phim xét các sự vật hiện tượng trong thế giới vật chất chúng ta phải lưu ý những điều gì dưới đây

Câu hỏi:

26/08/2019 103,969

Bạn đang xem: phim xét các sự vật hiện tượng trong thế giới vật chất chúng ta phải lưu ý những điều gì dưới đây

A. Xem xét sự vật hiện tượng lạ nhập tình trạng không bao giờ thay đổi.

B. Xem xét sự vật hiện tượng lạ nhập tình trạng hoạt động, chuyển đổi không ngừng nghỉ.

Đáp án chủ yếu xác

C. Xem xét sự vật hiện tượng lạ nhập yếu tố hoàn cảnh ví dụ của chính nó nhằm tách lầm lẫn.

D. Xem xét sự vật hiện tượng lạ nhập mẫu mã hoạt động tối đa của chính nó.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Đáp án: B

Lời giải: Khi kiểm tra những sự vật, hiện tượng lạ nhập trái đất vật hóa học, tất cả chúng ta cần Note kiểm tra sự vật hiện tượng lạ nhập tình trạng hoạt động, chuyển đổi không ngừng nghỉ.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Theo ý kiến của ngôi nhà nghĩa duy vật biện bệnh, phương án nào là bên dưới đó là đúng?

A. Sự vật và hiện tượng lạ ko chuyển đổi.

B. Sự vật và hiện tượng lạ luôn luôn không ngừng nghỉ chuyển đổi.

C. Sự vật và hiện tượng lạ nhập xã hội lặp cút tái diễn.

D. Sự vật và hiện tượng lạ chuyển đổi tùy theo trái đất.

Câu 2:

Vận động là từng sự chuyển đổi thưa cộng đồng của những sự vật, hiện tượng lạ trong

A. giới ngẫu nhiên và trí tuệ.

B. giới ngẫu nhiên và cuộc sống xã hội.

C. trái đất khách hàng quan tiền và xã hội.

D. cuộc sống xã hội và trí tuệ.

Câu 3:

Xem thêm: mỗi obitan nguyên tử chứa tối đa

Trong trái đất vật hóa học, quy trình cách tân và phát triển của những sự vật và hiện tượng lạ hoạt động theo đuổi Xu thế nào là bên dưới đây?

A. Vận động theo đuổi khunh hướng tăng trưởng kể từ thấp cho tới cao.

B. Vận động tăng trưởng kể từ thấp cho tới cao và đơn giản và giản dị, trực tiếp tắp.

C. Vận động tăng trưởng kể từ kiểu cũ cho tới kiểu mới nhất.

D. Vận động theo đuổi một đường thẳng liền mạch tắp.

Câu 4:

Để sự vật hiện tượng lạ rất có thể tồn bên trên được thì rất cần phải đem ĐK nào là bên dưới đây?

A. Luôn luôn luôn hoạt động.

B. Luôn luôn luôn thay cho thay đổi.

C. Sự thay cho thế nhau.

D. Sự bao hàm nhau.

Câu 5:

Câu châm ngôn, trở thành ngữ nào là sau đây thưa về sự việc vạc triển?

A. Rút thừng động rừng.

B. Nước chảy đá ngót.

C. Tre già nua măng nhú.

D. Có chí thì nên.

Câu 6:

Sự hoạt động nào là sau đây không cần là sự việc vạc triển?

A. Bé gái → thiếu hụt nữ giới →người phụ nữ giới trưởng thành và cứng cáp →bà già nua.

B. Nước bốc khá →mây →mưa →nước.

C. Học lực yếu ớt →học lực khoảng → học tập lực khá.

Xem thêm: đồng bằng sông cửu long được tạo nên bởi phù sa của sông

D. Học cơ hội học tập →biết cơ hội học tập.