propen có tên gọi khác là

Câu hỏi:

Propen mang tên gọi không giống là gì?

Bạn đang xem: propen có tên gọi khác là

A. Propilen.

B. Etilen.

C. Axetilen.

D. Propan.

Đáp án đích thị A.

Propen mang tên gọi không giống là propilen, propilen là một trong thích hợp hóa học cơ học ko no, nó với cùng 1 links song và là member đơn giản và giản dị loại nhì của tập thể nhóm hiđrocacbon của anken, nó là một trong hóa học khí ko color, với hương thơm như là dầu lửa.

Giải quí nguyên nhân lựa chọn đáp án A:

Propilen là một trong thích hợp hóa học cơ học ko no. Nó với cùng 1 links song và là member đơn giản và giản dị loại nhì của tập thể nhóm hiđrocacbon của anken. Nó là một trong hóa học khí ko color, với hương thơm như là dầu lửa. Propilen còn được nghe biết với tến gọi không giống là propen.

– Phân tử khối 42,0797 đvC 

– Khối lượng riêng rẽ 1.81(kg/m3) 

– Nhiệt nhiệt độ chảy: -185,2°C  = 87,95 K = -301,36°F

– Nhiệt phỏng sôi: -47,3°C  = 226,15 K = -52,6°F

Xem thêm: foot là đơn vị gì

Propilen nhẹ nhõm rộng lớn nước và tan đặc biệt không nhiều nội địa 0.61 g/m3. Không hòa tan trong số dung môi phân đặc biệt như nước, chỉ tan vô dung môi ko phân đặc biệt hoặc không nhiều phân đặc biệt.. 

Propilen không tồn tại tính dẫn năng lượng điện.

Một số phản xạ chất hóa học của propilen

– Phản ứng nằm trong HBr

CH3-CH=CH2 + HBr → CH3-CH2-CH2-Br

– Phản ứng cộng halogen

CH3CH=CH2 + Br2 →CCl4 CH3CHBrCH2Br
CH3CH=CH2 + Cl2 → CH3CHClCH2Cl

– Phản ứng cộng nước

CH3-CH=CH2 →H2SO4 CH3-CH-CH3OH + H2O 
Lưu ý: Nếu sử dụng nhiều H2SO4, sẽ tạo nên trở thành rượu bậc 2: 
CH3-CH=CH2 + H2SO4 → CH32CH-OSO3H 
CH32CH-OSO3H + H2O→ CH32CH-OH + H2SO4

– Phản ứng cộng BH3 (axit lewis)

Axit lewis đơn giản và giản dị là một trong muối hạt sắt kẽm kim loại hóa trị 3 rất có thể tiêu thụ một cặp năng lượng điện tử và dẫn đến links nằm trong hóa trị kết hợp. Thường sử dụng là  nhôm clorua, sắt(III) clorua, triflorua bo và ytecbi(III) triflo.

Xem thêm: 1g mg