một vật được ném thẳng đứng lên cao khi vật đạt độ cao cực đại thì tại đó

Một vật được ném trực tiếp đứng lên rất cao Khi vật đạt phỏng cao cực lớn thì bên trên đó:

Một vật được ném trực tiếp đứng lên rất cao, Khi vật đạt phỏng cao cực lớn thì bên trên đó:

Bạn đang xem: một vật được ném thẳng đứng lên cao khi vật đạt độ cao cực đại thì tại đó


động năng cực lớn, thế năng vô cùng tiểu                

động năng vô cùng đái, thế năng vô cùng đại

động năng vì vậy năng                                  

động năng vày nửa thế năng

Đáp án đúng: B

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Động năng Wđ = 0,5mv2; thế năng Wt = mgh

Vật ném trực tiếp đứng, Khi lên tới điểm tối đa thì v = 0 nên động năng vô cùng đái, phỏng cao lớn số 1 nên thế năng cực lớn.

Chọn B

App xem sách tóm lược miễn phí

Luyện tập

Câu căn vặn liên quan

 • Trong những vật thị tại đây, vật thị này với dạng của vật chuyển

  Trong những vật thị tại đây, vật thị này với dạng của vật vận động thẳng  đều?

 • Một vật vận động trực tiếp ko thay đổi chiều bên trên 1 quãng đường

  Xem thêm: hàm average là hàm dùng để

  Một vật vận động trực tiếp ko thay đổi chiều bên trên 1 quãng lối lâu năm 40m.  Nửa  quãng lối đầu vật cút không còn thời hạn t1  = 5s, nửa quãng lối sau vật cút không còn thời hạn t2  =  2s. Tốc phỏng tầm bên trên cả quãng lối là:

 • Một vật vận động trực tiếp kh

  Một vật vận động trực tiếp ko thay đổi chiều. Trên quãng lối AB, vật cút nửa quãng lối đầu với véc tơ vận tốc tức thời v1  = 20m/s, nửa quãng lối sau vật cút với véc tơ vận tốc tức thời v2  =  5m/s. Vận tốc tầm bên trên cả quãng lối  là:

 • Một xe pháo vận động trực tiếp khô

  Một xe pháo vận động trực tiếp ko thay đổi chiều với véc tơ vận tốc tức thời tầm là 20Km/h bên trên 1/4 phần đường đầu và 40Km/h bên trên 3/4 phần đường còn sót lại. Vận tốc tầm của xe pháo bên trên cả phần đường là :

 •  Một xe pháo vận động trực tiếp ko thay đổi chiều; 2 tiếng đồng hồ đầu xe pháo chạy

   Một xe pháo vận động trực tiếp ko thay đổi chiều; 2 tiếng đồng hồ đầu xe đua với  vận tốc  trung  bình 60km/h, 3h sau xe đua với véc tơ vận tốc tức thời tầm 40km/h. Vận tốc tầm của xe pháo vô xuyên suốt thời hạn chạy là:

 • Toạ phỏng ban sơ của vật là xo  = 10m.

  Trên hình là vật thị tọa độ-thời gian lận của một vật trả động

  thẳng.

  Cho biết tóm lại này sau đó là sai?

 •  Phương trình vận động của một hóa học điểm dọc từ trục Ox

   Phương trình vận động của một hóa học điểm dọc từ trục Ox với dạng : x = 5 + 60t (x : m, t đo vày giờ).Chất điểm cơ khởi đầu từ điểm này và vận động với véc tơ vận tốc tức thời vày bao nhiêu  ?

 • Một ngừơi cút xe đạp điện bên trên 2/3 đoạn đừơng đầu với véc tơ vận tốc tức thời trun

  Một ngừơi cút xe đạp điện bên trên 2/3 đoạn đừơng đầu với véc tơ vận tốc tức thời tầm 10km/h và 1/3 đoạn đừơng sau với véc tơ vận tốc tức thời tầm 20km/h. Vận tốc tầm của ngừơi cút xe đạp điện trên  cả quảng đừơng là

 • Phương trình của một  vật vận động trực tiếp với dạng: x = -3t

  Xem thêm: trắc nghiệm công nghệ 11 bài 20

  Phương trình của một  vật vận động trực tiếp với dạng: x = -3t + 4 (m;  s). Kết luận này tại đây đúng

 • Một vật vận động trực tiếp đều với véc tơ vận tốc tức thời v = 2 m/ s. Và lúc

  Một vật vận động trực tiếp đều với véc tơ vận tốc tức thời v = 2 m/ s. Và khi t = 2 s thì vật với toạ phỏng x = 5 m. Phương trình toạ phỏng của vật là