nguyên tắc thu sóng điện tử dựa vào

Câu hỏi:

24/07/2019 33,260

A. nằm trong tận hưởng năng lượng điện vô mạch LC.

Bạn đang xem: nguyên tắc thu sóng điện tử dựa vào

Đáp án chủ yếu xác

B. sự phản xạ sóng năng lượng điện kể từ của mạch giao động hở.

C. hít vào sóng năng lượng điện kể từ của môi trường xung quanh.

D. kí thác bôi sóng năng lượng điện kể từ.

Chọn A.

 Nguyên tắc thu sóng năng lượng điện kể từ phụ thuộc vào hiện tượng kỳ lạ nằm trong tận hưởng năng lượng điện vô mạch LC

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong quy trình Viral sóng năng lượng điện kể từ, vectơ B và vectơ E luôn luôn

A. trùng phương và vuông góc với phương truyền sóng.

B. đổi mới thiên tuần trả theo đòi không khí, ko tuần trả theo đòi thời hạn.

C. giao động ngược trộn.

D. giao động nằm trong trộn.

Câu 2:

Phát biểu này sau đó là không đúng vào khi nói tới năng lượng điện kể từ trường?

A. Một kể từ ngôi trường đổi mới thiên đều theo đòi thời hạn sinh đi ra một năng lượng điện ngôi trường xoáy đổi mới thiên ở những điểm lân cận

B. Một năng lượng điện ngôi trường đổi mới thiên theo đòi thời hạn sinh đi ra một kể từ ngôi trường xoáy ở những điểm lân cận

C. Điện ngôi trường và kể từ ngôi trường xoáy với những đàng mức độ là đàng cong kín

D. Đường mức độ của năng lượng điện ngôi trường xoáy là những đàng cong kín xung quanh những đàng mức độ kể từ của kể từ ngôi trường đổi mới thiên

Câu 3:

Khi vướng tụ năng lượng điện với năng lượng điện dung C1 với cuộn cảm L thì mạch nhận được sóng với bước sóng  λ1 = 60m. Khi vướng tụ năng lượng điện với năng lượng điện dung C2 với cuộn L thì mạch nhận được sóng với bước sóng λ2 = 80m. Khi vướng tiếp nối nhau C1 và C2 với cuộn L thì mạch nhận được sóng với bước sóng là

A. 48m.

B. 70m.

C. 100m.

Xem thêm: quan hệ đối kháng trong quần xã biểu hiện ở

D. 140m.

Câu 4:

Trong năng lượng điện kể từ ngôi trường, những vectơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường và vectơ chạm màn hình kể từ luôn

A. nằm trong phương, ngược chiều

B. nằm trong phương, nằm trong chiều

C. với phương vuông góc với nhau

D. với phương chếch nhau góc 450

Câu 5:

Sóng năng lượng điện kể từ vô chân không tồn tại tần số f = 150kHz, bước sóng của sóng năng lượng điện kể từ cơ là

A. 2000m

B. 2000km

C. 1000m

D. 1000km

Câu 6:

Phát biểu này sau đó là không đúng?

A. Một kể từ ngôi trường đổi mới thiên tăng dần dần đều theo đòi thời hạn, nó sinh đi ra một năng lượng điện ngôi trường xoáy.

B. Một năng lượng điện ngôi trường đổi mới thiên tuần trả theo đòi thời hạn, nó sinh đi ra một kể từ ngôi trường.

C. Một kể từ ngôi trường đổi mới thiên tăng dần dần đều theo đòi thời hạn, nó sinh đi ra một năng lượng điện ngôi trường đổi mới thiên tuần trả theo đòi thời gian

D. Một năng lượng điện ngôi trường đổi mới thiên tăng dần dần đều theo đòi thời hạn, nó sinh đi ra một kể từ trường

Câu 7:

Mạch lựa chọn sóng của sản phẩm thu vô tuyến năng lượng điện bao gồm tụ năng lượng điện C = 880pF và cuộn cảm L = 20μH. Cách sóng năng lượng điện kể từ nhưng mà mạch nhận được là

A. 100m

B. 150m

C. 250m

Xem thêm: phản ứng oxi hóa khử là gì

D. 500m