năng lượng liên kết riêng

Lý thuyết về tích điện links, năng lượng liên kết riêng của phân tử nhân nguyên vẹn tử vật lí 12 Hạt nhân nguyên vẹn tử.

Năng lượng links - năng lượng liên kết riêng
Năng lượng links – năng lượng liên kết riêng

Lực phân tử nhân

  • Lực tương tác trong số những nuclon gọi là lực phân tử nhân (tương tác phân tử nhân hoặc tương tác mạnh)
  • Lực phân tử nhân chỉ đẩy mạnh thuộc tính nhập phạm vi độ dài rộng phân tử nhân (khoảng 10-15 m)
HạtĐiện tíchKhối lượng
Protonqp = – 1,602 x 10–19 Cmp = 1,6726.10-27kg
Nơtronqn = 0mn = 1,6726.10-27kg
Electronqe = – 1,602 x 10-19 Cme = 9,1094 x 10-31 kg

Công thức tính chừng hụt khối của phân tử nhân

Xét phân tử nhân \(_Z^AX\) đem cấu trúc phân tử nhân X bao gồm Z phân tử proton và (A – Z) phân tử nơtron

Bạn đang xem: năng lượng liên kết riêng

\(\Delta m = Z{m_p} + \left( {A – Z} \right){m_n} – {m_X}\)

(Khối lượng của một phân tử nhân luôn luôn nhỏ rộng lớn tổng lượng của những nuclôn tạo ra trở nên phân tử nhân đó)

  • mp: lượng của một phân tử proton
  • mn: lượng của một phân tử notron
  • mX: lượng của một phân tử nhân X

Năng lượng links của một phân tử nhân là tích điện ít nhất quan trọng cần cung ứng nhằm tách những nuclon; nó được xem bởi vì tích của chừng hụt khối của phân tử nhân với quá số c2.

Xem thêm: mở đầu quá trình xâm lược trung quốc thực dân anh đã làm gì

Công thức tính tích điện links phân tử nhân

\({{\rm{W}}_{lk}} = \left[ {Z{m_p} + \left( {A – Z} \right){m_n} – {m_X}} \right]{c^2} = \Delta m{c^2}\)

Xem thêm: trong hệ sinh thái có những mối quan hệ sinh thái nào

Năng lượng links riêng

Mức chừng bền vững và kiên cố của một phân tử nhân tùy nằm trong nhập năng lượng liên kết riêng

\(\varepsilon  = \dfrac{{{{\rm{W}}_{lk}}}}{A}\)

  • ε: năng lượng liên kết riêng của phân tử nhân (MeV/Nuclon)

Các hạt nhân bền vững và kiên cố đem \(\dfrac{{{{\rm{W}}_{lk}}}}{A}\) lớn nhất vào cỡ 8,8 MeV/nuclon; này đó là những phân tử nhân ở khoảng tầm thân thuộc của bảng tuần trả ứng với 50 < A < 80