mức cấu trúc xoắn của nhiễm sắc thể có chiều ngang 30nm là

hint-header

Cập nhật ngày: 09-05-2022

Bạn đang xem: mức cấu trúc xoắn của nhiễm sắc thể có chiều ngang 30nm là


Chia sẻ bởi: Nguyễn hà


Mức cấu hình xoắn của NST sở hữu chiều ngang 30nm là

Chủ đề liên quan

Cấu trúc này tại đây sở hữu số phiên cuộn xoắn nhiều nhất?

Sự link thân thuộc ADN với histôn vô cấu hình của NST đáp ứng chức năng

A

lưu lưu giữ, bảo vệ, truyền đạt vấn đề DT.

B

phân li NST vô phân bào tiện nghi.

C

tổng hợp NST vô phân bào tiện nghi.

D

điều tiết sinh hoạt những ren vô ADN bên trên NST.

Nhiễm sắc thể lâu năm tất tả rất nhiều lần đối với 2 lần bán kính tế bào, vẫn được xếp gọn gàng vô nhân vì

A

2 lần bán kính của chính nó rất rất nhỏ.

B

nó được tách trở thành nhiều đoạn.

C

nó được đóng góp xoắn ở nhiều Lever.

D

nó được dồn nén lai trở thành nhân con cái.

Phân tử ADN link với prôtêin nhưng mà đa số là histon vẫn tạo thành cấu hình quánh hiệu gọi là

Phân tử ADN link với prôtêin nhưng mà đa số là histon vẫn tạo thành cấu hình quánh hiệu, cấu hình này không thể vạc hiện tại ở tế bào

Mức xoắn 3 vô cấu hình siêu hiển vi của NST ở loại vật nhân thực gọi là

Trình tự động nuclêôtit vô ADN có công năng đảm bảo và thực hiện những NST ko bám vô nhau ở ở

Trong chu kì tế bào, NST đơn teo xoắn cực lớn để ý được bên dưới kính hiển vi vào

Đơn vị nhỏ nhất vô cấu hình NST bao gồm đầy đủ 2 bộ phận ADN và prôtêin histon là

Điều không đúng vào khi mang lại rằng: Tại những loại đơn tính giao hợp, NST giới tính

A

chỉ tồn bên trên vô tế bào sinh dục của khung người.

B

chỉ bao gồm một cặp, tương đương ở giới này thì ko tương đương ở giới cơ.

C

không chỉ là đem ren quy lăm le nam nữ mà còn phải đem ren quy lăm le tính trạng thông thường.

D

Xem thêm: ý nào không đúng khi nói về quả

của những loại thú, loài ruồi giấm con cái đực là XY con cháu là XX.

Sự teo xoắn ở những cường độ không giống nhau của NST tạo nên ĐK tiện nghi cho

A

sự phân li NST vô phân bào.

B

sự tổng hợp NST vô phân bào.

C

sự biểu lộ hình dáng NST ở kì thân thuộc.

D

sự phân li và tổng hợp NST vô phân bào.

Phân tử ADN link với prôtêin nhưng mà đa số là histon vẫn tạo thành cấu hình quánh hiệu, cấu hình này chỉ vạc hiện tại ở tế bào

Trình tự động nuclêôtit quan trọng đặc biệt vô ADN của NST, là địa điểm link với thoi phân bào được gọi là

D

điểm khởi động nhân song.

Đơn vị cấu hình bao gồm một quãng ADN chứa chấp 146 cặp nu quấn xung quanh 8 phân tử histon 1 ¾ vòng của NST ở loại vật nhân thực được gọi là

Mức cấu hình xoắn của NST sở hữu chiều ngang 30nm là

Cấu trúc này tại đây sở hữu số phiên cuộn xoắn nhiều nhất?

Sự link thân thuộc ADN với histôn vô cấu hình của NST đáp ứng chức năng

A

lưu lưu giữ, bảo vệ, truyền đạt vấn đề DT.

B

phân li NST vô phân bào tiện nghi.

C

tổng hợp NST vô phân bào tiện nghi.

D

điều tiết sinh hoạt những ren vô ADN bên trên NST.

Nhiễm sắc thể lâu năm tất tả rất nhiều lần đối với 2 lần bán kính tế bào, vẫn được xếp gọn gàng vô nhân vì

A

2 lần bán kính của chính nó rất rất nhỏ.

B

nó được tách trở thành nhiều đoạn.

C

nó được đóng góp xoắn ở nhiều Lever.

Xem thêm: hình chiếu trên mặt phẳng song song với trục quay của hình trụ là

D

nó được dồn nén lai trở thành nhân con cái.

Phân tử ADN link với prôtêin nhưng mà đa số là histon vẫn tạo thành cấu hình quánh hiệu gọi là