sinh sản vô tính ở thực vật là cây non được sinh ra mang đặc tính

Câu hỏi:

03/08/2019 36,911

A. Giống cây u, đem sự phối hợp thân thuộc kí thác tử đực và kí thác tử cái

Bạn đang xem: sinh sản vô tính ở thực vật là cây non được sinh ra mang đặc tính

B. Giống cây u, không tồn tại sự phối hợp thân thuộc kí thác tử đực và kí thác tử cái

Đáp án chủ yếu xác

C. Giống phụ huynh, đem sự phối hợp thân thuộc kí thác tử đực và kí thác tử cái

D. Giống và không giống cây u, không tồn tại sự phối hợp thân thuộc kí thác tử đực và kí thác tử cái

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong vạn vật thiên nhiên cây tre hoàn toàn có thể sinh đẻ bằng?

A. Rễ phụ       

B. Lóng

C. Thân rễ       

D. Thân bò

Câu 2:

Bào tử ở thực vật đem cỗ NST (NST)?

A. Lưỡng bội và tạo hình cây đơn bội

B. Đơn bội và tạo hình cây lưỡng bội

C. Đơn bội và tạo hình cây đơn bội

D. Lưỡng bội và tạo hình cây lưỡng bội

Câu 3:

Sinh sản vì chưng dạ dày là dẫn đến thế kỷ mới từ?

A. Bào tử được đột biến ở những thực vật đem xen kẹt mới bào tử thể và kí thác tử thể

B. Bào tử được đột biến tự nguyên vẹn nhân ở những thực vật đem xen kẹt mới bào tử thể và kí thác tử thể

Xem thêm: khtn 6 chân trời sáng tạo

C. Bào tử được đột biến tự hạn chế phân ở trộn kí thác tử thể của những thực vật đem xen kẹt mới bào tử thể và kí thác tử thể

D. Hợp tử được đột biến ở những thực vật đem xen kẹt mới bào tử thể và kí thác tử thể

Câu 4:

Xét những ngành thực vật sau:

(1) Hạt trần

(2) Rêu

(3) Quyết

(4) Hạt kín

Sinh sản vì chưng dạ dày đem ở

A. (1) và (2)       

B. (1) và  (4)

C. (2) và (3)       

D. (3) và (4)

Câu 5:

Xét những Điểm lưu ý sau:

(1) Cá thể sinh sống song lập, đơn lẻ vẫn hoàn toàn có thể dẫn đến con cái con cháu. Vì vậy, chất lượng vô tình huống tỷ lệ quần thể thấp

(2) Tạo rời khỏi những thành viên thích ứng chất lượng với môi trường thiên nhiên sinh sống ổn định lăm le, không nhiều dịch chuyển, vì vậy quần thể cải tiến và phát triển nhanh

(3) Tạo rời khỏi những thành viên mới nhất kiểu như nhau và kiểu như thành viên u về những Điểm lưu ý di truyền

(4) Tạo rời khỏi con số con cái con cháu kiểu như vô một thời hạn ngắn

(5) Cho phép tắc tăng hiệu suất sinh đẻ vì như thế ko nên tiêu hao tích điện mang đến việc tạo ra kí thác tử và thụ tinh

(6) Tạo rời khỏi mới con cái con cháu kiểu như nhau về mặt mũi DT nên chất lượng thế Lúc ĐK sinh sống thay cho đổi

Sinh sản vô tính đem những Điểm lưu ý nào?

A. (1), (2), (3), (4) và (6)       

B. (3) và (5)

C. (1) và (2)       

Xem thêm: the more cigarettes you smoke you will die

D. (1), (2), (3), (4) và (5)