một vật có khối lượng 2kg

Câu hỏi:

05/06/2020 44,541

Một vật với lượng 2 kilogam chịu đựng tính năng của một lực F=10(N)  

Bạn đang xem: một vật có khối lượng 2kg

Có phương phù hợp với phỏng dời bên trên mặt mũi phẳng lặng ở ngang một góc α=450  

Giữa vật và mặt mũi phẳng lặng với thông số quái sát μ=0,2. Lấy g=10(m/s2)

a. Tính công của nước ngoài lực tính năng lên vật khi vật dời một quãng lối 2m. Công nào là là công dương, công âm ?

b. Tính hiệu suất vô tình huống này.

a. Ta với công của lực F: 

AF=F.s.cos450=10.2.22=14,14(J)>0 

Công dương vì như thế là công vạc động

Công của lực quái sát

AFms=Fms.s.cos1800=μ.N.s=μ(PFsin450).sAFms=0,2.(2.1010.22).2=5,17<0

Công âm vì như thế là công cản

b. Hiệu suất H=AciAtp.100%

Công với ích  

Aci=AF|AFms|=14,145,17=8,97(J)

Xem thêm: sinh học 9 bài 2

Công toàn phần  

Atp=AF=14,14(J)H=8,9714,14.100%=63,44%

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một người nhấc một vật với m = 6kg lên phỏng cao 1m rồi mang đi vật cút ngang được một phỏng dời 30m. Công tổng số nhưng mà người tiếp tục triển khai là bao nhiêu? Lấy g=10(m/s2)

Câu 2:

Một cầu thang máy với lượng m = 1 tấn hoạt động nhanh chóng dần dần đều lên rất cao với vận tốc 2m/s. Tính công nhưng mà mô tơ cầu thang máy tiếp tục triển khai vô 5s đầu. Lấy g = 10m/s2.

Câu 3:

Một xe pháo xe hơi lượng m = 2 tấn hoạt động nhanh chóng dần dần đều bên trên lối ở ngang với véc tơ vận tốc tức thời ban sơ vì thế ko, cút được quãng lối s = 200m thì đạt được véc tơ vận tốc tức thời v = 72km/h. Tính công vì thế lực kéo của mô tơ xe hơi và vì thế lực quái sát triển khai bên trên quãng lối bại liệt. Cho biết thông số quái sát lăn lóc thân thiết xe hơi và mặt mũi lối 0,05. Lấy g = 10m/s2

Câu 4:

Một xe hơi, lượng là 4 tấn đang được hoạt động đều bên trên con phố trực tiếp ở ngang với véc tơ vận tốc tức thời 10m/s, với năng suất của mô tơ xe hơi là 20kW.

a. Tính thông số quái sát thân thiết xe hơi và mặt mũi lối.

b. Sau bại liệt xe hơi tăng cường, hoạt động nhanh chóng dần dần đều và sau thời điểm cút thêm thắt được quãng lối 250m véc tơ vận tốc tức thời xe hơi tăng lên tới mức 54 km/h. Tính năng suất tầm của mô tơ xe hơi bên trên quãng lối này và năng suất tức thời của mô tơ xe hơi ở cuối quãng lối. Lấy g = 10m/s2.

Xem thêm: với a là số thực dương tùy ý

Câu 5:

Công của trọng tải vô 2 giây cuối khi vật với lượng 8kg được thả rơi kể từ phỏng cao 180m là bao nhiêu? Lấy g=10(m/s2)

Câu 6:

Động cơ của một đầu máy xe pháo lửa khi chạy với véc tơ vận tốc tức thời 20m/s cần phải có năng suất P=800kW. Cho biết hiệu suất của mô tơ là H= 0,8. Hãy tính lực kéo của động cơ