rút gọn phân số lớp 4Bạn đang xem: rút gọn phân số lớp 4Toán lớp 4 trang 114 Rút gọn gàng phân số

Với giải bài bác tập dượt Toán lớp 4 trang 114 Rút gọn gàng phân số hoặc, cụ thể sẽ gom học viên lớp 4 biết phương pháp thực hiện bài bác tập dượt Toán lớp 4.

Quảng cáo

Giải Toán lớp 4 trang 114 Bài 1: Rút gọn gàng những phân số :

Toán lớp 4 trang 114 Rút gọn gàng phân số

Lời giải:

Toán lớp 4 trang 114 Rút gọn gàng phân số

Giải Toán lớp 4 trang 114 Bài 2: Trong những phân số

Toán lớp 4 trang 114 Rút gọn gàng phân số

a) Phân số này tối giản ? Vì sao ?

b) Phân số này rút gọn gàng được ? Hãy rút gọn gàng phần số ê.

Lời giải:

a) Các phân số tối giản vì thế tử số và khuôn mẫu số của bọn chúng ko nằm trong phân chia không còn mang lại số rộng lớn lơn 1 ( hoặc vì thế tớ ko thể rút gọn gàng được những phân số ê nữa):

Toán lớp 4 trang 114 Rút gọn gàng phân số

Quảng cáo

b) Phân số rút gọn gàng :

Toán lớp 4 trang 114 Rút gọn gàng phân số

Giải Toán lớp 4 trang 114 Bài 3: Viết số tương thích vô dù trống không :

Toán lớp 4 trang 114 Rút gọn gàng phân số

Lời giải:

Toán lớp 4 trang 114 Rút gọn gàng phân số Toán lớp 4 trang 114 Rút gọn gàng phân số

Quảng cáo

Bài giảng: Rút gọn gàng phân số - Cô Nguyễn Thị Điềm (Giáo viên VietJack)

Tham khảo giải Vở bài bác tập dượt Toán lớp 4:

 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 Bài 101: Rút gọn gàng phân số

Xem tăng điều giải bài bác tập dượt Toán lớp 4 hoặc, cụ thể khác:

 • Giải Toán lớp 4 trang 114 Luyện tập
 • Giải Toán lớp 4 trang 116 Quy đồng khuôn mẫu số những phân số
 • Giải Toán lớp 4 trang 116, 117 Quy đồng khuôn mẫu số những phân số (tiếp theo)
 • Giải Toán lớp 4 trang 117, 118 Luyện tập
 • Giải Toán lớp 4 trang 118 Luyện tập dượt chung
 • Giải Toán lớp 4 trang 119 So sánh nhì phân số nằm trong khuôn mẫu số

Lý thuyết Phân số đều bằng nhau. Rút gọn gàng phân số

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

Lý thuyết:  

Nếu nhân cả tử số và khuôn mẫu số của một phân số với nằm trong một số trong những ngẫu nhiên không giống 0 thì được một phân số vị phân số tiếp tục mang lại.

Nếu cả tử số và khuôn mẫu số của một phân số nằm trong phân chia không còn mang lại một số trong những ngẫu nhiên không giống 0 thì sau thời điểm phân chia tớ được một phân số vị phân số tiếp tục mang lại.

Khi rút gọn gàng phân số rất có thể thực hiện như sau: 

Xét coi tử số và khuôn mẫu số nằm trong phân chia không còn mang lại số ngẫu nhiên này to hơn 1.

Chia tử số và khuôn mẫu số mang lại số ê.

Cứ thực hiện như vậy cho tới khi cảm nhận được phân số tối giản.

Ví dụ: Rút gọn gàng phân số Lý thuyết Phân số đều bằng nhau. Rút gọn gàng phân số .

Ta thấy 6 và 9 đều phân chia không còn mang lại 3 nên: 

Lý thuyết Phân số đều bằng nhau. Rút gọn gàng phân số

2 và 3 ko nằm trong phân chia shết mang lại một số trong những ngẫu nhiên này to hơn 1 nên phân số Lý thuyết Phân số đều bằng nhau. Rút gọn gàng phân số ko thể rút gọn gàng được nữa. Ta bảo rằng phân số Lý thuyết Phân số đều bằng nhau. Rút gọn gàng phân sốlà phân số tối giản và phân số Lý thuyết Phân số đều bằng nhau. Rút gọn gàng phân số và đã được rút gọn gàng trở thành phân số tối giản Lý thuyết Phân số đều bằng nhau. Rút gọn gàng phân số .

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Tìm phân số vị nhau

Phương pháp: 

Nếu nhân cả tử số và khuôn mẫu số của một phân số với nằm trong một số trong những ngẫu nhiên không giống 0 thì được một phân số vị phân số tiếp tục mang lại.

Nếu cả tử số và khuôn mẫu số của một phân số nằm trong phân chia không còn mang lại một số trong những ngẫu nhiên không giống 0 thì sau thời điểm phân chia tớ được một phân số vị phân số tiếp tục mang lại.

Ví dụ: Phân số này sau đây vị với phân số Lý thuyết Phân số đều bằng nhau. Rút gọn gàng phân số ?

Lý thuyết Phân số đều bằng nhau. Rút gọn gàng phân số

Lời giải: 

Ta có:

Lý thuyết Phân số đều bằng nhau. Rút gọn gàng phân số 

Vậy trong số phân số tiếp tục mang lại, phân số vị phân số là Lý thuyết Phân số đều bằng nhau. Rút gọn gàng phân số 

Dạng 2: Rút gọn gàng phân số

Phương pháp: 

Khi rút gọn gàng phân số rất có thể thực hiện như sau: 

Xem thêm: 1 dặm là bao nhiêu mét

Xét coi tử số và khuôn mẫu số nằm trong phân chia không còn mang lại số ngẫu nhiên này to hơn 1.

Chia tử số và khuôn mẫu số mang lại số ê.

Cứ thực hiện như vậy cho tới khi cảm nhận được phân số tối giản.

Ví dụ: Rút gọn gàng những phân số: Lý thuyết Phân số đều bằng nhau. Rút gọn gàng phân số 

Lời giải:

Ta thấy cả 8 và 16 đều phân chia không còn mang lại 8 nên: Lý thuyết Phân số đều bằng nhau. Rút gọn gàng phân số .

Ta thấy cả 15 và 40 đều phân chia không còn mang lại 5 nên: Lý thuyết Phân số đều bằng nhau. Rút gọn gàng phân số .

Ta thấy cả 75 và 36 đều phân chia không còn mang lại 3 nên: Lý thuyết Phân số đều bằng nhau. Rút gọn gàng phân số .

Dạng 3: Tìm phân số tối giản

Phương pháp: 

Phân số tối giản với tử số và khuôn mẫu số ko nằm trong phân chia không còn mang lại một số trong những ngẫu nhiên này to hơn 1.

Ví dụ: Trong những phân số sau đây: Lý thuyết Phân số đều bằng nhau. Rút gọn gàng phân số .

Phân số nào là phân số tối giản, phân số này ko là phân số tối giản? Nếu phân số tiếp tục mang lại ko là phân số tối giản thì nên rút gọn gàng phân số ê.

Lời giải:

Phân số Lý thuyết Phân số đều bằng nhau. Rút gọn gàng phân số : Ta thấy 5 và 6 ko nằm trong phân chia không còn mang lại một số trong những ngẫu nhiên này to hơn 1 nên phân số Lý thuyết Phân số đều bằng nhau. Rút gọn gàng phân số  là phân số tối giản.

Phân số Lý thuyết Phân số đều bằng nhau. Rút gọn gàng phân số : Ta thấy 4 và 7 ko nằm trong phân chia không còn mang lại một số trong những ngẫu nhiên này to hơn 1 nên phân số Lý thuyết Phân số đều bằng nhau. Rút gọn gàng phân số  là phân số tối giản.

Phân số Lý thuyết Phân số đều bằng nhau. Rút gọn gàng phân số : Ta thấy 30 và 42 đều phân chia không còn mang lại 6 nên: Lý thuyết Phân số đều bằng nhau. Rút gọn gàng phân số .

Phân số Lý thuyết Phân số đều bằng nhau. Rút gọn gàng phân số : Ta thấy 7 và 21 đều phân chia không còn mang lại 7 nên: Lý thuyết Phân số đều bằng nhau. Rút gọn gàng phân số .


Trắc nghiệm Toán lớp 4 Phân số vị nhau-Rút gọn gàng phân số (có đáp án)

Câu 1: Con nên chọn lựa đáp án trúng nhất:

A. Nếu nhân cả tử số và khuôn mẫu số của một phân số với nằm trong một số trong những ngẫu nhiên không giống 0 thì được một phân số vị phân số tiếp tục cho

B. Nếu cả tử số và khuôn mẫu số của một phân số nằm trong phân chia không còn mang lại một số trong những ngẫu nhiên không giống 0 thì sau thời điểm phân chia được một phân số vị phân số tiếp tục cho

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 2: Điền số tương thích vô dù trống:

Bài tập dượt Phân số vị nhau-Rút gọn gàng phân số Toán lớp 4 với điều giải

Câu 3: Điền số tương thích vô dù trống:

Bài tập dượt Phân số vị nhau-Rút gọn gàng phân số Toán lớp 4 với điều giải

Câu 4: Trong những phân số sau, phân số này là phân số tối giản?

Bài tập dượt Phân số vị nhau-Rút gọn gàng phân số Toán lớp 4 với điều giải

Câu 5: Trong những phân số sau đây, phân số này vị phân số Bài tập dượt Phân số vị nhau-Rút gọn gàng phân số Toán lớp 4 với điều giải

Bài tập dượt Phân số vị nhau-Rút gọn gàng phân số Toán lớp 4 với điều giải

Câu 6: Trong những phân số sau, phân số này vị với phân số Bài tập dượt Phân số vị nhau-Rút gọn gàng phân số Toán lớp 4 với điều giải

Bài tập dượt Phân số vị nhau-Rút gọn gàng phân số Toán lớp 4 với điều giải

Câu 7: Rút gọn gàng phân số sau trở thành phân số tối giản:

Bài tập dượt Phân số vị nhau-Rút gọn gàng phân số Toán lớp 4 với điều giải

Câu 8: Bài tập dượt Phân số vị nhau-Rút gọn gàng phân số Toán lớp 4 với điều giải Đúng hoặc sai?

A. Đúng

B. Sai

Xem tăng những loạt bài bác Để học tập chất lượng tốt môn Toán lớp 4:

 • Giải Vở bài bác tập dượt Toán lớp 4
 • Top 80 Đề đua Toán lớp 4 với đáp án
 • Giải bài bác tập dượt Cùng em học tập Toán lớp 4

Săn SALE shopee mon 7:

 • Đồ sử dụng học hành giá cực mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GIA SƯ DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề đua giành riêng cho nhà giáo và bài bác tập dượt vào cuối tuần, gia sư giành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Giải bài bác tập dượt Toán 4 | Để học tập chất lượng tốt Toán 4 của công ty chúng tôi được biên soạn một trong những phần dựa vào cuốn sách: Giải Bài tập dượt Toán 4Để học tập chất lượng tốt Toán 4 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 4.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.
Giải bài bác tập dượt lớp 4 sách mới mẻ những môn học

Xem thêm: 200gam bằng bao nhiêu kg