một ống dây dài 50cm

Câu hỏi:

26/05/2020 98,314

Một ống dây khá dài 50(cm), độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện chạy qua loa từng vòng thừng là 2(A). Cảm ứng kể từ bên phía trong ống thừng có tính rộng lớn B=25.104T. Tính số vòng thừng của ống thừng.

Bạn đang xem: một ống dây dài 50cm

Cảm ứng kể từ ờ trong tim ống thừng là:

Vậy số vòng thừng của ống thừng là 497 vòng

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hai thừng dẫn trực tiếp, lâu năm tuy vậy song xa nhau 32cm vô không gian, dòng sản phẩm năng lượng điện chạy xe trên thừng một là I1 = 5A, dòng sản phẩm năng lượng điện chạy xe trên thừng 2 là I2 = 1A trái hướng với I1. Điểm M trực thuộc mặt mũi bằng của nhị dòng sản phẩm năng lượng điện cơ hội dòng sản phẩm năng lượng điện I1 đoạn 8cm; cơ hội dòng sản phẩm năng lượng điện I2 đoạn 24cm. Tính chạm màn hình kể từ bên trên M

Câu 2:

Ba dòng sản phẩm năng lượng điện trực tiếp tuy vậy song vuông góc với mặt mũi bằng hình vẽ sở hữu chiều như hình vẽ. Tam giác ABC đều. Xác quyết định vectơ chạm màn hình kể từ bên trên tâm O của tam giác, biết I1 = I2 = I3 = 5A, cạnh của tam giác vị 10cm.

Câu 3:

Một vòng thừng tròn trặn đặt điều vô chân không tồn tại nửa đường kính R = 10cm đem dòng sản phẩm năng lượng điện I = 50A.

a)     Tính kích cỡ của vectơ chạm màn hình kể từ bên trên tâm vòng thừng.

Xem thêm: theo quy định của pháp luật công dân bình đẳng trước nhà nước và xã hội khi thực hiện nghĩa vụ

b)    Nếu mang lại dòng sản phẩm năng lượng điện bên trên qua loa vòng thừng sở hữu nửa đường kính R' = 4R thì chạm màn hình kể từ bên trên tâm vòng thừng có tính rộng lớn là bao nhiêu?

Câu 4:

Hai thừng dẫn trực tiếp lâu năm vô hạn đặt điều tuy vậy song vô không gian xa nhau khoảng chừng 10 centimet, sở hữu dòng sản phẩm năng lượng điện nằm trong chiều  I1 = I2 = I = 2,4A đi qua loa. Tính chạm màn hình kể từ tại:

a)                 M cách I1 và I2 khoảng r = 5cm

b)                N cách I1 20cm và cách I2 10cm.

c)                 P cách I1 8cm và cách I2 6cm.

d)                Q cách I1 10cm và cách I2 10cm

Câu 5:

Hai dòng sản phẩm năng lượng điện trực tiếp lâu năm vô hạn đặt điều tuy vậy song vô không gian và xa nhau một khoảng chừng
d = 100cm. Dòng năng lượng điện chạy vô nhị thừng dẫn chạy nằm trong chiều và nằm trong độ mạnh I = 2A. Xác quyết định chạm màn hình kể từ B bên trên điểm M vô nhị tình huống sau:

a)     M trực thuộc mặt mũi bằng chứa chấp nhị thừng dẫn và cơ hội nhị thừng dẫn thứu tự d1 = 60cm, d2 = 40cm.

b)    N trực thuộc mặt mũi bằng chứa chấp nhị thừng dẫn và cơ hội nhị thừng dẫn thứu tự d1 = 60cm, d2= 80cm

Xem thêm: đối tượng nghiên cứu của vật lý

Câu 6:

Ba dòng sản phẩm năng lượng điện trực tiếp tuy vậy song vuông góc với mặt mũi bằng hình vẽ, sở hữu chiều như hình vẽ. ABCD là hình vuông vắn cạnh 10cm, I1 = I2 = I3 = 5AI1 = I2 = I3 = 5A, xác lập vectơ chạm màn hình kể từ bên trên đỉnh loại tư D của hình vuông vắn.