quần xã rừng thường có cấu trúc nổi bật là

Câu hỏi:

09/07/2020 3,343

A. phân tầng trực tiếp đứng

Bạn đang xem: quần xã rừng thường có cấu trúc nổi bật là

Đáp án chủ yếu xác

B. phân tầng theo hướng ngang

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ví dụ về quan hệ liên minh là:

A. nhiều loại phong lan sinh sống bám thân thích cây mộc của loại không giống.

B. động vật nguyên vẹn sinh sinh sống nhập ruột ông tơ với kĩ năng phân huỷ xelulozo trở nên đường

C. sáo thông thường đậu bên trên sống lưng trâu, trườn bắt “chấy rận” nhằm ăn

D. nấm và vi trùng lam mối quan hệ cùng nhau ngặt nghèo đến mức độ tạo ra một dạng sinh sống nhất là địa y

Câu 2:

Trong trình diễn thế sinh thái xanh, tầm quan trọng cần thiết số 1 thông thường thuộc sở hữu group loại nào?

A. Sinh vật ưu thế

B. Sinh vật tiên phong

C. Sinh vật sản xuất

D. Sinh vật phân diệt.

Câu 3:

Phần tự động luận

Phân tích 2 ví dụ về đặc thù phân bổ thành viên theo hướng trực tiếp đứng.

Câu 4:

Một vùng đồi núi rườm bị chặt đập phá quá mức cho phép, dần dần tổn thất cây to lớn, cây vết mờ do bụi và cỏ rung rinh ưu thế, động vật hoang dã khan hiếm dần dần. Đây là:

Xem thêm: phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li xảy ra khi

A. diễn thế nguyên vẹn sinh

B. diễn thế loại sinh

C. trình diễn thế phân huỷ

D. biến thay đổi tiếp theo

Câu 5:

Tính đa dạng và phong phú về loại của quần xã là:

A. mức phỏng phong phú và đa dạng về con số loại nhập quần xã và con số thành viên của từng loài

B. mật phỏng thành viên của từng loại nhập quần xã

C. tỉ lệ % số vị trí phát hiện một loại nhập tổng số vị trí quan liêu sát

D. số loại nhập vai trò cần thiết nhập quần xã

Câu 6:

Phần trắc nghiệm

Nội dung thắc mắc 1

Nguyên nhân dẫn cho tới sự phân tầng nhập quần xã

A. để tăng kĩ năng dùng mối cung cấp sinh sống, tự những loại mong muốn khả năng chiếu sáng không giống nhau.

B. để tiết kiệm ngân sách diện tích S, tự những loại mong muốn nhiệt độ phỏng không giống nhau.

C. để hạn chế sự đối đầu và cạnh tranh mối cung cấp sinh sống, tiết kiệm ngân sách diện tích S.

Xem thêm: mục đích của việc gây đột biến nhân tạo nhằm

D. do sự phân bổ những yếu tố sinh thái xanh rất khác nhau, bên cạnh đó từng loại thích ứng với những ĐK sinh sống không giống nhau.