pha của dao động được dùng để xác định

Câu hỏi:

14/10/2019 223,613

B. trạng thái dao động

Bạn đang xem: pha của dao động được dùng để xác định

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án B

Pha của xê dịch được dùng làm xác lập hiện trạng xê dịch.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong xê dịch cơ điều tiết , những đại lượng không bao giờ thay đổi theo gót thời hạn là

A. biên chừng, tần số, tích điện toàn phần

B. biên chừng, tần số, gia tốc

C. gia tốc, chu kì, lực

D. vận tốc, lực, tích điện toàn phần

Câu 2:

Pha xê dịch của một vật xê dịch điều hòa

A. biến chuyển thiên tuần trả theo gót thời gian

B. tỉ lệ thành phần hàng đầu với thời gian

C. là hàm bậc nhì theo gót thời gian

D. ko thay đổi theo gót thời gian

Câu 3:

Đối với xê dịch cơ điều tiết của một hóa học điểm thì Lúc hóa học điểm tiếp cận địa điểm biên nó có

A. véc tơ vận tốc tức thời vì thế ko và tốc độ cực kỳ đại

B. véc tơ vận tốc tức thời cực lớn và tốc độ cực kỳ đại

Xem thêm: các ion nào sau đây không cùng tồn tại trong một dung dịch

C. véc tơ vận tốc tức thời vì thế ko và tốc độ vì thế không

D. véc tơ vận tốc tức thời cực lớn và tốc độ vì thế không

Câu 4:

Nhận xét nào dưới đây về ly độ của hai dao động điều hoà cùng pha đúng?

A. li độ bằng nhau nhưng trái dấu.

B. Luôn trái dấu.

C. Luôn bằng nhau.

D. Luôn cùng dấu.

Câu 5:

Trong xê dịch lưu giữ, tích điện cung ứng thêm vào cho vật với tác dụng

A. thực hiện mang lại tần số xê dịch ko tách đi

B. thực hiện mang lại động năng của vật tăng lên

C. bù lại sự tiêu tốn tích điện vì thế lực cản nhưng mà ko thực hiện thay cho thay đổi chu kì xê dịch của vật

D. thực hiện mang lại li chừng của xê dịch ko tách xuống

Câu 6:

Trong xê dịch điều tiết, lực kéo về luôn luôn thiên về địa điểm có

A. tốc độ cực kỳ tiểu

B. véc tơ vận tốc tức thời vì thế không

C. tốc độ cực kỳ đại

Xem thêm: kim loại nào sau đây có tính nhiễm từ

D. véc tơ vận tốc tức thời cực kỳ đại