phát biểu nào sau đây là không đúng

Câu hỏi:

29/04/2020 234,008

A. Tác dụng đẩy, kéo của vật này lên vật không giống gọi là lực.

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây là không đúng

B. Nếu chỉ mất nhì lực thuộc tính vô và một vật nhưng mà vật vẫn đứng yên tĩnh thì nhì lực này đó là nhì lực thăng bằng.

C. Hai lực thăng bằng là nhì lực mạnh như nhau, với nằm trong phương tuy nhiên trái hướng.

D. Nếu chỉ mất nhì lực thuộc tính vô và một vật thì nhì lực này đó là nhì lực thăng bằng.

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án D

D – sai vì như thế nếu như chỉ mất 2 lực thuộc tính vào một trong những vật nhưng mà ko thỏa mãn nhu cầu 1 trong các 3 ĐK sau thì ko thể rằng bọn chúng là 2 lực cân nặng bằng:

- nhì lực có tính rộng lớn vì chưng nhau

- nhì lực nằm trong phương

- nhì lực ngược chiều

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hai lực nào là tại đây gọi là nhì lực cân nặng bằng?

A. Hai lực nằm trong phương, nằm trong chiều, mạnh như nhau thuộc tính lên nhì vật không giống nhau.

B. Hai lực nằm trong phương, trái hướng, mạnh như nhau thuộc tính lên nhì vật không giống nhau.

C. Hai lực nằm trong phương, nằm trong chiều, mạnh như nhau thuộc tính lên và một vật.

D. Hai lực với phương bên trên và một đường thẳng liền mạch, trái hướng, mạnh như nhau thuộc tính lên và một vật.

Câu 2:

Hoạt động nào là tiếp sau đây ko nên dùng cho tới lực?

A. Đọc một trang sách

B. Xách một xô nước

C. Nâng một tấm gỗ

D. Đẩy một cái xe

Câu 3:

Gió thuộc tính vô buồm một lực có

Xem thêm: khi xảy ra hiện tượng đoản mạch thì cường độ dòng điện trong mạch

A. phương tuy nhiên song với mạn thuyền, nằm trong chiều với chiều hoạt động của thuyền.

B. phương tuy nhiên song với mạn thuyền, trái hướng với chiều hoạt động của thuyền.

C. phương vuông góc với mạn thuyền, chiều kể từ bên trên xuống.

D. phương vuông góc với mạn thuyền, chiều kể từ bên dưới lên.

Câu 4:

Chọn kể từ phù hợp điền vô điểm trống: Khi một lực sĩ chính thức ném một ngược tạ, lực sĩ vẫn thuộc tính vô ngược tạ một......

A. lực nâng 

B. lực kéo

C. lực uốn

D. lực đẩy

Câu 5:

Cặp lực nào là ko thăng bằng trong những cặp lực sau?

A. Lực của mặt mũi nước và lực mút hút của Trái Đất thuộc tính vô thuyền nhằm thuyền đứng yên tĩnh bên trên mặt mũi nước.

B. Lực của nhì em bé bỏng kéo nhì đầu sợi thừng khi sợi thừng đứng yên tĩnh.

C. Lực nhưng mà lốc xoáy thuộc tính vô vật và lực nhưng mà vật thuộc tính vô lốc xoáy.

D. Lực nâng của sàn và lực mút hút của Trái Đất thuộc tính vô bàn

Câu 6:

Sợi thừng kéo teo của nhì các bạn không thay đổi địa điểm vì

A. lực kéo của khách hàng 1 thuộc tính vô thừng thăng bằng với lực của thừng thuộc tính vô tay các bạn 1.

B. lực kéo của khách hàng 2 thuộc tính vô sợi thừng thăng bằng với lực kéo của khách hàng 1 thuộc tính vô sợi thừng.

C. lực kéo của khách hàng 2 thuộc tính vô sợi thừng thăng bằng với lực thừng thuộc tính vô tay các bạn 1.

Xem thêm: phong cách ngôn ngữ báo chí

D. lực kéo của khách hàng 1 thuộc tính vô thừng thăng bằng với lực của thừng thuộc tính vô tay các bạn 2.