phương trình lượng giác

Phương trình lượng giác cơ bản là kỹ năng cần thiết tuy nhiên những em cần thiết tóm Chắn chắn nhập chương trình Toán lớp 11. Đây đó là nền tảng quan trọng sẽ hỗ trợ những em giải quyết và xử lý thời gian nhanh và đúng đắn những việc phương trình lượng giác không giống nhau. Trong nội dung bài viết này, Marathon Education tiếp tục hỗ trợ cho những em một số trong những kỹ năng về lý thuyết rưa rứa cụ thể cơ hội giải phương trình lượng giác cơ phiên bản.

Bạn đang xem: phương trình lượng giác

>>> Xem thêm: Hàm Số Lượng Giác – Lý Thuyết Và Các Công Thức Lượng Giác Đầy Đủ Nhất

Các phương trình lượng giác cơ bản 

các phương trình lượng giác cơ bản
Các phương trình lượng giác cơ phiên bản (Nguồn: Internet)

Phương trình sin x = sin α, sin x = a (1)

 • Nếu |a|>1 thì phương trình vô nghiệm 
 • Nếu |a|≤1 thì lựa chọn cung α sao mang đến sinα=a. Khi cơ (1)

\begin{aligned} &\bull Sin x = sin α ⇔ x = α + k2π \text{ hoặc x } = π - α + k2π, \text{ với } k ∈ Z\\ &\bull Sin x = a, \text{ điều kiện: }-1 ≤ a ≤ 1\\ &\ \ \ \ Sin x = a ⇔ x = arcsin a + k2π \text{ hoặc } x = π\ –\ arcsin a + k2π, \text{ với }k ∈ Z\\ &\bull Sin u = - sin v ⇔ sin u = sin (-v)\\ &\bull Sin u = cos v ⇔ sin u = sin \left(\frac{π}{2}\ –\ v\right)\\ &\bull Sin u = - cos v ⇔ sin u = sin \left(v\ –\ \frac{π}{2}\right) \end{aligned}

Các tình huống quánh biệt:

 • sin x = 0 ⇔ x = kπ (k ∈ Z)
 • sin x =1 ⇔ x = π/2 + k2π (k ∈ Z)
 • sin x = -1 ⇔ x = -π/2 + k2π (k ∈ Z)
 • sin x = ±1 ⇔ sin x = 1 ⇔ cos x = 0 ⇔ cosx = 0 ⇔ x = π/2 + kπ (k ∈ Z)

Phương trình cos x = cos α, cos x = a (2)

 • Nếu |a|>1 thì phương trình vô nghiệm.
 • Nếu |a|≤1 thì lựa chọn cung α sao mang đến cosα = a.

Khi cơ (2) ⇔ cosx = cosα ⇔ x = ± α + k2π (k ∈ Z)

b. cosx = a ĐK -1 ≤ a ≤ 1

cosx = a ⇔ x = ± arccosa + k2π (k ∈ Z)

c. cosu = cosv ⇔ cosu = cos( π – v)

d. cosu = sinv ⇔ cosu = cos(π/2 – v)

e. cosu = – sinv ⇔ cosu = cos(π/2 + v)

Các tình huống quánh biệt

các dạng phương trình lượng giác cơ phiên bản lớp 11

Phương trình tan x = tan α, tan x = a (3)

Chọn cung α sao mang đến tanα=a. Khi cơ (3)

giải phương trình lượng giác

Các tình huống quánh biệt

 • tanx = 0 ⇔ x = kπ (k ∈ Z)
 • tanx = ±1 ⇔ x = ± π/4 + kπ (k ∈ Z)

Phương trình cot x = cot α, cot x = a (4)

Khi cơ (3) cotx = cotα ⇔ x = α + kπ (k ∈ Z)

cotx = a ⇔ x = arccota + kπ (k ∈ Z)

Các tình huống quánh biệt:

 • cotx = 0 ⇔ x = π/2 + kπ (k ∈ Z)
 • cotx = ±1 ⇔ x = ± π/4 + kπ (k ∈ Z)

Phương trình số 1 so với một hàm con số giác

Dạng asinx + b; acosx + b = 0; atanx + b = 0; acotx+ b = 0 (a, b ∈ Ζ, a ≠ 0)

Cách giải:

Đưa về phương trình cơ phiên bản, ví dụ asinx + b = 0 ⇔ sinx = -b/a

Phương trình bậc nhì so với một hàm con số giác

Dạng asin x + bsinx + c = 0 (a, b ∈ Ζ, a ≠ 0)

Phương pháp

Đặt ẩn phụ t, rồi giải phương trình bậc nhì so với t.

Ví dụ: Giải phương trình asin x + bsinx + c = 0

Đặt t = sinx (-1≤ t ≤1) tớ sở hữu phương trình at + bt + c = 0

Lưu ý lúc để t = sinx hoặc t = cosx thì cần sở hữu ĐK -1≤ t ≤1

Một số vấn đề cần chú ý

 1. a) Khi giải phương trình sở hữu chứa chấp những hàm số tang, cotang, sở hữu kiểu mẫu số hoặc chứa chấp căn

bậc chẵn, thì nhất thiết phải để ĐK nhằm phương trình xác định

phương trình lượng giác cơ phiên bản lớp 11

b) Khi tìm kiếm được nghiệm cần đánh giá ĐK. Ta thông thường sử dụng một trong những cách

sau nhằm đánh giá điều kiện:

Kiểm tra thẳng bằng phương pháp thay cho độ quý hiếm của x nhập biểu thức ĐK.

Dùng lối tròn trĩnh lượng giác nhằm trình diễn nghiệm

Giải những phương trình vô lăm le.

c) Sử dụng MTCT nhằm demo lại những đáp án trắc nghiệm

Các dạng bài xích luyện về phương trình lượng giác

Giải phương trình lượng giác cơ bản

Phương pháp: Dùng những công thức nghiệm ứng với từng phương trình

Ví dụ 1: Giải những phương trình lượng giác sau:

 1. a) sinx = sin(π/6). c) tanx – 1 = 0
 2. b) 2cosx = 1. d) cotx = tan2x.

Lời giải

 1. a) sinx = sinπ/6

pt lượng giác

 1. b) 2cosx = 1 ⇔ cosx = ½ ⇔ x = ± π/3 + k2π (k ∈ Z)
 2. c) tanx = 1 ⇔ cosx = π/4 + kπ (k ∈ Z)
 3. d) cotx = tan2x

⇔cotx = cot(π/2 – 2x)

⇔ x = π/2 – 2x + kπ

⇔ x = π/6 + kπ/3 (k ∈ Z)

Ví dụ 2: Giải những phương trình lượng giác sau:

 1. a) cos2 x – sin2x =0.
 2. b) 2sin(2x – 40º) = √3

Lời giải

 1. a) cos x – sin x=0 ⇔ cos x – 2sinx.cosx = 0

⇔ cosx (cosx – 2sinx )=0

các phương trình lượng giác cơ bản

b) 2 sin(2x-40º )=√3

Xem thêm: cách tính kg

⇔ sin(2x-40º )=√3/2

giải pt lượng giác

Ví dụ 3: Giải những phương trình sau: (√3-1)sinx = 2sin2x.

một số phương trình lượng giác cơ bản

Phương trình số 1 sở hữu một nồng độ giác

Phương pháp: Đưa về phương trình cơ phiên bản, ví dụ asinx + b = 0 ⇔ sinx = -b/a

Ví dụ: Giải phương trình sau:

phương trình bổng giác cơ phiên bản 11

Phương trình bậc nhì sở hữu một nồng độ giác

Phương trình bậc nhì so với một hàm con số giác là phương trình sở hữu dạng :

a.f (x) + b.f(x) + c = 0 với f(x) = sinu(x) hoặc f(x) = cosu(x), tanu(x), cotu(x).

Cách giải:

Đặt t = f(x) tớ sở hữu phương trình : at + bt +c = 0

Giải phương trình này tớ tìm kiếm được t, kể từ cơ tìm kiếm được x

Khi bịa đặt t = sinu(x) hoặc t = cosu(x), tớ sở hữu điều kiện: -1 ≤ t ≤ 1

Ví dụ: sin x +2sinx – 3 = 0

giải phương trình lượng giác lớp 11

Ví dụ 2: 1 + sin2x + cosx + sinx = 0

Lời giải:

⇔ 1 + 2 sinx cosx + 2(cosx+sinx ) = 0

⇔ cos2x + sin2x + 2 sinxcosx + 2 (cosx+sinx )=0

⇔ (sinx + cosx)2 + 2 (cosx+sinx )=0

phương trình lượng giác cơ phiên bản 11

Phương trình số 1 theo gót sinx và cosx

Xét phương trình asinx + bcosx = c (1) với a, b là những số thực không giống 0.

giai phuong trinh bạch luong giac

Ví dụ: Giải phương trình sau: cos x – sin2x = 0.

ptlg

Phương trình lượng giác đối xứng, phản đối xứng

Phương pháp

Phương trình đối xứng là phương trình sở hữu dạng:

a(sinx + cosx) + bsinxcosx + c = 0 (3)

Phương pháp giải:

Để giải phương trình bên trên tớ dùng phép tắc bịa đặt ẩn phụ:

phương trình lượng giác

Thay nhập (3) tớ được phương trình bậc nhì theo gót t.

Ngoài rời khỏi tất cả chúng ta còn gặp gỡ phương trình phản đối xứng sở hữu dạng:

a(sinx – cosx) + bsinxcosx + c = 0 (4)

Để giải phương trình này tớ cũng đặt

các dạng phương trình lượng giác cơ phiên bản lớp 11

Thay nhập (4) tớ đã đạt được phương trình bậc nhì theo gót t.

Ví dụ 1: Giải phương trình sau: 2(sinx + cosx) + 3sin2x = 2.

giải phương trình lượng giác

>>> Xem thêm: Một Số Phương Trình Lượng Giác Thường Gặp – Lý thuyết Toán 11

Tham khảo tức thì những khoá học tập online của Marathon Education

Lý thuyết rưa rứa cơ hội giải phương trình lượng giác cơ phiên bản vừa được Team Marathon Education tổ hợp và share với những em phía trên. Mong rằng những kỹ năng hữu ích này hoàn toàn có thể canh ty những em nhận thêm hành trang nhằm nối tiếp hành trình dài đoạt được môn Toán học tập. Chúc những em học tập chất lượng và có rất nhiều kết quả cao!

Hãy tương tác tức thì với Marathon và để được tư vấn nếu như những em mong muốn học trực tuyến online nâng lên kỹ năng nhé! Marathon Education chúc những em được điểm trên cao trong những bài xích đánh giá và kỳ thi đua chuẩn bị tới!

Xem thêm: 1 5m bằng bao nhiêu cm