phát biểu nào trong các phát biểu sau là sai

YOMEDIA

 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào là trong những tuyên bố sau là sai?

  Bạn đang xem: phát biểu nào trong các phát biểu sau là sai

  • A. Chế phỏng biểu khuôn với skin thân thiết thiện, thông thường được dùng nhằm update tài liệu.
  • B. Bảng ở chính sách hiển thị trang tài liệu hoàn toàn có thể được dùng nhằm update tài liệu.
  • C. Để thao tác làm việc bên trên cấu tạo của biểu khuôn thì biểu khuôn cần ở chính sách design.
  • D. Có thể tạo nên biểu khuôn bằng phương pháp nhập tài liệu thẳng (nháy lưu ban nhập Create size by entering data).

  Lời giải tham ô khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn D

Mã câu hỏi: 2722

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Xem thêm: hàm average là hàm dùng để

Môn học:

Câu căn vặn này nằm trong đề ganh đua trắc nghiệm sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

Xem thêm: văn 8 câu ghép tiếp theo

CÂU HỎI KHÁC

 • Để tạo nên biểu khuôn tao lựa chọn đối tượng người dùng nào là bên trên bảng lựa chọn đối tượng? 
 • Trong Access, tao hoàn toàn có thể dùng biểu khuôn nhằm :
 • Để tạo nên biểu khuôn, trước bại liệt cần với tài liệu mối cung cấp là từ:
 • Trong Access, mong muốn tạo nên biểu khuôn Theo phong cách sử dụng thuật sĩ, tao chọn:
 • Trong Access, mong muốn tạo nên biểu khuôn Theo phong cách tự động design, tao chọn:
 • Trình tự động những thao tác nhằm hoàn toàn có thể triển khai tạo nên biểu khuôn bằng phương pháp sử dụng thuật sĩ:
 • Các thao tác thay cho thay đổi kiểu dáng biểu khuôn, gồm:
 • Chỉnh sửa biểu khuôn (thay thay đổi kiểu dáng biểu mẫu) chỉ triển khai được ở chế độ:
 • Phát biểu nào là trong những tuyên bố sau là sai?
 • Trong chính sách design của biểu khuôn, tao với thể:
 • Các thao tác hoàn toàn có thể triển khai nhập chính sách design, gồm:
 • Để thao tác làm việc nhập chính sách design của biểu khuôn, tao thực hiện:
 • Thao tác nào là tại đây hoàn toàn có thể triển khai được nhập chính sách biểu mẫu?
 • Để thao tác làm việc nhập chính sách biểu khuôn, tao ko triển khai thao tác nào là sau đây?
 • Để thao tác làm việc nhập chính sách biểu khuôn, tao thực hiện:

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA