phương án nào dưới đây là khai báo mảng hợp lệ

 • Câu hỏi:

  Phương án này bên dưới đó là khai báo mảng hợp ý lệ?

  • A. mang : ARRAY[0..10] : INTEGER;
  • B. mang : ARRAY[0..10] OF INTEGER;
  • C. mang : ARRAY(0..10) : INTEGER;
  • D. mang : ARRAY[0..10] : INTEGER;

  Lời giải tham lam khảo:

  Bạn đang xem: phương án nào dưới đây là khai báo mảng hợp lệ

  Đáp án đúng: B

  mang : ARRAY[0..10] OF INTEGER;

Mã câu hỏi: 13477

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Xem thêm: tiếng anh 7 unit 12 a closer look 1

Môn học:

Câu chất vấn này nằm trong đề đua trắc nghiệm sau đây, nhấp vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

Xem thêm: nhật bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa gắn liền với các cuộc chiến tranh xâm lược

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

CÂU HỎI KHÁC

 • Cho khai báo mảng như sau: Var m : array[0..10] Of integer ; Phương án này sau đây chỉ thành phần loại 10 của mảng?
 • Cho khai báo mảng và đoạn công tác bên dưới đây: Đoạn công tác bên trên tiến hành việc làm gì bên dưới đây?
 • Khai báo thay đổi mảng con gián tiếp là:
 • Phương án này sau đó là khai báo mảng hợp ý lệ?
 • Phát biểu này tại đây về chỉ số của mảng là tương thích nhất?