một dây dẫn thẳng dài có dòng điện i chạy qua

Câu hỏi:

04/06/2020 25,967

A. Vectơ chạm màn hình kể từ bên trên M và N bởi nhau

Bạn đang xem: một dây dẫn thẳng dài có dòng điện i chạy qua

Đáp án chủ yếu xác

B. M và N đều phía trên một lối mức độ từ

C. Cảm ứng kể từ bên trên M và N đem chiều ngược nhau

D. Cảm ứng kể từ bên trên M và N có tính rộng lớn đều bằng nhau.

Chọn: A

 Một chão dẫn trực tiếp nhiều năm đem dòng sản phẩm năng lượng điện I chạy qua chuyện. Hai điểm M và N nằm trong và một mặt mũi phẳng phiu chứa chấp chão dẫn, đối xứng cùng nhau qua chuyện chão thì M và N đều phía trên một lối mức độ kể từ, vectơ chạm màn hình kể từ bên trên M và N đem chiều ngược nhau, có tính rộng lớn đều bằng nhau.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào là bên dưới đấy là Đúng?Cho một quãng chão dẫn đem dòng sản phẩm năng lượng điện I đặt điều tuy vậy song với lối mức độ kể từ, chiều của dòng sản phẩm năng lượng điện trái chiều với chiều của lối mức độ kể từ. 

A. Lực kể từ luôn luôn bởi ko Lúc tăng độ dòng sản phẩm điện

B. Lực kể từ tăng Lúc tăng độ dòng sản phẩm năng lượng điện.

C. Lực kể từ hạn chế Lúc tăng độ dòng sản phẩm điện

D. Lực kể từ thay đổi chiều Lúc tao thay đổi chiều dòng sản phẩm điện

Câu 2:

Phát biểu nào là sau đấy là ko đúng?

Một đoạn chão dẫn trực tiếp đem dòng sản phẩm năng lượng điện I đặt điều nhập kể từ ngôi trường đều thì

A. lực kể từ thuộc tính lên từng phần của đoạn dây

B. lực kể từ chỉ thuộc tính nhập trung điểm của đoạn dây

C. lực kể từ chỉ thuộc tính lên đoạn chão Lúc nó ko tuy vậy song với lối mức độ kể từ.

D. lực kể từ thuộc tính lên đoạn chão đem vị trí đặt là trung điểm của đoạn chão.

Câu 3:

Phát biểu nào là tại đây là không đúng?

A. Cảm ứng kể từ là đại lượng đặc thù mang đến kể từ ngôi trường về mặt mũi thuộc tính lực

B. Độ rộng lớn của chạm màn hình kể từ được xác lập theo đuổi công thức B=FIlsinα phụ nằm trong nhập độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện I và chiều nhiều năm đoạn chão dẫn đặt điều nhập kể từ trường

C. Độ rộng lớn của chạm màn hình kể từ được xác lập theo đuổi công thức B=FIlsinα không tùy theo độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện I và chiều đài đoạn chão dẫn đặt điều nhập kể từ trường

Xem thêm: tính chất hóa học của phi kim

D. Cảm ứng kể từ là đại lượng vectơ

Câu 4:

Hai chão dẫn trực tiếp, nhiều năm tuy vậy song xa nhau chừng 32 (cm) nhập bầu không khí, độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện điều khiển xe trên chão một là I1 = 5 (A), độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện điều khiển xe trên chão 2 là I2. Điểm M nằm trong mặt mũi phẳng phiu 2 dòng sản phẩm năng lượng điện, ngoài khoảng chừng 2 dòng sản phẩm năng lượng điện và cơ hội dòng sản phẩm I2 8 (cm). Để chạm màn hình kể từ bên trên M bởi ko thì dòng sản phẩm năng lượng điện I2 có

A. độ mạnh I2 =  2 (A) và nằm trong chiều với I1

B. độ mạnh I2 =  2 (A) và trái chiều với I1

C. độ mạnh I2 =  1 (A) và nằm trong chiều với I1

D. độ mạnh I2 =  1 (A) và trái chiều với I1

Câu 5:

Một dòng sản phẩm năng lượng điện trực tiếp, nhiều năm đem độ mạnh đôi mươi (A), chạm màn hình kể từ bên trên điểm M cơ hội dòng sản phẩm năng lượng điện 5 (cm) có tính rộng lớn là:

A. 8.10-5 (T)

B. 8π.10-5 (T)

C. 4.10-6 (T)

D. 4π.10-6 (T)

Câu 6:

Chiều của lực Lorenxơ dựa vào vào 

A. Chiều hoạt động của phân tử đem điện

B. Chiều của lối mức độ từ

C. Điện tích của phân tử đem điện

D. Cả 3 nhân tố trên

Câu 7:

Phát biểu nào là tại đây là không đúng?

A. Lực kể từ thuộc tính lên dòng sản phẩm năng lượng điện đem phương vuông góc với dòng sản phẩm điện

B. Lực kể từ thuộc tính lên dòng sản phẩm năng lượng điện đem phương vuông góc với lối chạm màn hình từ

C. Lực kể từ thuộc tính lên dòng sản phẩm năng lượng điện đem phương vuông góc với mặt mũi phẳng phiu chứa chấp dòng sản phẩm năng lượng điện và lối chạm màn hình từ

Xem thêm: nguyên nhân chủ yếu gây ngập lụt ở trung bộ nước ta là

D. Lực kể từ thuộc tính lên dòng sản phẩm năng lượng điện đem phương tiếp thuyến với những lối chạm màn hình từ