stand in for là gì


Stand in for 

/stænd ɪn fɔːr/ 

  • Đóng tầm quan trọng thay cho thế hoặc thay cho thế cho tới ai cơ.

Ex: I will stand in for my colleague while she's on vacation.

Bạn đang xem: stand in for là gì

(Tôi tiếp tục thay cho thế cho tới người cùng cơ quan của tôi trong những khi cô ấy chuồn nghỉ ngơi.) 

  • Đại diện hoặc tuyên bố thay cho mặt mày cho tới ai cơ.

Ex: The lawyer will stand in for the defendant and present the case.

(Luật sư tiếp tục thay mặt cho tới bị cáo và trình diễn vụ án.)

Từ đồng nghĩa

  • Substitute /ˈsʌbstɪtjuːt/ 

(n): Thay thế

Ex: The coach appointed a substitute lớn stand in for the injured player.

(Huấn luyện viên chỉ định một người thay cho thế để thay thế thế cho tới cầu thủ bị thương.) 

  • Temp /tɛmp/ 

(v): Nhân viên tạm thời thời

Ex: The company hired a temp lớn stand in for the receptionist who was on leave.

(Công ty mướn một nhân viên cấp dưới trong thời điểm tạm thời để thay thế thế cho tới nhân viên cấp dưới lễ tân đang được nghỉ ngơi.)

Từ trái ngược nghĩa

  • Regular /ˈrɛɡjʊlər/ 

(adj): Thường xuyên, đều đặn

Xem thêm: phát minh tiêu biểu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai là

Ex: The regular employee returned from vacation and stood in for the temp.

(Nhân viên thông thường quay về kể từ kỳ nghỉ ngơi và thay cho thế cho tới nhân viên cấp dưới trong thời điểm tạm thời.)

  • Permanent /ˈpɜrmənənt/ 

(v):  Lâu lâu năm, vĩnh viễn

Ex: They found a permanent replacement lớn stand in for the retired teacher. 

(Họ nhìn thấy một người thay cho thế lâu lâu năm để thay thế thế cho tới nhà giáo tiếp tục về hưu.)


Bình luận

Chia sẻ

>> Xem thêm

Báo lỗi - Góp ý