mẫu biên bản đối chiếu công nợ

Mẫu biên phiên bản so sánh nợ công mới mẻ nhất

Mẫu biên phiên bản so sánh nợ công tiên tiến nhất năm 2017. Tải mẫu biên bản đối chiếu công nợ chuẩn chỉnh nhất tự Công ty kế toán Thiên Ưng design.

Bạn đang xem: mẫu biên bản đối chiếu công nợ

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 001/201/BBĐCCN Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày .31.  Tháng 12. năm 2017
 

BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ

 
          -  Căn cứ nhập biên phiên bản kí thác nhận sản phẩm & hàng hóa.

          -  Căn cứ nhập văn bản thoả thuận thân thích nhì mặt mũi.
 
Hôm ni, ngày 31 mon 12 năm 2017. Tại văn chống Công ty Kế toán Thiên Ưng, công ty chúng tôi bao gồm có:
 
1. Mé A (Bên mua): CÔNG TY THUẬN PHÁT
-       Địa chỉ  :     19 Nguyễn trãi, Thanh xuân, Hà Nội
-       Điện thoại      :   0963133042           Fax:
-       Đại diện         :   Nguyễn Đức Cảnh         Chức vụ: Giám đốc
 
2. Mé B (Bên bán): CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
-       Địa chỉ    : Số 181 Xuân Thuỷ, Cầu giấy tờ, Hà Nội
-       Điện thoại      : 0984 322 539                                  Fax:
-       Đại diện         :  Lên Mạnh An                          Chức vụ: Giám đốc

Cùng nhau so sánh nợ công từ thời điểm ngày 1/1/2017 cho tới ngày 31/12/2017 rõ ràng như sau:

1. Đối chiếu công nợ

Xem thêm: would you mind lending me your bike

STT Diễn giải Số tiền
1 Số dư đầu kỳ 0
2 Số đột biến tăng nhập kỳ 150.000.000
3 Số đột biến rời nhập kỳ 98.000.000
4 Số dư cuối kỳ 52.000.000

(Bằng chữ: Năm mươi nhì triệu đồng chẵn).

2. Công nợ cụ thể.
- Hóa đơn GTGT số 0000045 ký hiệu TU/16P tự Công ty Thiên Ưng xuất ngày 15/10/2016, Số tiền: 25.000.000 (Chưa thanh toán)
- Hóa đơn GTGT số 0000078 ký hiệu TU/16P tự Công ty Thiên Ưng xuất ngày 11/12/2016, Số tiền: 27.000.000 (Chưa thanh toán) 

3. Kết luận:
- Tính cho tới không còn ngày 31/12/2017 CÔNG TY THUẬN PHÁT (bên A ) còn cần giao dịch cho Công ty kế toán tài chính Thiên Ưng (bên B) số chi phí là: 52.000.000 (Năm mươi nhì triệu đồng chẵn)
 
- Biên phiên bản này được lập trở thành 02 phiên bản có mức giá trị như nhau. Mỗi mặt mũi lưu giữ 01 phiên bản thực hiện hạ tầng mang đến việc giao dịch trong tương lai thân thích nhì mặt mũi.

Xem thêm: có hai điện tích điểm q1 và q2 chúng đẩy nhau khẳng định nào sau đây là đúng

ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký thương hiệu, đóng góp dấu)

ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký thương hiệu, đóng góp dấu)

Tải mẫu biên bản đối chiếu công nợ về bên trên đây:

__________________________________________________