ở sinh vật nhân thực quá trình nào sau đây không xảy ra trong nhân tế bào

Câu hỏi:

02/11/2019 54,656

B. Tổng ăn ý chuỗi pôlipeptit. 

Đáp án chủ yếu xác

Quá trình dịch mã tổ hợp chuỗi polipeptit được ra mắt ở tế bào hóa học (ở loại vật nhân thực).

Chọn B

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tất cả những loại loại vật đều phải có cộng đồng một cỗ mã DT, trừ một vài ba nước ngoài lệ, điều này bộc lộ Điểm lưu ý gì của mã di truyền? 

A. Mã DT đem tính phổ biến 

B. Mã DT luôn luôn là mã cỗ ba 

C. Mã DT đem tính thoái hóa 

D. Mã DT đem tính đặc hiệu.

Câu 2:

Codon nào là tại đây ko mã hóa axit amin ? 

A. 5’-AUG-3’ 

B. 5’-AUU-3’ 

C. 5’-UAA-3’ 

D. 5’-UUU-3’

Câu 3:

Một ren đem chiều nhiều năm 0,51 µm. Tổng số links hidro của ren là 4050. Số nucleotit loại adenin của ren la bao nhiêu? 

A. 1500 

B. 1050 

Xem thêm: tính chất hóa học của phi kim

C. 750 

D. 450

Câu 4:

Nuclêôtit nào là tại đây ko nhập cuộc kết cấu nên ADN? 

A. Ađênin. 

B. Xitôzin. 

C. Guanin. 

D. Uraxin.

Câu 5:

Trong khung người sinh sống axit nuclêic vào vai trò cần thiết nhập sinh hoạt nào? 

A. Nhân song NST và phân loại tế bào. 

B. Nhận biết những vật thể kỳ lạ đột nhập. 

C. Tổng ăn ý và phân giải những hóa học. 

D. Sinh sản và DT.

Câu 6:

Bộ tía nào là tại đây cho tới tín hiệu kết thúc đẩy dịch mã? 

A. 5’ AGU 3’ 

B. 5’ UGA 3’ 

C. 5’ AUG 3’ 

Xem thêm: phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li xảy ra khi

D. 5’ UUA 3’