muối nào sau đây là muối trung hòa

Câu hỏi:

08/04/2021 37,589

B. Na2HPO3.

Bạn đang xem: muối nào sau đây là muối trung hòa

Đáp án chủ yếu xác

Na2HPO3 có nguyên vẹn tử H tuy nhiên không tồn tại tài năng phân li ra H+ nên là muối bột hòa hợp.

Đáp án nên cần chọn là: B

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất nào là tiếp sau đây một vừa hai phải phản xạ được với hỗn hợp HCl một vừa hai phải phản xạ được với hỗn hợp NaOH?

A. Na2CO3

B. NH4Cl

C. NH3

D. NaHCO3

Câu 2:

Dãy hóa học nào là tại đây một vừa hai phải thuộc tính với  hỗn hợp NaOH một vừa hai phải thuộc tính với dd HCl?

A. Al(OH)3, Zn(OH)2, Sn(OH)2.

B. Al(OH)3, Zn(OH)2, Fe(OH)2.

C. Cu(OH)2, Zn(OH)2, Sn(OH)2.

D. Zn(OH)2, Sn(OH)2, Mg(OH)2.

Câu 3:

Dung dịch nào là tại đây thực hiện quì tím gửi quý phái màu sắc đỏ?

A. NH4Cl

B. NaOH

Xem thêm: nước đứng đầu về sản lượng lúa gạo trong khu vực đông nam á là

C. NaCl

D. Na2CO3

Câu 4:

Trong những hidroxit sau đây: (I) Al(OH)3; (II) Ca(OH)2; (III) NaOH; (IV) Zn(OH)2. Những hidroxit nào là là hóa học lưỡng tính?

A. I, II và III.

B. I.

C. I và IV.

D. III.

Câu 5:

Cho sản phẩm những oxit: MgO, FeO, CrO3, Cr2O3. Số oxit lưỡng tính vô sản phẩm (theo Bronsted) là:

A. 4

B. 1

C. 3

D. 2

Câu 6:

Cho những chất: Cr, Fe2O3, Cr2O3, Al(OH)3, Zn, Al2O3, NaAlO2, AlCl3, Zn(OH)2, ZnSO4. Theo Bronsted, số hóa học với tính lưỡng tính là

A. 3

B. 4

C. 5

Xem thêm: vì sao cục diện hai chính quyền song song không thể tồn tại lâu dài ở nga sau cách mạng tháng 2

D. 6