một khung dây phẳng diện tích 20cm2

Câu hỏi:

14/05/2020 207,996

Một khuông chão phẳng lặng, diện tích S trăng tròn (cm2), bao gồm 10 vòng chão bịa vô kể từ ngôi trường đều. Vectơ chạm màn hình kể từ thực hiện trở thành với mặt mũi phẳng lặng khuông chão một góc 30o và có tính rộng lớn B = 2.10-4 (T). Người tao thực hiện mang đến kể từ ngôi trường hạn chế đều cho tới ko trong vòng thời hạn 0,01 (s). Suất năng lượng điện động chạm màn hình xuất hiện tại vô khuông chão trong vòng thời hạn kể từ ngôi trường đổi khác là

Bạn đang xem: một khung dây phẳng diện tích 20cm2

B. 0,2 (mV).

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án B

Suất năng lượng điện động chạm màn hình vô khuông

ξ=ΔΦΔt=N.ΔB.S.cosαΔt=10.2.104.20.104.cos60°0,01=0,2.103  V=0,2  mV.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hiện tượng tự động cảm là hiện tượng lạ chạm màn hình năng lượng điện kể từ vì thế sự trở nên thiên kể từ trải qua mạch tạo nên bởi

A. Sự hoạt động của nam châm từ với mạch.

B. Sự trở nên thiên của chủ yếu độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện vô mạch

C. Sự hoạt động của mạch với nam giới châm

D. Sự trở nên thiên kể từ ngôi trường Trái Đất

Câu 2:

Môt khuông chão dẫn với 1000 vòng được bịa vô kể từ ngôi trường đều sao cho những lối chạm màn hình kể từ vuông góc với mặt mũi phẳng lặng khuông. Diện tích từng vòng chão là 2 dm2. Cảm ứng kể từ được tạo hạn chế đều đều kể từ 0,5 T cho tới 0,2 T vô thời hạn 0,1s. Độ rộng lớn suất năng lượng điện động vô toàn khuông chão là

A. 0,6 V

B. 6 V

C. 60 V

D. 12 V

Câu 3:

Một ống chão có tính tự động cảm L, ống chão loại nhị với số vòng chão tăng gấp rất nhiều lần và diện tích S từng vòng chão hạn chế 50% đối với ống chão loại nhất. Nếu nhị ống chão với chiều nhiều năm như nhau thì phỏng tự động cảm của ống chão loại nhị là:

A. L

B. 0,5L

Xem thêm: johnny used to be one of the most

C. 2L

D. 4L

Câu 4:

Một cuộn chão phẳng lặng, với 100 vòng, nửa đường kính 0,1m. Cuộn chão bịa vô kể từ ngôi trường đều và vuông góc với những lối chạm màn hình kể từ. Nếu mang đến chạm màn hình kể từ tăng lên đặn kể từ 0,2 T lên gấp rất nhiều lần vô thời hạn 0,1s. Suất năng lượng điện động chạm màn hình vô cuộn chão sẽ sở hữu phỏng lớn?

A. 0,628 V

B. 6,29 V

C. 1,256 V

D. Một độ quý hiếm khác

Câu 5:

Một khuông chão dẫn hình vuông vắn cạnh a = 6 cm; bịa vô kể từ ngôi trường đều B = 4.10-3 T, lối mức độ kể từ ngôi trường vuông góc với mặt mũi phẳng lặng khuông chão. Cầm nhị cạnh đối lập hình vuông vắn kéo về nhị phía sẽ được hình chữ nhật với cạnh này nhiều năm gấp rất nhiều lần cạnh bại. lõi năng lượng điện trở khuông R = 0,01Ω, tính năng lượng điện lượng dịch chuyển vô khung

A. 12.10-5 C

B. 14.10-5 C

C. 16.10-5 C

D. 18.10-5 C

Câu 6:

Vòng chão sắt kẽm kim loại diện tích S S phù hợp với véc tơ chạm màn hình từ là 1 góc 30o, cho thấy độ mạnh của chạm màn hình kể từ trở nên thiên theo gót thời hạn như vật thị, suất năng lượng điện động chạm màn hình sinh rời khỏi có mức giá trị

A. 0 V

B. S32 V

C. S2 V

Xem thêm: những hằng đẳng thức đáng nhớ tiếp

D. S V