ngô phân bố nhiều nhất ở miền

Đề bài

Em đem phán xét gì về việc phân bổ những cây thực phẩm chủ yếu bên trên trái đất.

Bạn đang xem: ngô phân bố nhiều nhất ở miền

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phân tích.

Lời giải chi tiết

Xem thêm: tập làm một bài thơ lục bát

Có diện phân bổ rộng lớn, tuy nhiên đem sự không giống nhau trong số những cây thực phẩm.

- Lúa gạo: miền nhiệt đới gió mùa, nhất là châu Á gió rét (Nam Á, Khu vực Đông Nam Á, Đông Á).

Xem thêm: tính chất hóa học của phi kim

- Lúa mì: miền ôn đới và cận sức nóng (châu Âu, Bắc Á, Bắc Mĩ, Nam Ôxtrâylia).

- Ngô đem số lượng giới hạn sinh thái xanh tương đối rộng, phân bổ ở miền nhiệt đới gió mùa, cận sức nóng và ôn đới (Châu Âu, Bắc Mĩ, Trung Á, châu Phi, rải rác rến ở Nam Mĩ).

mamnonlienninh.edu.vn