng cáo

Bài toán 1: Tập xác lập của hàm lũy quá, hàm vô tỷ

Xét hàm số nó = [f(x)]α

    • Khi α vẹn toàn dương: hàm số xác lập khi và chỉ khi f(x) xác lập.

    • Khi α vẹn toàn âm: hàm số xác lập khi và chỉ khi f(x) ≠ 0.

    • Khi α ko nguyên: hàm số xác lập khi và chỉ khi f(x) > 0.

Bài toán 2: Tập xác lập của hàm số logarit

    • Hàm số nó = logaf(x) xác lập Các dạng bài bác luyện Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia với lời nói giải

    • Hàm số nó = logg(x)f(x) xác lập Các dạng bài bác luyện Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia với lời nói giải

    • Hàm số nó = (f(x))g(x) xác lập ⇔ f(x) > 0

Ví dụ minh họa

Bài 1: Tìm luyện xác lập của hàm số

Các dạng bài bác luyện Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia với lời nói giải

Lời giải:

Các dạng bài bác luyện Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia với lời nói giải

Bài 2: Tìm luyện xác lập D của hàm số y=(x2-1)-8

Lời giải:

Hàm số xác lập khi và chỉ khi x2-1 ≠ 0 ⇔ x ≠ ±1

Quảng cáo

Bài 3: Tìm luyện xác lập của hàm số

Các dạng bài bác luyện Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia với lời nói giải

Lời giải:

Các dạng bài bác luyện Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia với lời nói giải

Bài 4: Tìm luyện xác lập D của hàm số y=log(x2-6x+5)

Lời giải:

Các dạng bài bác luyện Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia với lời nói giải

Bài 5: Tìm luyện xác lập của hàm số y=(x2-16)-5-ln(24-5x-x2).

Lời giải:

Tập xác lập của hàm số nó = (x2-16)-5 - ln(24-5x-x2)là:

Các dạng bài bác luyện Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia với lời nói giải

Vậy luyện xác lập là : D=(-8;3)\{-4}.

B. Bài luyện vận dụng

Bài 1: Tìm tập xác định D của hàm số

Các dạng bài bác luyện Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia với lời nói giải

Lời giải:

Hàm số xác định khi và chỉ khi 1-x2 ≠ 0 ⇔ x ≠ ±1

Bài 2: Tìm tập xác định D của hàm số

Các dạng bài bác luyện Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia với lời nói giải

Lời giải:

Hàm số xác định khi và chỉ khi 1-2x > 0 ⇔ x < một nửa

Quảng cáo

Bài 3: Tìm tập xác định D của hàm số

Các dạng bài bác luyện Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia với lời nói giải

Lời giải:

Hàm số xác định khi và chỉ khi 2x-4 ≠ 0 ⇔ x ≠ 2

Bài 4: Tìm tập xác định D của hàm số

Các dạng bài bác luyện Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia với lời nói giải

Lời giải:

Hàm số xác định khi và chỉ khi 4-x > 0 ⇔ x < 4

Bài 5: Tìm tập xác định D của hàm số

Các dạng bài bác luyện Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia với lời nói giải

Lời giải:

Hàm số xác định khi và chỉ khi 1+x-2x2 > 0 ⇔ -1/2 < x < 1

Bài 6: Tìm tập xác định D của hàm số

Các dạng bài bác luyện Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia với lời nói giải

Lời giải:

Hàm số xác định khi và chỉ khi

Xem thêm: 1 dặm là bao nhiêu mét

Các dạng bài bác luyện Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia với lời nói giải

Vậy tập xác định của hàm số là D=(5/2; 3).

Bài 7: Tìm tập xác định D của hàm số

Các dạng bài bác luyện Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia với lời nói giải

Lời giải:

Hàm số xác định khi và chỉ khi

Các dạng bài bác luyện Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia với lời nói giải

Vậy tập xác định của hàm số là D=(-4 ; 4)\{-2 ,2}.

Bài 8: Tìm tập xác định của hàm số

Các dạng bài bác luyện Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia với lời nói giải

Lời giải:

Hàm số xác định khi 5x+2-125 > 0 ⇔ 5x+2 > 53 ⇔ x > 1.

Vậy luyện xác lập D=(1;+∞).

Quảng cáo

Bài 9: Tìm tập xác định của hàm số

Các dạng bài bác luyện Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia với lời nói giải

Lời giải:

Hàm số với nghĩa khi

Các dạng bài bác luyện Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia với lời nói giải

⇔ 3x+1 > 0 ⇔ x > -1/3.

Các dạng bài bác luyện Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia với lời nói giải

Bài 10: Tìm tập xác định D của hàm số

Các dạng bài bác luyện Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia với lời nói giải

Lời giải:

Hàm số xác lập khi và chỉ khi

Các dạng bài bác luyện Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia với lời nói giải

Bài 11: Tìm tập xác định D của hàm số

Các dạng bài bác luyện Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia với lời nói giải

Lời giải:

Hàm số xác lập khi x2 - 2x > 0 ⇔ x < 0 ∪ x > 2

Vậy luyện xác lập của hàm số là D = (-∞ 0) ∪ (2; +∞)

Bài 12: Tìm tập xác định D của hàm số

Các dạng bài bác luyện Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia với lời nói giải

Lời giải:

Ta với hàm số xác lập khi -2x2 + 8 > 0 ⇔ -2 < x < 2

Bài 13: Tìm tập xác định của hàm số

Các dạng bài bác luyện Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia với lời nói giải

Lời giải:

Hàm số vẫn cho tới xác lập

Các dạng bài bác luyện Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia với lời nói giải

Vậy luyện xác lập của hàm số là D = [0; +∞]\{2}

Bài 14: Tìm tập kết toàn bộ những độ quý hiếm của thông số m nhằm hàm số y=log2(4x-2x+m) với luyện xác lập D=R.

Lời giải:

Hàm số với luyện xác lập D = R khi 4x - 2x + m > 0, (1), ∀x ∈ R

Đặt t = 2x, t > 0

Khi cơ (1) trở nên t2 - t + m > 0 ⇔ m > -t2+t, ∀ t ∈ (0;+∞)

Đặt f(t) = -t2 + t

Lập bảng phát triển thành thiên của hàm f(t) = -t2 + t bên trên khoảng tầm (0;+∞)

Yêu cầu vấn đề xẩy ra khi

Các dạng bài bác luyện Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia với lời nói giải

Bài 15: Tìm toàn bộ những độ quý hiếm thực của thông số m nhằm hàm sốy=log⁡(x2-2x-m+1) với luyện xác lập là R.

Lời giải:

Để hàm số y=log⁡(x2-2x-m+1) với luyện xác lập là R

Các dạng bài bác luyện Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia với lời nói giải

Bài giảng: Tất tần tật về Lũy quá - Cô Nguyễn Phương Anh (Giáo viên VietJack)

Xem tăng những dạng bài bác luyện Toán lớp 12 với vô đề thi đua trung học phổ thông Quốc gia khác:

 • Dạng 1: Lũy thừa: lý thuyết, đặc thù, cách thức giải
 • Trắc nghiệm lũy thừa
 • Dạng 2: Lôgarit: lý thuyết, đặc thù, cách thức giải
 • Trắc nghiệm Lôgarit
 • Trắc nghiệm lần luyện xác lập của hàm số nón, lũy quá, lôgarit
 • Dạng 4: Các dạng bài bác luyện về hàm số nón, lũy quá, lôgarit
 • Trắc nghiệm về hàm số nón, lũy quá, lôgarit
 • Dạng 5: Giới hạn, đạo hàm của hàm số nón, lũy quá, lôgarit
 • Trắc nghiệm số lượng giới hạn, đạo hàm của hàm số nón, lũy quá, lôgarit

Săn SALE shopee mon 7:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá cực mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi đua, bài bác giảng powerpoint, khóa đào tạo giành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây tạo nên bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


ham-so-mu-ham-so-luy-thua-ham-so-logarit.jsp

Xem thêm: ban a