một khu vườn hình chữ nhật

Câu hỏi:

25/11/2020 754

Một quần thể vườn hình chữ nhật chiều rộng lớn bằng 14 km, chiều lâu năm cuống quýt phụ vương chiều rộng lớn. Nếu phân chia quần thể vườn trở thành phụ vương lô với diện tích S cân nhau nhằm phát hành, thì từng lô với diện tích S từng nào km2?

Bạn đang xem: một khu vườn hình chữ nhật

Chiểu lâu năm hình chữ nhật là 3.14=34m 

Diện tích quần thể vườn là 14.34=316m2 

Mỗi lô với diện tích S là 316:3=116m2

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

Xem thêm: trong các hiện tượng sau thuộc về thường biến là hiện tượng

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tính: A=21.3+23.5+25.7+...+299.101

Câu 2:

Tính tổng sau A=11.2.3+12.3.4+13.4.5+...+198.99.100

Câu 3:

Một nhà máy vẫn triển khai 47 kế hoạch, còn nên phát hành tăng 360 thành phầm nữa mới mẻ triển khai xong plan. Tính số thành phầm nhà máy được uỷ thác theo đòi kế tiếp hoạch?

Câu 4:

So sánh A và B biết A=1015+11016+1; B=1016+11017+1

Câu 5:

Cho A=1101+1102+1103+...+1200. So sánh A và 712

Xem thêm: tiếng anh 7 unit 6 skills 2

Câu 6:

Tính tổng sau B=11.2.3.4+12.3.4.5+13.4.5.6+...+127.28.29.30

Câu 7:

Tính: B=31.4+34.7+37.10+...+397.100