nơi có ít mưa thường là ở

Câu hỏi:

18/06/2022 15,454

Bạn đang xem: nơi có ít mưa thường là ở

A. xa hồ nước.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Hướng dẫn giải

Đáp án chính là: A

Vùng ở thâm thúy nhập châu lục, nếu như không tồn tại dông kể từ hồ nước thổi nhập thì mưa vô cùng không nhiều. Vùng đem dông Mậu dịch hoạt động và sinh hoạt tiếp tục không nhiều mưa, vùng đem gió rét hoạt động và sinh hoạt tiếp tục mưa nhiều.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu này tại đây không chính với tầm quan trọng của khí quyển?

A. Giới hạn phía bên trên cho tới bên dưới lớp ôdôn.

B. Là lớp không gian xung quanh Trái Đất.

C. Rất cần thiết mang đến trở nên tân tiến loại vật.

D. Luôn Chịu tác động của Mặt Trời.

Câu 2:

Các vòng đai này sau đấy là áp cao?

A. Chí tuyến, ôn đới.

B. Ôn đới, vô cùng.

C. Cực, chí tuyến.

D. Xích đạo, chí tuyến.

Câu 3:

Các loại này dông tại đây đem phạm vi địa phương?

A. Gió Tây ôn đới, dông phơn.

Xem thêm: dãy gồm các dung dịch đều tác dụng với cuoh2

B. Gió khu đất, biển; dông phơn.

C. Gió Mậu dịch; gió rét.

D. Gió Đông cực; dông khu đất, biển lớn.

Câu 4:

Những vị trí này tại đây thông thường đem mưa ít?

A. Sườn núi khuất dông, điểm đem loại biển lớn lạnh lẽo.

B. Nơi đem dải quy tụ nhiệt đới gió mùa, chống áp cao.

C. Miền đem gió rét, điểm đem dông luôn luôn thổi cho tới.

D. Khu vực khí áp thấp, điểm đem frông hoạt động và sinh hoạt.

Câu 5:

Khí áp là mức độ nén của

A. không khí xuống mặt mũi nước biển lớn.

B. không khí xuống mặt mũi Trái Đất.

C. luồng dông xuống mặt mũi Trái Đất.

D. luồng dông xuống mặt mũi nước biển lớn.

Câu 6:

Vành đai áp này tại đây cộng đồng cho tất cả nhì chào bán cầu Bắc và Nam?

A. Xích đạo.

B. Chí tuyến.

C. Ôn đới.

Xem thêm: phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li xảy ra khi

D. Cực.