lực có tác dụng làm cho vật rắn quay quanh một trục khi

Câu hỏi:

18/06/2019 112,609

A. Lực có giá cắt trục xoay.

Bạn đang xem: lực có tác dụng làm cho vật rắn quay quanh một trục khi

B. Lực có giá tuy nhiên song với trục xoay.

C. Lực có giá nằm vô mặt phẳng vuông góc với trục xoay và ko cắt trục xoay.

Đáp án chủ yếu xác

D. Lực có giá nằm vô mặt phẳng vuông góc với trục xoay và cắt trục xoay.

Đáp án C

Lực có giá nằm vô mặt phẳng vuông góc với trục xoay và ko cắt trục xoay → cánh tay đòn không giống ko → momen của lực F so với trục xoay không giống ko tiếp tục thực hiện mang đến vật xoay quanh trục xoay.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đoạn trực tiếp nào là sau đấy là cánh tay đòn của lực?

A. Khoảng cơ hội kể từ trục xoay cho tới giá bán của lực.

B.  Khoảng cơ hội kể từ trục xoay cho tới nơi đặt của lực.

C. Khoảng cơ hội kể từ vật cho tới giá bán của lực.

D. Khoảng cơ hội kể từ trục xoay cho tới vật.

Câu 2:

Khi sản xuất những phần tử bánh đà, bánh ôtô.... người tớ nên mang đến trục xoay trải qua trọng tâm vì

A. chắc chắn rằng, chắc chắn.

B. làm mang đến trục xoay không nhiều bị biến dị.

C. để thực hiện mang đến bọn chúng xoay đơn giản và dễ dàng rộng lớn.

D. để giới hạn bọn chúng thời gian nhanh khi cần thiết.

Câu 3:

Hai lực của một ngẫu lực có tính rộng lớn F = 5 N. Cánh tay đòn của ngẫu lực d = trăng tròn centimet. Momen của ngẫu lực là

A. 100 N.m

Xem thêm: ý nào không đúng khi nói về quả

B. 2 N.m

C. 0,5 N.m

D. 1 N.m

Câu 4:

Hai lực của ngẫu lực có độ lớn F = 20N, khoảng cách giữa nhì giá của ngẫu lực là d = 30 centimet. Momen của ngẫu lực là:

A. M = 0,6(Nm).

B. M = 600(Nm).

C. M = 6(Nm).

D. M = 60(Nm).

Câu 5:

Chuyển động của đinh vít khi tất cả chúng ta vặn nó vô tấm mộc là

A. chuyển động trực tiếp và vận động xiên

B. chuyển động tịnh tiến

C. chuyển động quay

D. chuyển động tịnh tiến thủ và vận động quay

Câu 6:

Nhận xét nào là tại đây về ngẫu lực là ko chính xác?

A. Hợp lực của ngẫu lực tuân bám theo quy tắc tổng hợp nhì lực tuy nhiên tuy nhiên, ngược chiều.

B. Ngẫu lực là hệ gồm nhì lực tuy nhiên tuy nhiên, ngược chiều và có độ lớn bằng nhau.

C. Momen của ngầu lực tính bám theo công thức : M = F.d (trong đó d là cánh tay đòn của ngẫu lực)

Xem thêm: giá trị ph của dung dịch hcl 0 01m là

D. Nếu vật ko có trục xoay cố định chịu tác dụng của ngẫu lực thì nó sẽ xoay quanh một trục trải qua trọng tâm và vuông góc với mặt phẳng chứa ngẫu lực.