nơi chịu ảnh hưởng mạnh nhất của gió mùa đông bắc là

hint-header

Cập nhật ngày: 25-11-2022

Bạn đang xem: nơi chịu ảnh hưởng mạnh nhất của gió mùa đông bắc là


Chia sẻ bởi: Huỳnh Việt


Nơi chịu đựng tác động vượt trội nhất của gió mùa rét Đông Bắc là

Đông Bắc và đồng vày Bắc Sở.

B

Tây Bắc và đồng vày Bắc Sở.

C

Đông Bắc và Bắc Trung Sở.

D

Tây Bắc và Bắc Trung Sở.

Chủ đề liên quan

Giữa Tây Nguyên và ven bờ biển Trung Sở VN với Điểm lưu ý gì nổi bật?

B

Đối lập nhau về mùa mưa và mùa thô.

D

Đối lập nhau về mùa lạnh lẽo và mùa rét.

Chế phỏng sông ngòi ở VN phân hóa theo đuổi mùa là do

A

địa hình có tính dốc rộng lớn, nước mưa nhiều.

B

đặc điểm nhiệt độ nhiệt đới gió mùa độ ẩm gió mùa rét.

C

địa hình đa phần là cồn núi, mưa nhiều.

D

khí hậu phân hóa mùa mưa và mùa thô.

Thời tiết lạnh lẽo và thô ở ven bờ biển Trung cỗ và phần phái nam của chống Tây Bắc VN bởi loại dông tố này tại đây tạo nên ra?

Phát biểu này tại đây không đích thị với gió mùa rét Đông Bắc ở nước ta?

A

Hầu như kết cổ động ở mặt hàng Bạch Mã.

B

Chỉ hoạt động và sinh hoạt ở miền Bắc.

C

Tạo nên mùa ướp đông ở miền Bắc.

D

Thổi liên tiếp xuyên suốt ngày đông.

Gió đầu ngày hạ hoạt động và sinh hoạt tạo nên mưa rộng lớn mang đến vùng

A

Bắc Trung Sở và Duyên hải Nam Trung Sở.

C

Tây vẹn toàn và Duyên hải Nam Trung Sở.

Hậu ngược của quy trình xâm thực mạnh tạo ra ở miền núi là

A

tạo trở nên nhiều phụ lưu.

B

tạo nên những cao nguyên trung bộ rộng lớn.

C

địa hình hạn chế xẻ, cọ trôi.

D

tạo trở nên dạng địa hình mới mẻ.

Nguyên nhân tạo nên mưa rộng lớn mang đến Nam Sở và Tây Nguyên nhập giai đoạn đầu ngày hạ là vì tác động của khối khí

A

cận chí tuyến cung cấp cầu Bắc.

C

cận chí tuyến cung cấp cầu Nam.

Biên phỏng nhiệt độ năm ở phía Bắc cao hơn nữa ở phía Nam, đa phần vì thế phía Bắc

Xem thêm: nước đứng đầu về sản lượng lúa gạo trong khu vực đông nam á là

Nhiễu động về không khí ở VN thông thường xẩy ra nhất nhập thời hạn này sau đây?

A

đầu ngày đông và đầu ngày thu.

B

giữa ngày đông và đằm thắm ngày hạ.

C

thời gian giảo gửi tiếp từng mùa.

D

đầu ngày đông và đằm thắm ngày hạ.

Xâm thực mạnh ở miền núi không tạo nên kết quả thẳng này sau đây?

A

Bề mặt mũi địa hình bị hạn chế xẻ.

Khí hậu phân mùa tác động ra làm sao cho tới tạo ra nông nghiệp nước ta?

A

Thuận lợi mang đến việc đa dạng mẫu mã hóa cây cối, con vật.

B

Thuận lợi mang đến việc chống phòng sâu sắc sợ hãi, dịch dịch.

C

Khó khăn mang đến việc đa dạng mẫu mã hóa thành phầm nông nghiệp.

D

Khó khăn mang đến việc chống phòng sâu sắc sợ hãi, dịch dịch.

Khí hậu nhiệt đới gió mùa độ ẩm gió mùa rét với sự phân hóa đa dạng mẫu mã sẽ khởi tạo ĐK cùng với nước ta

A

phát triển mạnh nền nông nghiệp ôn đới.

B

hình trở nên những vùng tài chính trung tâm.

C

đưa chăn nuôi trở nên ngành tạo ra chủ yếu nhập nông nghiệp.

D

đa dạng hóa tổ chức cơ cấu mùa vụ và tổ chức cơ cấu thành phầm nông nghiệp.

Sông ngòi VN với Điểm lưu ý này sau đây?

A

Phần rộng lớn sông đều nhiều năm dốc và dễ dẫn đến lũ lụt.

B

Có lưu lượng rộng lớn, dung lượng phù rơi cao.

C

Lượng nước phân bổ đồng đều ở những khối hệ thống sông.

D

Phần rộng lớn sông chảy theo phía sầm uất phái nam - tây-bắc.

Gió mùa Đông Bắc thực hiện mang đến không khí của miền Bắc VN với Điểm lưu ý này sau đây?

A

Nửa đầu ngày đông thoáng mát, nửa sau mùa ướp đông.

B

Mùa ướp đông mưa nhiều, ngày hạ lạnh lẽo và không nhiều mưa.

C

Nửa đầu mùa ướp đông thô, nửa sau mùa ướp đông độ ẩm.

D

Nửa đầu ngày đông lạnh lẽo thô, nửa sau mùa ướp đông độ ẩm.

Sông này tại đây với mùa lũ nhập thu - đông?

Vùng núi Tây Bắc với nền nhiệt độ phỏng thấp đa phần là do

Loài này tại đây không nên thực vật ôn đới?

Xem thêm: dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu xanh

Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang 13, mặt hàng núi này tại đây không được đặt theo hướng Tây Bắc - Đông Nam?

Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang 14, cho biết thêm đỉnh núi này tại đây phía trên cao nguyên trung bộ Mơ Nông?

Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang 13, cho biết thêm mặt hàng núi này tại đây không thuộc miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ?