polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng

Câu hỏi:

27/11/2019 97,398

A. Poli(etilen terephtalat)

Bạn đang xem: polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng

Đáp án chủ yếu xác

D. Poli metyl metacrylat)

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Polime được pha trộn bởi phản xạ trùng dừng là:

A. teflon

B. tơ nilon-6,6.

C. thủy tinh anh cơ học.

D. poli(vinyl clorua).

Câu 2:

Phân tử nào là tại đây chỉ chứa chấp nhị nhân tố C và H?

A. Poli(vinyl clorua)

B. Poliacrilonitrin

C. Poli(vinyl axetat)

D. Polietilen

Câu 3:

Polime nào là tại đây được sử dụng thực hiện hóa học dẻo?

A. Poli(hexametylen ađipamit).

B. Poliisopren.

Xem thêm: tính chất hóa học của phi kim

C. Polibutađien

D. Polietilen

Câu 4:

Polime nào là tại đây được pha trộn bởi phản xạ trùng ngưng?

A. Poli (etylen terephtalat)

B. Poli acrilonnitrin

C. PoliStiren

D. Poli (metyl metacrylat)

Câu 5:

Những vật tư polime với tính mềm dẻo gọi là?

A. Chất dẻo

B. Cao su

C. Tơ sợi

D. Keo dán.

Câu 6:

Poli vinyl clorua (PVC) là bộ phận chủ yếu của hóa học mềm được dùng để làm sản xuất đường nước. Chất nào là tại đây được trùng khớp tạo nên trở thành PVC?

A. C6H5CH=CH2

B. CH2=CH–CH=CH2.

C. CH2=C(CH3)COOCH3.

Xem thêm: chính sách cai trị của thực dân anh ở ấn độ có điểm gì đáng chú ý

D. CH2=CHCl.