phát biểu nào sau đây không đúng với cơ cấu kinh tế nước ta

Câu hỏi:

03/08/2019 81,836

A. Chuyển dịch theo phía công nghiệp hóa, tiến bộ hóa

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây không đúng với cơ cấu kinh tế nước ta

B. Ngành nông nghiệp đang sẵn có tỉ trọng thấp nhất nhập cơ cấu

C. Kinh tế Nhà nước nhập vai trò loại yếu đuối nhập nền kinh tế

Đáp án chủ yếu xác

D. Kinh tế sở hữu vốn liếng góp vốn đầu tư quốc tế lắc tỉ trọng nhỏ nhất

Hướng dẫn: SGK/83-84, địa lí 12 cơ phiên bản.

Chọn: C

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ý nghĩa đa phần của việc vận động và di chuyển tổ chức cơ cấu ngành tài chính việt nam là

A. tăng nhanh hội nhập nhập nền tài chính của khu vực vực

B. thúc giục đẩy mạnh sự phát triển của nền kinh tế

C. khai quật hiệu suất cao mối cung cấp khoáng sản thiên nhiên

D. dùng hợp lý và phải chăng mối cung cấp làm việc đầy đủ nhập nước

Câu 2:

Phát biểu này tại đây đích về vận động và di chuyển tổ chức cơ cấu bờ cõi tài chính của việt nam hiện tại nay?

A. Hình trở thành những vùng động lực trở nên tân tiến kinh tế

B. hầu hết mô hình công ty mới mẻ Thành lập và hoạt động và trị triển

C. Lĩnh vực tài chính then chốt vì thế Nhà nước cai quản lí

D. Tỉ trọng chống công nghiệp và thi công tăng

Câu 3:

Cơ cấu bờ cõi tài chính đang được vận động và di chuyển theo gót hướng:

A. tạo hình những ngành tài chính trọng điểm

Xem thêm: đáp án sách toán lớp 5

B. tạo hình những chống triệu tập cao về nông nghiệp

C. tăng nhanh quy trình công nghiệp hóa, tiến bộ hóa khu đất nước

D. tạo hình những vùng tài chính động lực

Câu 4:

Phát biểu này tại đây đích với Xu thế vận động và di chuyển tổ chức cơ cấu ngành tài chính việt nam hiện tại nay?

A. Tốc phỏng vận động và di chuyển ra mắt còn chậm

B. Nhà nước cai quản lí những ngành then chốt

C. Đáp ứng không thiếu sự trở nên tân tiến khu đất nước

D. Còn ko theo phía công nghiệp hóa

Câu 5:

Biểu hiện tại của việc vận động và di chuyển tổ chức cơ cấu ngành tài chính việt nam là

A. những vùng phát triển chuyên nghiệp canh được banh rộng

B. trở nên tân tiến nhiều khu vực công nghiệp tập luyện trung

C. những vùng tài chính trọng tâm được hình thành

D. tăng tỉ trọng của công nghiệp và xây dựng

Câu 6:

Phát biểu này tại đây đích với vận động và di chuyển tổ chức cơ cấu ngành tài chính ở việt nam hiện tại nay?

A. Đang vận động và di chuyển theo phía công nghiệp hóa, tiến bộ hóa

B. Tốc phỏng vận động và di chuyển tổ chức cơ cấu ngành nhập GDP ra mắt vô cùng nhanh

C. Tỉ trọng của chống nông - lâm - ngư nghiệp tăng qua quýt những năm

Xem thêm: đạo hàm của hàm hợp

D. Đáp ứng được trọn vẹn đòi hỏi trở nên tân tiến nước nhà hiện tại nay