speech is one of the most important

5 Read the following paragraph and choose the correct answer A, B, C or D for each of the gaps.

0.

×

Vui lòng kiểm tra

kết nối mạng!

Sách mềm

Phiên thao tác làm việc quá hạn.

Vui lòng singin nhằm tiếp tục!

Sách mềm

Vui lòng dùng cơ chế toàn màn hình hiển thị

{{note.updatedAt | date:'dd/MM/yyyy, hh:mm' }}

Xem thêm: viết đoạn văn khoảng 200 chữ

Note

Font:

Typing text

Font:

Xem thêm: phát minh tiêu biểu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai là

Cài bịa đặt phần mềm Sách mượt, skin xinh hơn bên trên điện thoại cảm ứng thông minh.