s hình tròn

Các công thức tính diện tích S hình trụ và chu vi hình trụ, chào chúng ta xem thêm.

Bạn đang xem: s hình tròn

Diện tích, chu vi hình tròn

Công thức tính diện tích S hình tròn

Diện tích hình tròn được xem bởi vì kích thước của hình trụ cướp bên trên một mặt phẳng chắc chắn.

Diện tích hình trụ được xem bởi vì kích thước của hình trụ cướp bên trên một mặt phẳng chắc chắn.

Diện tích hình trụ được xem theo gót công thức: Bình phương nửa đường kính hình trụ nhân với PI:

S=R^{2} .\pi

Hoặc phương pháp tính diện tích S hình trụ sở hữu đàng kính:

S=\frac{D^2}{4}\pi

Trong đó:

 • S là diện tích S hình tròn
 • R là nửa đường kính hình tròn
 • D là 2 lần bán kính hình tròn
 • \pi là hằng số độ quý hiếm tương tự 3.14.

Tính chu vi hình tròn

Chu vi hình trụ hoặc đàng tròn là đường giáp ranh biên giới số lượng giới hạn của hình trụ.

Chu vi hình trụ hoặc đàng tròn trĩnh là đường giáp ranh biên giới số lượng giới hạn của hình trụ.

Chu vi hình trụ được xem theo gót công thức: Đường kính nhân với PI hoặc gấp đôi nửa đường kính nhân PI.

Công thức chu vi hình trụ với nửa đường kính r

hoặc

Công thức chu vi hình trụ với 2 lần bán kính D

Trong đó:

 • C là chu vi hình tròn
 • R là nửa đường kính hình tròn
 • D là 2 lần bán kính hình tròn
 • \pi là hằng số độ quý hiếm tương tự 3.14

Thơ tính diện tích S, chu vi hình tròn

Công thức tính diện tích S, chu vi, nửa đường kính hình trụ qua quýt thơ hùn chúng ta dễ dàng ghi nhớ hơn

Hình tròn trĩnh diện tích S đơn giản
Bình phương nửa đường kính tao nhân tức thì vào
Ba phảy chục tứ bề sau
Chu vi cũng dễ dàng tính mau chúng ta à
Đường kính tao lấy nhân ra
Ba phảy chục tứ, thế là tiếp tục kết thúc.

Cách tính 2 lần bán kính của hình tròn

Đường kính hình tròn: Là đoạn trực tiếp trải qua tâm đàng tròn trĩnh và hạn chế đàng tròn trĩnh bên trên nhị điểm.

Đường kính hình tròn: Là đoạn trực tiếp trải qua tâm đàng tròn trĩnh và hạn chế đàng tròn trĩnh bên trên nhị điểm.

Tính 2 lần bán kính dựa vào nửa đường kính, chu vi hoặc diện tích

 • Nếu biết nửa đường kính của đàng tròn trĩnh, 2 lần bán kính được xem bằng phương pháp nhân song nửa đường kính.

D=2R

 • Nếu biết chu vi hình trụ, 2 lần bán kính được xem bằng phương pháp lấy chu vi phân tách mang lại số pi.

D=\frac{C}{\pi}

 • Nếu biết diện tích S hình trụ, 2 lần bán kính được xem theo gót công thức:

Xem thêm: sin+sin bằng

D=2\sqrt{\frac{S}{\pi}}

Ví dụ về kiểu cách tính diện tích S, chu vi, 2 lần bán kính hình tròn

Ví dụ 1: 

Tính chu vi của hình trụ C biết diện tích S của chính nó bởi vì 26cm².

Bài giải:

Ta sở hữu công thức tính diện tích S hình trụ là:

S=R^2\times\pi\ \ =>\ R\ =\sqrt{\frac{S}{\pi}}=\ \sqrt{\frac{26}{3,14}}=2,877\ cm^2

Vậy, chu vi hình trụ là:

C\ =\ D\times\pi\ =\ 2R\times\pi\ =\ 2\times2,877\ \times3,14\ =\ 18,068\ cm^2

Ví dụ 2:

Hãy tính diện tích S của hình trụ C sở hữu d = 16 centimet.

Bài giải:

Diện tích của hình trụ C là:

S=\frac{D^2}{4}\pi\ =\ \frac{16^2}{4}3,14\ =\ 200,96\ cm^2

hoặc

Bán kính của hình trụ là: R\ =\ \frac{D}{2}=\ \frac{16}{2}\ =\ 8\ cm

Vậy, diện tích S của hình trụ C là:

S\ =\ R^2\pi\ =\ 8^2\times3,14\ =\ 200,96\ cm^2

Ví dụ 3: 

Tính diện tích S hình trụ lúc biết chu vi C = 15,33cm

Bài giải:

Ta sở hữu công thức tính chu vi hình tròn:

C\ =\ D\ \times\pi\ =>\ D\ =\ \frac{C}{\pi}=\ \frac{15,33}{3,14}=\ 4,88\ cm^{ }

Vậy diện tích S hình trụ là:

S\ =\ \frac{D^2}{4}\times\pi=\ \frac{4,88^2}{4}\times3,14\ =\ 18,69\ cm^2

Hình tròn trĩnh là gì?

Hình tròn (hay đường tròn, vòng tròn) là một trong những hình kín được tập kết bởi vì những điểm phía trên một phía bằng, những điểm đó cơ hội đều 1 điều mang lại trước một khoảng cách ko thay đổi. Điểm mang lại trước ê gọi là tâm của đàng tròn trĩnh, khoảng cách ko thay đổi gọi là nửa đường kính đàng tròn trĩnh.

Tính hóa học của hình tròn

 • Đường kính là đường thẳng liền mạch trải qua tâm đàng tròn trĩnh.
 • Đường kính là đoạn trực tiếp lâu năm nhất ở tron hình trụ và phân tách hình trụ trở thành nhị nửa cân nhau.
 • Độ lâu năm của 2 lần bán kính của một đàng tròn trĩnh bởi vì gấp đôi nửa đường kính của đàng tròn trĩnh ê.

Diện tích hình trụ, chu vi hình tròn là một trong những kỹ năng và kiến thức cơ phiên bản cần thiết nắm rõ. Quý Khách rất có thể vận dụng kỹ năng và kiến thức này vô trong cả quãng thời hạn học hành văn hóa truyền thống và cả trong số lịch trình học tập về giải thuật mang lại sau đây.

Nếu sở hữu bất kì do dự vướng mắc hoặc góp phần, chúng ta hãy nhằm lại comment bên dưới nhằm nằm trong trao thay đổi với Quantrimang.com nhé.

Cũng chớ bỏ lỡ loạt bài bác tính diện tích S tam giác, công thức tính chu vi hình trụ, công thức tính diện tích S hình quạt tròn trĩnh và hàng loạt hình không giống nhé.

Xem thêm: thể tích khối nón bằng