ngôn ngữ nào gần với ngôn ngữ tự nhiên nhất

Câu hỏi:

17/06/2022 12,544

Bạn đang xem: ngôn ngữ nào gần với ngôn ngữ tự nhiên nhất

A. Ngôn ngữ bậc cao.

Đáp án chủ yếu xác

D. Cả phụ thân phương án đều sai.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Trả lời:

verified

Giải vì như thế Vietjack

Đáp án đích thị là: A

Ngôn ngữ thiết kế bậc cao đem những câu mệnh lệnh được ghi chép ngay gần với ngữ điệu bất ngờ hỗ trợ cho việc gọi, hiểu công tác đơn giản và dễ dàng rộng lớn.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Output của mệnh lệnh sau là:

print(1+ 2 + 3+ 4)

A. 10.

B. 15.

C. 1 + 2 + 3 + 4.

D. 1 + 2 + 3.

Câu 2:

Ngôn ngữ này tại đây không cần ngữ điệu bậc cao?

A. C/C++.

B. Assembly.

C. Python.

D. Java.

Câu 3:

Phần không ngừng mở rộng này sau đấy là đích thị của tệp Python?

A .python.

Xem thêm: looking back unit 9 lớp 8

B .pl.

C .py.

D .p.

Câu 4:

Câu mệnh lệnh sau bị lỗi ở đâu?

>>> 3 + * 5

A. 3 .

B. + hoặc *.

C. *.

D. Không đem lỗi.

Câu 5:

Dùng câu mệnh lệnh print và kí tự động này nhằm ghi chép được đoạn văn xuống dòng sản phẩm thân thuộc xâu?

A. Cặp lốt nháy đơn.

B. Cặp phụ thân lốt nháy kép.

C. Cặp lốt nháy kép.

D. Không thể tiến hành được.

Câu 6:

Giá trị của biểu thức Python sau được xem là bao nhiêu?

4 + 15 / 5

A. 7.

B. 2.

C. 4.

D. 1.

Xem thêm: i think it's impossible to abolish