sóng dọc truyền được trong các môi trường

Câu hỏi:

17/05/2020 19,272

D. rắn, lỏng, khí

Bạn đang xem: sóng dọc truyền được trong các môi trường

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

Sóng dọc truyền được trong số môi trường xung quanh rắn, lỏng, khí.

Sóng ngang cơ học tập chỉ truyền được nhập hóa học rắn, và bên trên mặt phẳng hóa học lỏng.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bản hóa học loại năng lượng điện nhập hóa học năng lượng điện phân là

A. loại đem dời được đặt theo hướng của những electron tự tại và ion dương Khi đem năng lượng điện trường

B. loại đem dời được đặt theo hướng của những ion dương nằm trong chiều năng lượng điện ngôi trường và ion âm ngược hướng năng lượng điện trường

C. loại đem dời được đặt theo hướng của những electron tự tại ngược hướng năng lượng điện trường

D. loại dịch đem được đặt theo hướng của những ion âm

Câu 2:

Có n mối cung cấp tương đương nhau nằm trong suất năng lượng điện động E, năng lượng điện trở nhập r vướng tuy nhiên song cùng nhau rồi vướng trở nên mạch kín với năng lượng điện trở ngoài R. Cường phỏng loại năng lượng điện qua quýt R là :

A. 

B. 

C. 

D.

Câu 3:

Phát biểu này tại đây đúng vào lúc nói tới sóng cơ học tập ?

A. Sóng cơ học tập là sự việc Viral của những thành phần vật hóa học bám theo thời hạn.

B. Sóng cơ học tập là sự việc Viral của xấp xỉ bám theo thời hạn nhập môi trường xung quanh đàn hồi.

Xem thêm: looking back unit 9 lớp 8

C. Sóng cơ học tập là sự việc Viral của vật hóa học nhập ko gian

D. Sóng cơ học tập là sự việc Viral của biên phỏng xấp xỉ bám theo thời gian

Câu 4:

Đối với xấp xỉ tuần trả, số xấp xỉ được tái diễn nhập một đơn vị chức năng thời hạn gọi là

A. tần số dao động 

B. chu kì dao động 

C. trộn ban đầu

D. tần số góc.

Câu 5:

Cho loại năng lượng điện đem biểu thức : i=4cos2ωtA. Giá trị hiệu dụng của độ mạnh loại năng lượng điện là :

A. 2A

B. 22A

C. 6A

D. 4A

Câu 6:

Chọn câu tuyên bố sai. Trong mạch LC xấp xỉ năng lượng điện kể từ điều tiết :

A. luôn luôn đem sự trao thay đổi tích điện thân mật tụ năng lượng điện và cuộn cảm.

B. tích điện năng lượng điện ngôi trường cực to của tụ năng lượng điện có mức giá trị bởi tích điện kể từ ngôi trường cực to của cuộn cảm.

C. bên trên từng thời gian, tổng tích điện năng lượng điện kể từ nhập mạch và tích điện kể từ ngôi trường của cuộn cảm luôn luôn ko thay đổi.

Xem thêm: phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li xảy ra khi

D. độ mạnh loại năng lượng điện nhập mạch luôn luôn sớm trộn π2 đối với năng lượng điện áp thân mật nhị phiên bản tụ năng lượng điện.