lúa mì phân bố tập trung ở miền

Câu hỏi:

06/12/2022 800

A. ôn đới và cận sức nóng.

Bạn đang xem: lúa mì phân bố tập trung ở miền

Đáp án chủ yếu xác

B. cận sức nóng và nhiệt đới gió mùa.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dân số già nua với những giới hạn này sau đây?

A. Thiếu làm việc.

B. Dân số nhanh chóng.

C. Lao động tấp nập.

D. Thừa làm việc.

Câu 2:

Trong nông nghiệp, nông trại là kiểu dáng sản xuất

A. khá nhỏ.

B. rất rộng.

C. hạ tầng.

D. mũi nhọn tiên phong.

Câu 3:

Tỉ số nam nữ được xem bằng

A. số nam giới bên trên tổng dân.

B. số phái đẹp bên trên tổng dân.

C. số nam giới bên trên số phái đẹp.

D. số phái đẹp bên trên số nam giới.

Câu 4:

Những nước này tại đây phát hành nhiều thịt và sữa trườn nhất bên trên thế giới?

A. Hoa Kì, Thái Lan, Trung Quốc, Ac-hen-ti-na.

B. Hoa Kì, đè Độ, Trung Quốc, Ac-hen-ti-na.

C. Hoa Kì, Bra-xin, Trung Quốc, Ac-hen-ti-na.

Xem thêm: quan hệ đối kháng trong quần xã biểu hiện ở

D. Hoa Kì, Mê-hi-cô, Trung Quốc, Ac-hen-ti-na.

Câu 5:

Cây thực phẩm bao hàm có

A. lúa gạo, tiểu mạch, ngô, kê.

B. lúa gạo, tiểu mạch, ngô, lạc.

C. lúa gạo, tiểu mạch, ngô, đậu.

D. lúa gạo, tiểu mạch, ngô, mía.

Câu 6:

Yếu tố này tại đây tác động rất rộng cho tới thị ngôi trường dung nạp nông nghiệp?

A. Khí hậu.

B. Địa hình.

C. Dân cư.

D. Nguồn nước.

Câu 7:

Cho bảng số liệu sau:

SỐ DÂN VÀ SỐ DÂN THÀNH THỊ CỦA THẾ GIỚI GIAI ĐOẠN 1950 - 2020

(Đơn vị: triệu người)

Năm

Dân số

1950

1970

1990

2020

Thế giới

2536

3700

5327

7795

Trong đó: Số dân trở thành thị

751

1354

2290

4379

a) Tính tỉ trọng dân trở thành thị của trái đất quá trình 1950 - 2020. 

Xem thêm: all the applicants for the post

b) Vẽ biểu đồ vật phối hợp thể hiện nay quy tế bào dân sinh trái đất và tỉ trọng dân trở thành thị trái đất quá trình 1950 - 2020.

c) Rút rời khỏi phán xét và phân tích và lý giải.