polime nào sau đây có cấu trúc mạch phân nhánh

Câu hỏi:

20/08/2019 177,574

A. Amilopectin.

Bạn đang xem: polime nào sau đây có cấu trúc mạch phân nhánh

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án A

Polime với cấu hình mạch phân nhánh là amilopectin.

Lưu ý:

- Polime với cấu hình mạch ko gian: vật liệu nhựa rezit (nhựa bakelit) và cao su đặc lưu hóa.

- Polime với cấu hình mạch phân nhánh: amilopectin và glicogen.

- Plime với cấu hình mạch ko phân nhánh: sót lại.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhựa PP (polipropilen) được tổ hợp từ

A. CH2=CH2.

B. CH2=CH-CN.

C. CH3-CH=CH2.

D.C6H5OH và HCHO.

Câu 2:

Dãy này tại đây chỉ bao gồm những polime tổng hợp?

A. Polipropilen, xenlulozơ, nilon-7, nilon-6,6.

B. Polipropilen, polibutađien, nilon-7, nilon-6,6.

C. Polipropilen, tinh nghịch bột, nilon-7, cao su đặc vạn vật thiên nhiên.

D. Tinh bột, xenlulozơ, cao su đặc vạn vật thiên nhiên, polibutađien

Câu 3:

Nilon-6,6 nằm trong loại tơ

A. axetat.

Xem thêm: nước đứng đầu về sản lượng lúa gạo trong khu vực đông nam á là

B. phân phối tổ hợp.

C. poliamit.

D. vạn vật thiên nhiên.

Câu 4:

Phát biểu này tại đây không đúng?

A. Phân biệt tơ tự tạo và tơ tằm bằng phương pháp châm, tơ tằm mang lại hương thơm khét tương tự hương thơm tóc cháy.

B. Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit tuy nhiên xenlulozơ với thẻ kéo trở nên sợi, còn tinh nghịch bột thì không.

C. Các polime đều không mờ khá tự lượng phân tử rộng lớn và lực link phân tử rộng lớn.

D. Len, tơ tằm, tơ nilon xoàng bền với nhiệt độ tuy nhiên không xẩy ra thủy phân vì như thế môi trường xung quanh axit và kiềm.

Câu 5:

Tơ này tại đây nằm trong loại tơ thiên nhiên?

A. Tơ nilon-6,6.

B. Tơ nilon-6.

C. Tơ nitron.

D. Tơ tằm.

Câu 6:

Monome được dùng làm pha chế polietilen vì như thế một phản xạ trùng khớp là

A. CH≡CH.

B. CH2=CH-CH3.

C. CH2=CH-CH=CH2.

Xem thêm: tính chất hóa học của phi kim

D. CH2=CH2.