mặt cầu là gì

Mặt cầu là gì, khái niệm khối cầu, công thức tính diện tích S mặt mày cầu, công thức thể tích khối cầu, mặt mày bằng phẳng kính, địa điểm kha khá của mặt mày cầu với mặt mày bằng phẳng và đàng thẳng

Bạn đang xem: mặt cầu là gì

Đầy đầy đủ lý thuyết, công thức về mặt cầu, khối cầu - một bài học kinh nghiệm nằm trong lịch trình hình học tập lớp 12.

Mặt cầu là gì? Định nghĩa khối cầu

diện tích mặt mày cầu, thể tích khối cầu

Khối cầu là gì? Khối cầu và hình cầu đem như thể nhau ?
Tập thích hợp những điểm nằm trong mặt mày cầu S(I,R) cùng theo với những điểm trực thuộc mặt mày cầu này được gọi là khối cầu hoặc hình cầu tâm I, nửa đường kính R.

Vị trí kha khá thân ái mặt mày cầu và mặt mày phẳng

Mặt bằng phẳng kính là gì? Đường tròn trặn rộng lớn là gì? Tiếp diện của mặt cầu là gì? Tiếp điểm của mặt mày bằng phẳng với mặt mày cầu.

diện tích mặt mày cầu, thể tích khối cầu

Vị trí kha khá thân ái mặt mày cầu và đàng thẳng

Tiếp tuyến với mặt mày cầu, tiếp điểm của mặt mày cầu với đường thẳng liền mạch.

diện tích mặt mày cầu, thể tích khối cầu

Xem thêm: cách tính kg

Tiếp tuyến của mặt mày cầu kẻ từ là 1 điểm ở bề ngoài cầu

Đường kinh tuyến, đàng vĩ tuyến là gì ?

diện tích mặt mày cầu, thể tích khối cầu

Mặt cầu nội tiếp hình nhiều diện, mặt mày cầu nước ngoài tiếp hình nhiều diện

diện tích mặt mày cầu, thể tích khối cầu

diện tích mặt mày cầu, thể tích khối cầu

Diện tích mặt mày cầu: S=4πR², vô ê R là nửa đường kính mặt mày cầu, π=3.14159265359...
Thể tích hình cầu coi công thức tính vô hình ảnh bên trên.

Xem thêm: công thức của muối