sản xuất cây công nghiệp ở nước ta hiện nay

Câu hỏi:

28/04/2023 1,152

A. hạn chế quality thành phầm xuất khẩu nòng cốt. 

Bạn đang xem: sản xuất cây công nghiệp ở nước ta hiện nay

B. cải tiến và phát triển mạnh ở từng những vùng bên trên cả nước. 

C. diện tích S cây thường niên nhỏ rộng lớn cây nhiều năm. 

Đáp án chủ yếu xác

D. những vùng đều sở hữu technology chế biến hóa văn minh.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hướng đa phần nhập chuyển dời tổ chức cơ cấu ngành công nghiệp ở Đồng tự sông Hồng là

A. tiến hành gửi phú technology, không ngừng mở rộng thị ngôi trường hấp phụ. 

B. hấp dẫn những mối cung cấp góp vốn đầu tư, hoàn mỹ mạng lưới hạ tầng. 

C. văn minh hoá hoạt động và sinh hoạt chế biến hóa, cải tiến và phát triển ngành trung tâm. 

D. nâng lên chuyên môn làm việc, tăng mạnh link với nước ngoài.

Câu 2:

Giải pháp đa phần nhằm cải tiến và phát triển tổ hợp kinh tế tài chính đại dương ở Duyên hải Nam Trung Sở là

A. văn minh hoá hạ tầng vật hóa học, tăng gặp mặt, tạo hình điểm du ngoạn mới. 

B. hấp dẫn góp vốn đầu tư, hoàn mỹ hạ tầng, xây đắp thế kinh tế tài chính liên trả. 

C. nâng lên chuyên môn làm việc, tăng nhanh xuất khẩu, bảo đảm loại vật đại dương. 

D. tăng nhanh link, tăng mạnh hoạt động và sinh hoạt chế biến hóa, đa dạng và phong phú ngành nghề ngỗng.

Câu 3:

Các loại loại vật nhiệt đới gió mùa cướp ưu thế ở VN đa phần do

A. nằm trong vùng nội chí tuyến, đồng tự và cồn núi thấp đa phần. 

B. địa điểm phía trên đàng di lưu, thiên di của loại vật, địa hình đa dạng và phong phú. 

C. số giờ nắng nóng nhiều, lượng mưa phân hóa theo gót những miền đương nhiên. 

D. có không ít cao nguyên trung bộ to lớn, sức nóng phỏng tăng dần dần kể từ bắc nhập phái mạnh.

Câu 4:

Ý nghĩa đa phần của việc tăng mạnh xuất khẩu thành phầm cây lâu năm nhiều năm ở Tây Nguyên là

A. chuyển dời tổ chức cơ cấu ngành, dùng hiệu suất cao khoáng sản, hấp dẫn vốn liếng. 

B. đưa đến nhiều việc thực hiện mới, tăng thu nhập, thay cho thay đổi tập luyện quán phát hành. 

C. thu nước ngoài tệ, nâng lên hiệu suất cao kinh tế tài chính, cải tiến và phát triển phát hành mặt hàng hoá. 

D. tăng nhanh link, tạo ra sự phân hoá bờ cõi, phân bổ lại làm việc.

Xem thêm: toán lớp 10 kết nối tri thức

Câu 5:

Cho bảng số liệu sau:

TỔNG D TRỮ QUỐC TẾ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM năm ngoái VÀ NĂM 2019

(Đơn vị: Triệu đô la Mỹ)

Năm

Cam-pu-chia

Xin-ga-po

Bru-nây

In-đô-nê-xi-a

2015

6 883

247 534

3 211

103 268

2019

17 033

279 240

4 052

125 339

(Nguồn: Niên giám tổng hợp nước Việt Nam 2020, NXB Thống kê, 2021)

Theo bảng số liệu, phán xét nào là tại đây đúng lúc đối chiếu tổng dự trữ quốc tế của một số trong những vương quốc năm 2019 với năm 2015?

A. In-đô-nê-xi-a tăng nhanh chóng rộng lớn Cam-pu-chia. 

B. Bru-nây tăng nhanh chóng rộng lớn Cam-pu-chia. 

C. Xin-ga-po tăng nhanh chóng rộng lớn Bru-nây. 

D. Cam-pu-chia tăng nhanh chóng rộng lớn Xin-ga-po.

Câu 6:

Vị trí địa lí của nước ta

A. phía trên vòng đai sinh khoáng.  

B. ở nhập vùng có không ít thiên tai. 

C. ở trung tâm Khu vực Đông Nam Á. 

D. trọn vẹn nằm tại vùng xích đ

Câu 7:

Cho biểu vật về diện tích S coffe và cao su thiên nhiên của VN năm năm ngoái và 2020:

(Số liệu theo gót niên giám tổng hợp nước Việt Nam 2020, NXB Thống kê, 2021)

Biểu vật thể hiện tại nội dung nào là sau đây?

A. Cơ cấu diện tích S coffe và cao su thiên nhiên. 

B. Quy tế bào diện tích S coffe và cao su thiên nhiên. 

C. Tốc phỏng phát triển diện tích S coffe và cao su thiên nhiên. 

Xem thêm: đây thôn vĩ dạ soạn

D. Sự thay cho thay đổi tổ chức cơ cấu diện tích S coffe và cao su thiên nhiên.