phép chia lớp 4

Toán lớp 4 phân tách mang lại số với 2 chữ số học viên nối tiếp được sản xuất quen thuộc với luật lệ tính phân tách và những bài bác tập luyện áp dụng của luật lệ phân tách.

Bạn đang xem: phép chia lớp 4

Bài học tập này mamnonlienninh.edu.vn nối tiếp hỗ trợ những kiến thức và kỹ năng trọng tâm, bài bác tập luyện áp dụng của toán lớp 4 phân tách mang lại số với 2 chữ số. Phụ huynh và học sinh nằm trong tìm hiểu thêm nhé.

1. Ôn tập luyện cơ hội phân tách mang lại số có một chữ số 

chia mang lại số có một chữ số

Thực hiện nay luật lệ phân tách theo đuổi trật tự kể từ trái khoáy qua loa cần.

Áp dụng 3 bước: luật lệ phân tách - nhân - trừ.

 • 2 phân tách 2 vày 1, viết lách 1

1 nhân 2 vày 2, 2 trừ 2 vày 0

 • Hạ 1, 1 ko phân tách được mang lại 2, viết lách 0

  0 nhân 2 vày 0, 1 trừ 0 vày 1

 • Hạ 0 được 10, 10 phân tách 2 được 5, viết lách 5

5 nhân 2 vày 10, 10 trừ 10 vày 0

 • Hạ 2, 2 phân tách 2 được một, viết lách 1

1 nhân 2 được 2, 2 trừ 2 vày 0

 • Hạ 4, 4 phân tách 2 được 2, viết lách 2

2 nhân 2 vày 4, 4 trừ 4 vày 0

Vậy 21024 : 2 = 10512

2. Cách phân tách mang lại số với 2 chữ số

2.1. Ví dụ 1. Phép phân tách không tồn tại số dư

ví dụ phân tách mang lại số với 2 chữ số phân tách hết

Thực hiện nay luật lệ phân tách theo đuổi trật tự kể từ trái khoáy qua loa cần.

Áp dụng 3 bước: luật lệ phân tách - nhân - trừ.

 • 20 phân tách 14 được một, viết lách 1

1 nhân 14 được 14, trăng tròn trừ 14 được 6, viết lách 6

 • Hạ 1 được 61, 61 phân tách 14 được 4, viết lách 4

4 nhân 14 được 56, 61 trừ 56 vày 5, viết lách 5

 • Hạ 6 được 56, 56 phân tách 14 vày 4, viết lách 4

4 nhân 14 vày 56, 56 trừ 56 vày 0

Vậy năm 2016 : 14 = 144, luật lệ phân tách này là luật lệ phân tách không còn.

2.2. Ví dụ 2. Phép phân tách với số dư

chia mang lại số với nhì chữ số với dư

Thực hiện nay luật lệ phân tách theo đuổi trật tự kể từ trái khoáy qua loa cần.

Áp dụng 3 bước: luật lệ phân tách - nhân - trừ.

 • 51 phân tách 19 được 2, viết lách 2

2 nhân 19 được 38, 51 trừ 38 vày 13

 • Hạ 0 xuống được 130 phân tách 19 được 6, viết lách 6

6 nhân 19 được 114, 130 trừ 114 được 16

 • Hạ 1 được 161 phân tách 19 được 8, viết lách 8

8 nhân 19 được 152, 161 trừ 152 được 9

 • Hạ 9 được 99 phân tách 19 vày 5, viết lách 5

5 nhân 19 được 95, 99 trừ 95 vày 4

Vậy 51019 : 19 = 2685 dư 4

2.3.3. Nhận xét luật lệ phân tách mang lại số với 2 chữ số

Những cảnh báo Lúc triển khai luật lệ phân tách số với nhì chữ số

 • Phép phân tách không còn là luật lệ phân tách với số dư vày 0

 • Phép phân tách với dư là luật lệ phân tách với số dư không giống 0

 • Phép phân tách với dư thì số dư luôn luôn nhỏ rộng lớn số chia

3. Ôn tập luyện mặt hàng và lớp bên trong số tự động nhiên 

Bảng phân biệt mặt hàng và lớp

 • Hàng đơn trăm, hàng trăm, mặt hàng đơn vị chức năng phù hợp trở thành lớp đơn vị
 • Hàng trăm ngàn, hàng trăm ngàn, mặt hàng ngàn phù hợp trở thành lớp nghìn

4. Bài tập luyện áp dụng toán lớp 4 phân tách mang lại số với 2 chữ số

4.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 361 : 19

b) 5304 : 24

c) 20520 : 72

d) 168840 : 56

Bài 2: Đặt tính rồi tính

a) 569 : 35

b) 2052 : 45

c) 22885 : 46

d) 459476 : 57

Bài 3: Tính độ quý hiếm của biểu thức

a) 3628 x 24 - 46372

b) 55477- 1258 : 34

c) 22776 : 78 x 25

d) 9841 + 3904 : 64

Bài 4: Tìm x, nó biết

a) 85 x Y = 4760

b) 13345 : x = 85

Bài 5: Một nông trại gà thường ngày gà đẻ được 3000 trứng phân thành những tá trứng, từng tá 12 trái khoáy. Hỏi với từng nào tá trứng?

4.2. Bài giải

Bài 1:

đặt tính và tính

 • 36 phân tách 19 được một, viết lách 1

       1 nhân 19 được 19, 36 trừ 19 được 17

 • Hạ 1 được 171, 171 phân tách 19 vày 9, viết lách 9

       9 nhân 19 được 171, 171 trừ 171 vày 0

Vậy 361 : 19 = 19

đặt tính và tính

 • 53 phân tách 24 vày 2, viết lách 2

       2 nhân 24 được 48, 53 trừ 48 vày 5

 • Hạ 0 được 50, 50 phân tách 24 vày 2, viết lách 2

       2 nhân 24 được 48, 50 trừ 48 vày 2

 • Hạ 4 được 24, 24 phân tách 24 vày 1

       1 nhân 24 được 24, 24 trừ 24 vày 0

Vậy 3304 : 24 = 221 là luật lệ phân tách hết

đặt tính và tính

 • 205 phân tách 72 được 2, viết lách 2

2 nhân 72 vày 144, 205 trừ 144 vày 61

 • Hạ 2 được 612 phân tách 72 được 8, viết lách 8

8 nhân 72 vày 576, 612 trừ 576 được 36

 • Hạ 0 được 360 phân tách 72 vày 5, viết lách 5

5 nhân 72 vày 360, 360 trừ 360 vày 0

Vậy 20320 : 72 = 285 là luật lệ phân tách hết

đặt tính và tính

 • 168 phân tách 56 vày 3, viết lách 3

Xem thêm: công thức cơ bản lượng giác

3 nhân 56 vày 168, 168 trừ 168 vày 0

 • 0 phân tách 56 vày 0, viết lách 0

 • Hạ 84 phân tách 56 vày 1, viết lách 1

1 nhân 56 vày 56, 84 trừ 56 vày 28

 • Hạ 0 được 280 phân tách 56 vày 5, viết lách 5

5 nhân 56 vày 280, 280 trừ 280 vày 0

Vậy 168840 : 56 = 3015 là luật lệ phân tách không còn.

Bài 2:

đặt tính và tính

 • 56 phân tách 35 vày 1, viết lách 1

1 nhân 35 được 35, 56 trừ 35 vày 21

 • Hạ 9 được 219 phân tách 35 vày 6, viết lách 6

6 nhân 35 vày 210, 219 trừ 210 vày 9

Vậy 569 : 35 = 16 dư 9 là luật lệ phân tách với số dư

đặt tính và tính

 • 205 phân tách 45 vày 4, viết lách 4

4 nhân 45 vày 180, 205 trừ 180 vày 25

Hạ 2 được 252 phân tách 45 vày 5, viết lách 5

5 nhân 45 vày 225, 252 trừ 225 vày 27

Vậy 2052 : 45 = 45 dư 27 là luật lệ phân tách với số dư

đặt tính và tính

 • 228 phân tách 46 vày 4, viết lách 4

4 nhân 46 vày 184, 228 trừ 184 vày 44

 • Hạ 8 được 448 phân tách 46 vày 9, viết lách 9

9 nhân 46 vày 414, 448 trừ 414 vày 34

 • Hạ 5 được 345 phân tách 46 vày 7, viết lách 7

7 nhân 46 vày 322, 345 trừ 322 vày 23

Vậy 22885 : 46 = 497 dư 23 là luật lệ phân tách với số dư

đặt tính và tính

 • 459 phân tách 57 vày 8, viết lách 8

8 nhân 57 vày 456, 459 trừ 456 vày 3

 • 3 ko phân tách được mang lại 57 viết lách 0

 • Hạ 47 được 347 phân tách 57 vày 6, viết lách 6

6 nhân 57 vày 342, 347 trừ 342 vày 5

 • Hạ 6 được 56 phân tách 57 ko phân tách không còn viết lách 0

0 nhân 57 vày 0, 56 trừ 0 vày 56

Vậy 459476 : 57 = 8060 dư 56 là luật lệ phân tách với số dư

Bài 3:

Thực hiện nay biểu thức theo đuổi quy tắc ưu tiên: luật lệ nhân phân tách trước, nằm trong trừ sau

Biểu thức chỉ mất luật lệ nhân, phân tách thì triển khai trật tự kể từ trái khoáy qua loa cần.

a) 3628 x 24 - 46372 = (3628 x 24) - 46372 = 87072 - 46372 = 40700

b) 55477- 1258 : 34 = 55477- (1258 : 34) = 55477 - 37 = 55440

c) 22776 : 78 x 25 = 292 x 25 = 7300

d) 9841 + 3904 : 64 =  9841 + (3904 : 64) = 9841 + 61 = 9902

Bài 4:

a) 85 x Y = 4760

Y = 4760 : 85

Y = 56

b) 13345 : x = 85

x = 13345 : 85

x = 157

Bài 5:

Mỗi ngày nông trại đóng góp được số tá trứng là:

3000 : 12 = 250 (tá trứng)

Vậy thường ngày gà đẻ được 250 tá trứng

5. Bài tập luyện thực hành

5.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính và tính

a) 2957 : 23

b) 198475 : 56

c) 9285 : 27

d) 68395 : 36

Bài 2: Tìm x biết

a) 4578 : x = 42

b) 50496 : x = 48

Bài 3: Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 2647 + 675 : 45

b) 5797 - 2890 : 34

c) 68 x 234 : 52

d) 15 x 5312 : 40

Bài 4: Vườn cây ăn trái khoáy mái ấm Bác Tư với 800 cây ăn trái khoáy những loại được trồng vô 16 mặt hàng. Hỏi từng mặt hàng với từng nào cây ăn quả?

5.2. Đáp án

Bài 1:

a) 128 dư 13

b) 3544 dư 11

c) 343 dư 24

d) 1899 dư 31

Bài 2:

a) x = 109

b) x = 1052

Bài 3:

a) 2662

b) 5712

c) 306

d) 1992

Bài 4:

Đáp án: 50 hàng

Học đảm bảo chất lượng toán lớp 4 phân tách mang lại số với 2 chữ số, học viên rất cần phải chịu thương chịu khó thực hiện bài bác tập luyện nhằm trở thành thục quá trình tính luật lệ phân tách. Tiếp tục theo đuổi dõi mamnonlienninh.edu.vn và để được hỗ trợ tăng nhiều kiến thức và kỹ năng có lợi nhé.

Xem thêm: mg g kg