lý 12

Để sở hữu sự sẵn sàng tốt nhất có thể mang lại kì đua học tập kì và vô quy trình ôn đua Lý đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông tới đây, Vuihoc đang được biên soạn cỗ tài tư liệu tóm lược lý thuyết vật lý 12 chung những em học viên đơn giản dễ dàng sở hữu ánh nhìn tổng quan tiền về toàn cỗ lý thuyết công tác lý 12. Sở tư liệu được phân tách bám theo từng chuyên mục của từng chương rõ ràng và cụ thể. Tham khảo ngay!

Tổng ăn ý kỹ năng lý 12

Chương 1: Dao động cơ

Bạn đang xem: lý 12

Bài 1: Dao động điều hòa

- Lý thuyết về xê dịch điều hòa

- Phương trình xê dịch điều hòa

Bài 2: Con rung lắc lò xo

- Cấu tạo ra về con cái rung lắc lò xo

- Khảo sát xê dịch của lò xo

Bài 3: Con rung lắc đơn

- Kiến thức con cái rung lắc đơn

- Phương trình xê dịch của con cái rung lắc đơn

Bài 4: Dao động tắt dần dần. Dao động chống bức

- Lý thuyết về xê dịch tắc dần

- Lý thuyết về xê dịch chống bức

Bài 5: Tổng ăn ý nhì xê dịch điều tiết nằm trong phương, nằm trong tần số. Phương pháp Fre-Nen

- Lý thuyết về 2 xê dịch điều tiết nằm trong phương

- Lý thuyết về 2 xê dịch điều tiết nằm trong tần số

- Dao động tổng hợp

- Phương pháp Fre-nen 

Bài 6:Thực hành: Khảo sát thực nghiệm những ấn định luật xê dịch của con cái rung lắc đơn

Chương 2: Sóng cơ và sóng âm

Bài 7: Sóng cơ và sự truyền sóng cơ

- Kiến thức về sóng cơ

- Các đại lượng về sóng cơ

- Phương trình sóng

Bài 8: Giao quẹt sóng

- Lý thuyết về phú quẹt sóng

- Công thức phú quẹt sóng

Bài 9: Sóng dừng

- Lý thuyết về sóng dừng

- Điều khiếu nại và những công thức sóng dừng

Bài 10: Đặc trưng vật lí của âm

- Tần số

- Cường chừng âm

- Mức chừng độ mạnh âm

Bài 11: Đặc trưng sinh lí của âm

- Độ cao của âm

- Độ to tướng của âm

- Âm sắc của âm

Chương 3: Dòng năng lượng điện xoay chiều

Bài 12: Đại cương về loại năng lượng điện xoay chiều

- Lý thuyết về loại năng lượng điện xoay chiều

- Độ lệch sóng của năng lượng điện áp và loại điện

Bài 13: Các mạch năng lượng điện xoay chiều

Độ lệch sóng thân thiện hiệu năng lượng điện thế U và độ mạnh loại năng lượng điện I

- Các loại mạch năng lượng điện xoay chiều

Bài 14: Mạch sở hữu R, L, C vướng nối tiếp

- Định luật Ôm

Độ lệch sóng thân thiện năng lượng điện áp và loại điện

- Hiện tượng nằm trong hưởng trọn.

Bài 15: Công suất năng lượng điện hấp phụ của mạch năng lượng điện xoay chiều. Hệ số công suất

- Lý thuyết của mạch năng lượng điện xoay chiều

- Hệ số công suất

Bài 16: Truyền vận tải năng lượng điện năng. Máy phát triển thành áp

- Lý thuyết máy phát triển thành áp và nguyên tắc hoạt động

- Truyền vận tải năng lượng điện năng

Bài 17: Máy phân phát năng lượng điện xoay chiều

- Máy phân phát năng lượng điện xoay chiều 1 pha

- Máy phân phát năng lượng điện xoay chiều 3 pha

Bài 18: Động cơ ko đồng nhất tía pha

- Lý thuyết về mô tơ ko đồng bộ

- Lý thuyết về mô tơ ko đồng nhất 3 pha

Bài 19: Thực hành: Khảo sát đoạn mạch năng lượng điện xoay chiều sở hữu R, L, C vướng nối tiếp

Chương 4: Dao động và sóng năng lượng điện từ

Bài 20: Mạch dao động

- Lý thuyết về mạch dao động

Lý thuyết sự phát triển thành thiên năng lượng điện và độ mạnh loại điện

- Dao động năng lượng điện kể từ tự động do

- Chu kì và tần số xê dịch riêng

Bài 21: Điện kể từ trường

Mối mối liên hệ thân thiện năng lượng điện ngôi trường và kể từ trường

- Lý thuyết năng lượng điện kể từ ngôi trường và thuyết năng lượng điện kể từ Mắc-xoen

- Sự Viral tương tác năng lượng điện từ

Xem thêm: s khối chóp

Bài 22: Sóng năng lượng điện từ

- Lý thuyết về sóng năng lượng điện từ

- Phân loại sóng năng lượng điện từ

Bài 23: Nguyên tắc vấn đề liên hệ vị sóng vô tuyến

- Nguyên tắc chung

- Cấu tạo ra và nguyên tắc của sản phẩm phân phát thanh

Chương 5: Sóng ánh sáng

Bài 24: Tán sắc ánh sáng

- Lý thuyết nghiền sắc ánh sáng

- Ứng dụng nghiền sắc ánh sáng

- Công thức nghiền sắc ánh sáng

Bài 25: Giao quẹt ánh sáng

- Lý thuyết hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng

- Lý thuyết hiện tượng kỳ lạ phú quẹt ánh sáng

- Bước sóng độ sáng và màu sắc sắc

Bài 26: Các loại quang quẻ phổ

- Lý thuyết về quang quẻ phổ

Các cách thức phân tách quang quẻ phổ và lợi ích

Bài 27: Tia mặt trời và tia tử ngoại

- Lý thuyết về tia hồng ngoại

- Lý thuyết về tia tử ngoại

Bài 28: Tia X

- Lý thuyết về tia X

- Cơ chế về tia X

- Bản hóa học và phần mềm của tia X

Bài 29: Thực hành: Đo bước sóng độ sáng vị cách thức phú thoa

Chương 6: Lượng tử ánh sáng

Bài 30: Hiện tượng quang quẻ năng lượng điện. Thuyết lượng tử ánh sáng

- Lý thuyết về hiện tượng quang quẻ điện 

- Hiện tượng quang quẻ năng lượng điện vô và hiện tượng kỳ lạ quang quẻ năng lượng điện ngoài

- Định luật về số lượng giới hạn quang quẻ điện

Bài 31: Hiện tượng quang quẻ năng lượng điện trong

- Lý thuyết về hiện tượng kỳ lạ quang quẻ điện 

Hiện tượng quang quẻ năng lượng điện vô và hiện tượng kỳ lạ quang quẻ năng lượng điện ngoài

Bài 32: Hiện tượng quang quẻ - phân phát quang

- Lý thuyết về hiện tượng phân phát quang

- Ứng dụng của hiện tượng kỳ lạ phân phát quang

Bài 33: Mẫu nguyên vẹn tử Bo

- Lý thuyết khuôn mẫu nguyên vẹn tử Bo

Các định đề của Bo về cấu trúc nguyên vẹn tử

Bài 34: Sơ lược về laze

- Lý thuyết về Laze

- Ứng dụng về Laze

Chương 7: Hạt nhân nguyên vẹn tử

Bài 35: Tính hóa học và cấu trúc phân tử nhân

- Cấu tạo ra về phân tử nhân

- Đồng vị

- Khối lượng phân tử nhân

- Năng lượng phân tử nhân

Bài 36: Năng lượng links của phân tử nhân. Phản ứng phân tử nhân

- Độ hụt khối

- Lý thuyết về tích điện links và tích điện links riêng 

- Các ấn định luật bảo toàn

Bài 37: Phóng xạ

- Lý thuyết về hiện tượng kỳ lạ phóng xạ

- Định luật phóng xạ

Bài 38: Phản ứng phân hạch

- Lý thuyết về phản xạ phân hạch

- Đặc điểm của phản xạ phân hạch

Bài 39: Phản ứng nhiệt độ hạch

Chương 8: Từ vi tế bào cho tới vĩ mô

Bài 40: Các phân tử sơ cấp

Bài 41: Cấu tạo ra vũ trụ

Tóm tắt những kỹ năng cần thiết cầm được vô công tác Vật Lý 12

Với nội dung của lý thuyết vật lý 12, những em cần thiết phát âm kỹ và nắm rõ những khái niệm, ấn định luật và những công thức Vật lý 12 kể từ cơ bạn dạng cho tới nâng lên không giống. Cùng với cơ, những em học viên cũng cần phải lập bảng đối chiếu điểm tương đương và không giống nhau Một trong những kỹ năng tương tự động nhau như con cái rung lắc đơn, con cái rung lắc xoắn ốc, tia tử nước ngoài và tia mặt trời, quang quẻ phổ vạch phân phát xạ với quang quẻ phổ liên tiếp,…để tách lầm lẫn lý thuyết và công thức tính vô quy trình giải bài bác tập dượt.

Bên cạnh cơ, những em học viên cũng cần nắm rõ những công thức và áp dụng được vô những bài bác tập dượt cơ bạn dạng tiếp sau đó từ từ tương tác không ngừng mở rộng kỹ năng cho những tuyến bài bác nâng lên. Một điểm chú ý vô quy trình học tập công thức cơ vật lý, những em học viên cũng cần phải nắm rõ về chân thành và ý nghĩa và nguyên tắc của công thức, đơn vị chức năng tính dùng,… nhằm áp dụng sao mang lại hiệu suất cao và đúng đắn nhất.

Vuihoc đang được tổ hợp toàn cỗ kỹ năng Vật Lý 12 vô tệp tin pdf nhằm những em học viên rất có thể xem thêm. Hy vọng phía trên tiếp tục phát triển thành "cuốn bong tay" tâm đầu ý hợp chung những em sở hữu sự sẵn sàng tốt nhất có thể mang lại kỳ đua học tập kỳ rưa rứa vô quy trình ôn đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông môn Lý tới đây.

>>> Bài ghi chép rất có thể xem thêm thêm:

Tổng ăn ý kỹ năng Toán 12

Soạn văn 12

Tổng ăn ý kỹ năng Sinh 12

Xem thêm: dãy cấp số cộng