một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 120m

Chủ đề 1 thửa ruộng hình chữ nhật sở hữu chiều nhiều năm 120m: Với diện tích S 120m chiều nhiều năm, thửa ruộng hình chữ nhật này là lựa lựa chọn hoàn hảo mang lại việc ghép lúa. Sự đối sánh tương quan hợp lý thân ái chiều rộng lớn và chiều nhiều năm 2/3 sẽ hỗ trợ người dân cày tận dụng tối đa tối nhiều không khí và tăng năng suất. Với từng 100m vuông, thu hoạch được 50kg thóc, thửa ruộng này hứa hứa hẹn mang đến thành công xuất sắc và lợi tức đầu tư mang lại những người dân thực hiện nông bên trên trên đây.

Bao nhiêu kilogam thóc rất có thể thu hoạch kể từ một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 120m và chiều rộng lớn vì thế 2/3 chiều dài?

Đề bài xích cho thấy chiều nhiều năm của thửa ruộng là 120m và chiều rộng lớn vì thế 2/3 chiều nhiều năm. Để tính được diện tích S của thửa ruộng, tớ nhân chiều nhiều năm với chiều rộng:
Diện tích = chiều nhiều năm x chiều rộng
Diện tích = 120m x (2/3) x 120m
Diện tích = 9600m2
Theo đề bài xích, tớ hiểu được kể từ từng 100m2 ruộng, tớ thu hoạch được 50kg thóc. Để tính con số thóc thu hoạch được bên trên toàn cỗ thửa ruộng, tớ phân chia diện tích S thửa ruộng mang lại 100m2 rồi nhân với con số thóc thu hoạch kể từ 100m2:
Số lượng thóc = Diện tích thửa ruộng / 100m2 x 50kg
Số lượng thóc = 9600m2 / 100m2 x 50kg
Số lượng thóc = 96 x 50kg
Số lượng thóc = 4800kg
Vậy, rất có thể thu hoạch 4800kg thóc kể từ một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 120m và chiều rộng lớn vì thế 2/3 chiều nhiều năm.

Bạn đang xem: một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 120m

Chiều rộng lớn của thửa ruộng hình chữ nhật là bao nhiêu?

The problem states that the length of the rectangular field is 120m and the width is 2/3 of the length.
To find the width of the field, we can multiply the length by 2/3:
120 x 2/3 = 80
Therefore, the width of the rectangular field is 80m.

Diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật này đó là bao nhiêu?

Để tính diện tích S của thửa ruộng hình chữ nhật bại, tớ cần phải biết chiều nhiều năm và chiều rộng lớn của chính nó.
Theo vấn đề kể từ sản phẩm tìm hiểu tìm hiểu, chiều nhiều năm của thửa ruộng là 120m và chiều rộng lớn của chính nó vì thế 2/3 chiều nhiều năm.
Để tính chiều rộng lớn, tớ nhân chiều nhiều năm với 2/3: 120 x 2/3 = 80 (m).
Vậy chiều rộng lớn của thửa ruộng là 80m.
Để tính diện tích S của thửa ruộng hình chữ nhật, tớ nhân chiều nhiều năm với chiều rộng: 120 x 80 = 9600 (m2).
Vậy diện tích S của thửa ruộng hình chữ nhật này đó là 9600m2.

Giải bài xích 3 trang 167 Luyện tập luyện SGK Toán 5

Hãy nằm trong rèn luyện SGK Toán 5 và tìm hiểu cơ hội giải những bài xích tập luyện thú vị! Dễ dàng thâu tóm kiến thức và kỹ năng với Clip rất chất lượng và giáo viên dễ nắm bắt. Mở đi ra góc cửa thành công xuất sắc nhập môn Toán tức thì hôm nay!

Người tớ ghép lúa ở thửa ruộng này được từng nào kilogam thóc từng 100m2?

Để tính được số kilogam thóc người tớ thu hoạch được từng 100m2 Khi ghép lúa ở thửa ruộng này, tất cả chúng ta cần thiết phụ thuộc vào vấn đề tiếp tục mang lại và công thức tính diện tích S và lượng thóc thu hoạch.
Theo vấn đề tiếp tục mang lại, chiều nhiều năm của thửa ruộng là 120m và chiều rộng lớn là 2/3 chiều nhiều năm. Do bại, tớ rất có thể tính được chiều rộng lớn của thửa ruộng như sau:
Chiều rộng lớn = 120m x 2/3 = 80m
Để tính diện tích S của thửa ruộng, tớ nhân chiều nhiều năm và chiều rộng lớn lại với nhau:
Diện tích = 120m x 80m = 9600m2
Thông tin cẩn cho thấy rằng, từng 100m2 khu đất được ghép lúa thu hoạch được 50kg thóc. Vì vậy, nhằm tính số kilogam thóc người tớ thu hoạch được bên trên diện tích S thửa ruộng tiếp tục mang lại, tớ phân chia diện tích S thửa ruộng mang lại 100m2 và nhân sản phẩm với 50kg:
Số kilogam thóc = 9600m2 / 100m2 x 50kg = 9600 x 50kg = 480000kg
Do bại, người tớ ghép lúa ở thửa ruộng này thu hoạch được 480000kg thóc từng 100m2.

Tỷ lệ thu hoạch thóc kể từ thửa ruộng này là từng nào phần trăm?

Để tính tỷ trọng thu hoạch thóc kể từ thửa ruộng này, tớ cần phải biết diện tích S thửa ruộng và lượng thóc thu hoạch được bên trên diện tích S bại.
Theo vấn đề nhập sản phẩm tìm hiểu tìm hiểu, diện tích S của thửa ruộng hình chữ nhật này là 9600 mét vuông.
Lượng thóc thu hoạch được bên trên diện tích S 100m2 là 50kg.
Do bại, nhằm tính tỷ trọng thu hoạch thóc kể từ toàn cỗ thửa ruộng, tớ phân chia lượng thóc thu hoạch được bên trên diện tích S thửa ruộng (9600 m2) mang lại lượng thóc thu hoạch được bên trên diện tích S 100m2 (50kg).
Số lượng thóc thu hoạch được bên trên toàn cỗ thửa ruộng = 9600 (m2) × 50 (kg) / 100 (m2).
Ta triển khai những phép tắc tính bên trên nhằm tính tỷ trọng thu hoạch thóc kể từ thửa ruộng này:
Lượng thóc thu hoạch được bên trên toàn cỗ thửa ruộng = 9600 × 50 / 100 = 4800 (kg).
Tỷ lệ thu hoạch thóc kể từ thửa ruộng này được xem vì thế tỷ trọng thân ái lượng thóc thu hoạch được và diện tích S thửa ruộng:
Tỷ lệ thu hoạch thóc = (lượng thóc thu hoạch được / diện tích S thửa ruộng) × 100%.
Tỷ lệ thu hoạch thóc kể từ thửa ruộng này là: (4800 / 9600) × 100% = 50%.
Vậy, tỷ trọng thu hoạch thóc kể từ thửa ruộng này là 50%.

Tỷ lệ thu hoạch thóc kể từ thửa ruộng này là từng nào phần trăm?

_HOOK_

Xem thêm: mục đích của việc gây đột biến nhân tạo nhằm

Một hình chữ nhật sở hữu chiều nhiều năm và chiều rộng lớn vì thế 120 m Tính diện tích S hình chữ nhật

Bạn mong muốn làm rõ về phong thái tính diện tích S hình chữ nhật? Video này tiếp tục giúp đỡ bạn băng qua trở ngại một cơ hội dễ dàng dàng! Hãy theo dõi dõi và vận dụng tức thì những kiến thức và kỹ năng có ích nhập cuộc sống đời thường mỗi ngày của chúng ta.

Giá trị thu hoạch thóc kể từ thửa ruộng này là bao nhiêu?

Để tính độ quý hiếm thu hoạch thóc kể từ thửa ruộng này, tất cả chúng ta cần phải biết diện tích S của thửa ruộng và hiệu suất thu hoạch thóc. Diện tích của thửa ruộng tiếp tục được xem trước này đó là 9600m² (chiều nhiều năm 120m và chiều rộng lớn 80m).
Tiếp theo dõi, tất cả chúng ta cần phải biết hiệu suất thu hoạch thóc, tức là con số thóc thu hoạch được bên trên từng diện tích S đơn vị chức năng (m2). Từ câu bên trên, tớ hiểu được cứ 100m² thu hoạch được 50kg thóc.
Để tính con số thóc thu hoạch được kể từ diện tích S 9600m², tớ vận dụng tỷ trọng của hiệu suất này:
Số lượng thóc thu hoạch = (diện tích ruộng / diện tích S đơn vị) x (số lượng thóc đơn vị)
= (9600/100) x 50
= 9600 x 50/100
= 4800 (kg).
Đáp án là 4800kg.

Chiều rộng lớn và chiều nhiều năm của thửa ruộng sở hữu tỉ trọng như vậy nào?

The ratio of the width and length of the field can be determined by the given information.
According to tướng the given information, the length of the rectangular field is 120m and the width is equal to tướng two-thirds of the length.
To find the width, we can multiply the length by two-thirds: 120 x 2/3 = 80 (m).
Therefore, the width of the field is 80m.
In conclusion, the ratio of the width to tướng the length of the field is 80:120 or simplified as 2:3.
(Dựa bên trên sản phẩm tìm hiểu kiếm bên trên Google và kiến thức và kỹ năng của chúng ta, Chiều rộng lớn và chiều nhiều năm của thửa ruộng sở hữu tỉ trọng như sau: 2:3)

Bài toán này rất có thể vận dụng nhập nghành nghề dịch vụ nông nghiệp như vậy nào?

Bài toán này vận dụng nhập nghành nghề dịch vụ nông nghiệp bằng phương pháp đo lường và tính toán diện tích S và lượng thu hoạch của thửa ruộng hình chữ nhật.
Đầu tiên, nhằm tìm hiểu chiều rộng lớn của thửa ruộng, tớ dùng công thức: chiều rộng lớn = 2/3 x chiều nhiều năm. Trong tình huống này, chiều nhiều năm là 120m, nên chiều rộng lớn được xem là 2/3 x 120 = 80 mét.
Tiếp theo dõi, nhằm tính diện tích S của thửa ruộng, tớ dùng công thức: diện tích S = chiều nhiều năm x chiều rộng lớn. Với thửa ruộng sở hữu chiều nhiều năm 120m và chiều rộng lớn 80m, diện tích S của thửa ruộng bại là: 120m x 80m = 9600 mét vuông.
Cuối nằm trong, nhằm tính lượng thu hoạch, tớ dùng vấn đề trong những việc là 100m2 thu hoạch được 50kg thóc. Với diện tích S thửa ruộng là 9600m2, tớ rất có thể tính lượng thu hoạch được theo dõi tỷ lệ: (9600m2 / 100m2) x 50kg = 4800 kilogam thóc.
Vì vậy, việc này rất có thể vận dụng nhập nghành nghề dịch vụ nông nghiệp nhằm đo lường và tính toán diện tích S và lượng thu hoạch của thửa ruộng hình chữ nhật.

Hình chữ nhật sở hữu nửa chu vi là 120 m chiều rộng lớn vì thế 3/5 chiều nhiều năm Tính diện tích S thửa ruộng đó

Muốn nắm rõ định nghĩa về nửa chu vi? Video này tiếp tục giúp đỡ bạn làm rõ rộng lớn và vận dụng nhập giải những việc. Khám phá huỷ phương pháp tính nửa chu vi một cơ hội giản dị và đơn giản và hiệu suất cao với giáo viên cứng cáp tay nghề.

Xem thêm: tổng hợp kiến thức toán 7

Có cách thức này nhằm tăng hiệu suất thu hoạch kể từ thửa ruộng hình chữ nhật này không?

Có một vài cách thức nhằm tăng hiệu suất thu hoạch kể từ thửa ruộng hình chữ nhật này.
1. Chọn loại phân tử tương đương lúa tốt: Lựa lựa chọn loại phân tử tương đương lúa sở hữu năng suất cao và kháng dịch đảm bảo chất lượng nhằm đảm nói rằng thu hoạch tiếp tục đạt được năng suất cao.
2. Dùng phân bón phù hợp lý: Sử dụng phân bón quality nhằm hỗ trợ khá đầy đủ chăm sóc hóa học mang lại cây lúa. Tham khảo những hướng dẫn dùng phân bón kể từ những Chuyên Viên hoặc những phòng ban chính phủ nước nhà tương quan nhằm đáp ứng dùng phân bón đúng chuẩn và đáp ứng không khiến ô nhiễm và độc hại môi trường thiên nhiên.
3. Kiểm soát côn trùng nhỏ và mơ bệnh: Sử dụng những phương án ngăn chặn và trấn áp côn trùng nhỏ và mơ dịch nhằm đảm bảo cây lúa ngoài sự tiến công của bọn chúng, thuyên giảm tổn thất thu hoạch.
4. Thao tác đỡ đần cây đích cách: Thực hiện tại những việc làm đỡ đần cây như tưới nước, bình phục khu đất, tận dụng bước sóng và đỡ đần mỗi ngày nhằm đáp ứng cây lúa được cải cách và phát triển uy lực và tăng hiệu suất thu hoạch.
5. Sử dụng technology tiên tiến: sát dụng những technology tiên tiến và phát triển như khối hệ thống tưới nhỏ giọt, dùng công cụ văn minh nhằm thao tác, giám sát nhiệt độ khu đất và mưa một cơ hội đúng chuẩn nhằm tối ưu hóa hiệu suất thu hoạch.
Nhớ rằng từng thửa ruộng sở hữu ĐK không giống nhau, chính vì thế nên vận dụng cẩn trọng những cách thức này và kiểm soát và điều chỉnh theo dõi ĐK ví dụ của thửa ruộng hình chữ nhật này nhằm tăng hiệu suất thu hoạch.

Thửa ruộng hình chữ nhật sở hữu chiều nhiều năm 120m rất có thể vận dụng nhập những loại cây cỏ không giống nhau không?

Có thể vận dụng thửa ruộng hình chữ nhật sở hữu chiều nhiều năm 120m cho những loại cây cỏ không giống nhau. trước hết, tớ cần thiết xác lập chiều rộng lớn của thửa ruộng này. Theo vấn đề kể từ sản phẩm tìm hiểu tìm hiểu, chiều rộng lớn của thửa ruộng vì thế 2/3 chiều nhiều năm. Vì vậy, chiều rộng lớn của thửa ruộng này là 120m x 2/3 = 80m.
Tiếp theo dõi, tớ tính diện tích S của thửa ruộng này bằng phương pháp nhân chiều nhiều năm và chiều rộng lớn cùng nhau. Diện tích = chiều nhiều năm x chiều rộng lớn = 120m x 80m = 9600m2.
Dựa bên trên diện tích S nhận được, tớ rất có thể tính được lượng cây cỏ cần thiết trồng bên trên diện tích S này tùy từng từng loại cây cỏ. Giả sử rằng với từng 100m2 diện tích S, tớ thu hoạch được 50kg thóc. Vì vậy, với diện tích S 9600m2, tớ tiếp tục thu hoạch được từng nào kilogam thóc?
Sử dụng tỷ trọng, tớ tính được số kilogam thóc thu hoạch được là 9600m2 x (50kg/100m2) = 4800kg thóc.
Tóm lại, thửa ruộng hình chữ nhật sở hữu chiều nhiều năm 120m rất có thể vận dụng nhập những loại cây cỏ không giống nhau, phụ thuộc vào diện tích S và tỷ trọng thu hoạch mang lại từng loại cây cỏ.

_HOOK_