mỗi obitan nguyên tử chứa tối đa

Câu hỏi:

23/09/2022 17,889

Bạn đang xem: mỗi obitan nguyên tử chứa tối đa

B. 2 electron.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án đích là: B

Mỗi orbital nguyên vẹn tử chứa chấp tối đa 2 electron với chiều tự động xoay ngược nhau (nguyên lí loại trừ Pauli).

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nguyên tử X với tổng số những loại phân tử vì thế 52, nhập bại liệt số phân tử đem năng lượng điện nhiều hơn thế nữa số phân tử ko đem năng lượng điện là 16 phân tử. Xác ấn định bộ phận những phân tử kết cấu nên nguyên vẹn tử X.

Câu 2:

Orbital p với hình dạng gì?

A. Hình cầu.

B. Hình tròn trĩnh.

C. Hình bầu dục.

D. Hình số tám nổi.

Câu 3:

X là yếu tố group IIA. Công thức oxide ứng với hóa trị tối đa của X là

A. XO.

B. XO2.

C. X2O.

D. X2O2.

Xem thêm: mở đầu quá trình xâm lược trung quốc thực dân anh đã làm gì

Câu 4:

Nguyên tử ko đem năng lượng điện vì

A. với tổng số phân tử proton vì thế tổng số phân tử electron.

B. với tổng số phân tử electron vì thế tổng số phân tử neutron.

C. tổng số phân tử neutron vì thế tổng số phân tử proton.

D. được tạo ra vì thế những phân tử ko đem năng lượng điện.

Câu 5:

Nguyên tử của yếu tố potassium với 19 electron. Tại hiện trạng cơ phiên bản, potassium với số electron đơn thân là

A. 1

B. 2

C. 0

D. 3

Câu 6:

Nếu 2 lần bán kính của hạt nhân nguyên vẹn tử khoảng tầm 10-2 pm thì 2 lần bán kính của nguyên tử khoảng

A. 102 pm.

B. 10-4 pm.

C. 10-2 pm.

Xem thêm: đồng bằng sông cửu long được tạo nên bởi phù sa của sông

D. 104 pm.