nội dung chủ yếu của chiếu cần vương là

Câu hỏi:

22/08/2019 46,266

A. kêu gọi quần bọn chúng dân chúng đứng lên kháng chiến kháng thực dân Pháp

Bạn đang xem: nội dung chủ yếu của chiếu cần vương là

B. kêu gọi văn thân thuộc, sĩ phu và dân chúng cả nước đứng lên vì vua nhưng mà kháng chiến

Đáp án chủ yếu xác

C. kêu gọi văn thân thuộc, sĩ phu vô toàn quốc tổ chức cải tân chủ yếu trị - xã hội

D. tố cáo tội ác của thực dân Pháp và lôi kéo dân chúng nối tiếp kháng chiến

Đáp án: B

Giải thích: Mục…1 (phần I)….Trang…125...SGK Lịch sử 11 cơ bản

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sau Khi vua Hàm Nghi bị tóm gọn, trào lưu Cần vương

A. trọn vẹn chấm dứt

B. chỉ hoạt động và sinh hoạt thay cho chừng

C. vẫn nối tiếp tuy nhiên thu hẹp địa phận ở Nam Trung Bộ

D. tiếp tục cách tân và phát triển, quy tụ dần dần trở thành những trung tâm lớn

Câu 2:

Nội dung này sau đây phản ánh ý nghĩa sâu sắc của trào lưu Cần vương?

A. Củng cố cơ chế phong loài kiến Việt Nam

B. Buộc thực dân Pháp nên trao trả độc lập

C. Thổi bùng lên ngọn lửa đáu giành giật cứu giúp nước vô nhân dân

D. Tạo nền móng cho việc xuất hiện tại trào lưu dân tộc bản địa công ty nghĩa đầu thế kỉ XX

Câu 3:

Phong trào Cần vương vãi ra mắt sôi sục ở

A. Trung Kì và Nam Kì

Xem thêm: một con lắc đơn có chiều dài l

B. Bắc Kì và Nam Kì

C. Bắc Kì và Trung Kì

D. Bắc Kì, Trung Kì và Nam Kì

Câu 4:

Nguyên nhân hầu hết dẫn đến việc thất bại của trào lưu Cần vương vãi là gì?

A. Triều đình căn nhà Nguyễn đang được đầu mặt hàng thực dân Pháp

B. Các cuộc khởi nghĩa vô phong trào ra mắt tách rộc, lẻ tẻ

C. Thiếu đàng lối điều khiển chính đắn và sự lãnh đạo thống nhất

D. Thực dân Pháp mạnh và đang được gia tăng được nền cai trị ở Việt Nam

Câu 5:

Người hàng đầu phái công ty chiến công ty trương kháng Pháp vô triều đình Huế là

A. Phan Thanh Giản

B. Vua Hàm Nghi

C. Tôn Thất Thuyết

D. Nguyễn Văn Tường

Câu 6:

Lực lượng nhập cuộc phần đông nhất vô khởi nghĩa Yên Thế là

A. công nhân

B. nông dân

C. các dân tộc bản địa miền núi

Xem thêm: sơ đồ tư duy chiếc lược ngà

D. công dân và công nhân