nếu tải ba pha đối xứng khi nối hình tam giác thì

Câu hỏi: Nếu vận chuyển thân phụ trộn đối xứng khi nối tam giác thì?

A.  I d   =   I p

Bạn đang xem: nếu tải ba pha đối xứng khi nối hình tam giác thì

B.  I p   =   I d

C.  U d   =   U p

D.  U p   =   U d

Đáp án đích thị C.

Tải thân phụ trộn đối xứng khi nối tam giác thì U d   =   U p

Giải quí nguyên do vì như thế sao lựa chọn C là đúng

– Mạch năng lượng điện xoay chiều thân phụ trộn gồm: Nguồn năng lượng điện, chạc dẫn, những vận chuyển thân phụ trộn.

 Nguồn năng lượng điện thân phụ pha

– Cấu tạo ra máy phân phát năng lượng điện thân phụ pha:

+ Stato: 3 cuộn chạc AX, BY, CZ như là nhau đặt điều chếch 1200.

AX: Pha A.

BY: Pha B.

CZ: Pha C.

A, B, C: Điểm đầu trộn.

X, Y, Z: Điểm cuối trộn.

+ Roto: Nam châm năng lượng điện.

– Nguyên lí thực hiện việc: Khi NS tảo đều, nhập giây cuốn từng trộn xuất hiện tại sđđ xoay chiều một trộn. Vì 3 cuộn chạc như là nhau đặt điều chếch 1200 nên sđđ những trộn đều bằng nhau và lệch sóng nhau một góc 2r/3

Tải thân phụ pha

+ ZA: Tổng trở trộn A

+ ZB: Tổng trở trộn B

Xem thêm: NetTruyen và Thế Giới Tu Tiên: Hành Trình Trở Thành Người Tu Luyện Vĩ Đại

+ ZC: Tổng trở trộn C

Cách nối mối cung cấp năng lượng điện và vận chuyển thân phụ pha

– Thường với 2 cơ hội nối:

+ Nối tam giác: Điểm đầu trộn này nối với điểm cuối trộn cơ.

+ Nối hình sao: Nối cộng đồng 3 điểm cuối X, Y, Z trở thành điểm trung tính.

Quan hệ đằm thắm đại lượng chạc và trộn.

Xét với vận chuyển thân phụ trộn đối xứng:

– Khi nối hình sao: Id = Ip, Ud=√3Up

– Khi nối hình tam giác: Ud = Up, Id=√3Ip

Vd 1: Máy phân phát năng lượng điện thân phụ trộn với năng lượng điện áp trộn là 220V.

Nếu nối hình sao: Up = 220V, Ud = 380V.

Nếu nối tam giác : Ud = Up = 220V.

Vd 2: Tải thân phụ trộn bao gồm 3 năng lượng điện trở R = 10Ω, nối tam giác, đấu nhập mối cung cấp thân phụ trộn với Ud = 380V. Tính dòng sản phẩm năng lượng điện trộn, dđ dây?

Giải : tao với Ud = Up = 380V.

Dđ trộn : Ip= (Up/R)=380/10=38A

Dđ chạc : Id = Ip = √3 .38 = 65,8

Ưu điểm của mạch năng lượng điện thân phụ trộn tư chạc.

– Tạo rời khỏi 2 trị số năng lượng điện áp không giống nhau.

– Điện áp trộn bên trên những vận chuyển hầu hết vẫn giữ vị thông thường, ko vượt lên trên quá độ quý hiếm ấn định nấc.

Xem thêm: công thức tính r mặt cầu