muối phenylamoni clorua không tan trong nước

Câu hỏi:

27/06/2019 63,452

Có những tuyên bố sau:                     

Bạn đang xem: muối phenylamoni clorua không tan trong nước

(1)       Muối phenylamoni clorua ko tan nội địa.

(2)       Tất cả những peptit đều sở hữu phản xạ màu sắc biure.

(3)       H2N-CH2-CH2-CO-NH-CH2-COOH là 1 trong đipeptit.

(4)       Ở ĐK thông thường, CH5N và C2H7N là những hóa học khí đem mùi hương khai.

Số tuyên bố đúng

Đáp án A

(1)       Sai vì như thế toàn bộ những muối hạt amoni đều tan vô nước

(2)       Sai trừ đipeptit không tồn tại đặc thù này

(3)       Sai vì như thế link peptit cần là link -CO-NH- của 2 anpha-amino axit

(4)       Đúng. Metyl-, dimetyl-, trimetyl-, etylamin, amoniac đều là hóa học khí mùi hương khai ở đk thường

Có 1 tuyên bố đích thị.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để phân biệt phenol, anilin, benzen, stiren người tao dùng theo thứ tự những dung dịch demo này sau đây?

A. Quỳ tím, brom

B. Dung dịch NaOH và brom

C. Brom và quỳ tím

D. Dung dịch HCl và quỳ tím

Câu 2:

Cho những phán xét sau:

(1). cũng có thể tạo ra tối nhiều 2 đipeptit kể từ phản xạ trùng dừng láo lếu thích hợp Alanin và Glyxin.

(2). Khác với axít axetic, axít amino axetic hoàn toàn có thể nhập cuộc phản xạ với axit HCl hoặc phản xạ trùng dừng.

(3). Giống với axít axetic, aminoaxít hoàn toàn có thể thuộc tính với bazơ tạo ra muối hạt và nước.

(4). Axít axetic và axít α-amino glutaric hoàn toàn có thể thực hiện thay đổi màu sắc quỳ tím trở thành đỏ

(5). Thủy phân ko trọn vẹn peptit: Gly-Phe-Tyr-Gly-Lys-Gly-Phe-Tyr hoàn toàn có thể chiếm được tối nhiều 5 tripeptit không giống nhau đem có một gốc Gly.

(6). Cho HNO3 quánh vô ống thử chứa chấp anbumin thấy tạo ra hỗn hợp màu sắc tím. Có từng nào phán xét đích thị ?

A. 6.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Xem thêm: dãy gồm các dung dịch đều tác dụng với cuoh2

Câu 3:

Hỗn thích hợp E bao gồm nhì hóa học cơ học X (C2H7O3N) và Y (C3H12O3N2). X và Y đều sở hữu đặc thù lưỡng tính. Cho m gam láo lếu thích hợp E thuộc tính với hỗn hợp HCl dư, chiếm được 4,48 lít khí Z (Z là thích hợp hóa học vô cơ). Mặt không giống, khi cho tới m gam láo lếu thích hợp E thuộc tính với hỗn hợp NaOH dư, đun lạnh lẽo bay rời khỏi 6,72 lít khí T (T là thích hợp hóa học cơ học đơn chức chứa chấp C, H, N và thực hiện xanh xao quỳ tím ẩm). Cô cạn hỗn hợp chiếm được hóa học rắn bao gồm nhì hóa học vô sinh. Thể tích những khí đo ở đktc. Giá trị của m là

A. 21,2 gam.

B. đôi mươi,2 gam.

C. 21,7 gam.

D. đôi mươi,7 gam.

Câu 4:

Hỗn thích hợp X chứa hóa học A (C5H16O3N2) và hóa học B (C4H12O4N2) thuộc tính với hỗn hợp NaOH vừa vặn đầy đủ, đun lạnh lẽo cho tới khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn rồi cô cạn chiếm được m gam láo lếu hợp Y gồm 2 muối hạt D E (MD < ME) và 4,48 lít (đktc) láo lếu thích hợp Z gồm 2 amin no, đơn chức, đồng đẳng tiếp đến đem tỉ khối đối với H2 bằng 18,3. Khối lượng của muối hạt E trong láo lếu thích hợp Y là:

A. 4,24

B. 3,18

C. 5,36

D. 8,04

Câu 5:

Hỗn thích hợp khí X bao gồm etylamin và nhì hiđrocacbon đồng đẳng liên tục. Đốt cháy trọn vẹn 100ml láo lếu thích hợp X vì chưng một lượng oxi vừa vặn đầy đủ, chiếm được 550ml láo lếu thích hợp Y bao gồm khí và tương đối nước. Nếu cho tới Y trải qua hỗn hợp axit sunfuric quánh (dư) thì sót lại 250ml khí (các thể tích khí và tương đối đo ở nằm trong điều kiện). Công thức phân tử của nhì hiđrocacbon là

A. CH4 và C2H6.

B. C2H4 và C3H6.

C. C2H6 và C3H8.

D. C3H6 và C4H8.

Câu 6:

Aminoaxit đơn chức X chứa chấp 15,73%N về lượng. X tạo ra Octapeptit Y. Y đem phân tử khối là bao nhiêu?

A. 586

B. 771

C. 568

Xem thêm: vì sao cục diện hai chính quyền song song không thể tồn tại lâu dài ở nga sau cách mạng tháng 2

D. 686